Nyheter från Kalix Tele24
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Outsourcing räddar verksamheter
 
2020 blev året där alla fick revidera sina budgetar och planer för att försöka hantera en situation vi aldrig tidigare varit med om, och ingen hade något korrekt svar på vad som var på väg att hända.

Nu är året snart slut och jag tror att vi alla kan summera det som året med många beslut, ibland under hög press, för att parera alla svängningar och konsekvenser av pandemin. För Kalix Tele24 har året såklart varit väldigt utmanande, och då främst vad gäller att täcka upp för den ökande sjukfrånvaron som blir konsekvensen av FHM:s rekommendation att stanna hemma vid minsta symtom. Vår verksamhet bygger på personlig service så när någon är frånvarande måste vi direkt ersätta med en vikarie, vilket är en normalitet för oss men inte den kraftiga ökning som främst kom i inledningen av pandemin. I övrigt kan vi notera att volymerna hos våra privata kunder gått ner en aning, medan vi ser det omvända hos våra offentliga kunder. Jämfört med många bolag som drabbats mycket hårt har vi klarat oss tämligen väl så här långt.

Vår roll som extern Telefonist/Kundtjänstmedarbetare har under året visat sig vara ännu viktigare att ha för våra kunder som drabbats på olika sätt. Vissa kunder som själva fått högre sjukfrånvaro har varit oerhört tacksamma att de kunnat öka sina volymer till oss. Även kunder där inkommande volymer (samtal, mejl, chat mm) ökat kraftigt har kunnat utöka till oss på ett bra och planerat sätt. Såklart har vi också kunder som radikalt minskat sina volymer, och även om det är tråkigt så visar det även hur flexibelt outsourcing är när volymerna minskar.

Sammantaget visar pandemin att utomstående händelser väldigt snabbt kan ändra förutsättningarna, och då gäller det att ha en flexibel lösning som är skalbar både uppåt och nedåt. Vårt erbjudande har visat sig väldigt starkt under dessa förhållanden och omvänt så har den traditionella lösningen med egna Telefonister/Kundtjänstmedarbetare visat sig tämligen sårbar och trögrörlig, men som tur nog kunnat hanteras tack vare generösa permitteringsregler.

Gör vi allt för dig eller finns det ytterligare arbetsuppgifter du ser och tror att vi kan stötta er med?

Hör av dig till oss och låt oss resonera hur vi tillsammans kan göra er tillgänglighet ännu mer effektiv och framför allt flexibel i 2021.

Med dessa rader vill jag säga Tack för i år, God Jul och Gott Nytt År!


Roland Pihlström
VD
 
Du kommer väl ihåg att meddela oss ledigheter och hänvisningar så att vi kan ge era kunder bästa möjliga service.

Använd vår app eller kundwebb
Ring oss på 020-69 00 00
Mejla till kundservice@kalixtele24.se
 
 
Besök oss på LinkedIn
Besök oss på facebook