Avgörande frågor återstår efter Migrationskommittén
 
Staten måste dra lärdom av gymnasielagens konsekvenser för kommunala verksamheter och ta ansvar för en långsiktig ordning vad gäller mottagande och etablering.
Migrationskommittén
 
Mer från SKR
 
 
Låt kommunerna få en koordinerande roll för nyanlända
Kommunerna bör snarast erbjudas att få en koordinerande roll för nyanländas insatser inom ramen för Arbetsförmedlingens samordningsansvar. Det framför SKR i en skrivelse till regeringen.
Skrivelse till regeringen
Få konkreta lösningar i gymnasie- och komvuxutredning
Utredningen om planering och dimensionering av gymnasieskola och komvux flyttar befogenheter till staten, medan ansvaret och kostnaderna ligger kvar hos kommunerna skriver SKR i sitt remissvar.
Gymnasie- och komvuxutredningen
Bostads- och integrationspolitik måste hänga ihop
SKR välkomnar initiativ för att främja integration och motverka hemlöshet. Men Statskontorets kartläggning och åtgärdsförslag behöver kompletteras.
Bostads- och integrationspolitik
Framtidens Arbetsförmedling måste fungera
SKR har lämnat sitt remissvar på utredningen om kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Utredningen är en viktig pusselbit när Arbetsförmedlingen förändras.
Kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken
 
Konferenser och webbsändningar
 
 
Fokus - ekonomiskt bistånd
Välkommen till en tvådagars konferens med fokus på ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser, dess utmaningar och möjligheter den 2-3 februari 2021.
Fokus ekonomiskt bistånd
Save The Date för Arbetsmarknads- och Näringslivskonferensen 2021
Konferensen kommer att äga rum den 19-20 mars 2021 och kommer att genomföras digitalt utifrån situationen med Covid-19. Anmälan till konferensen och program presenteras i mitten av januari 2021.
Så påverkar digitaliseringen socialt arbete och arbetsmiljö
Välkommen till en eftermiddag om digitaliseringens påverkan på socialt arbete och arbetsmiljö den 15 december.
Webbinarium
Agenda för integration 
I programmet som sänds den 10 december kl 14.30 lyfts bland annat SKR:s yttrande över migrationskommitténs betänkande, information från Arbetsförmedlingen om intensivåret för nyanlända.
Agenda för integration
Agenda för arbete
I programmet som sänds den 10 december kl: 13.00 presenteras SKR:s rekryteringsprognos, projektet Hälsofrämjande etablering samt en summering av året 2020.
Agenda för arbete
Öppen förskola – en väg till etablering för utrikes födda kvinnor
En webbsändning om hur den öppna förskolans verksamhet blir en vinst för både individen och samhället den 9 december kl: 14.00.
Öppen förskola
 
Utbildningar
 
 
Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning
Inom ramen för projektet Fullföljd utbildning erbjuder SKR ett utvecklingsprogram till kommuner som vill utveckla sitt förebyggande arbete och ge fler unga möjlighet att bli behörig till gymnasiet och fullfölja sin utbildning där. Det finns möjlighet att delta med start under våren 2021. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.
Fullföljd utbildning
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet.
Redaktör
Johanna Kreicbergs
johanna.kreicbergs@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se