Läs om våra digitala aktiviteter m.m.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Medlemsbrev december 2020
 
I det här utskicket:
  • Årsmöte i FUB Stockholm söndag 7 mars
  • FUB Stockholm deltar i ett nytt EU-projekt
  • Digital gympa och film om hur man använder Zoom
  • Digital FUB-dans med Donnez 11 december
  • Enkät om digital delaktighet under Coronapandemin
  • Intressepolitiskt arbete 2020
  • Nästa medlemsbrev
 
Årsmöte i FUB Stockholm söndag 7 mars
 
Notera redan nu söndag 7 mars 2021 då det är årsmöte i FUB Stockholm. Just nu utgår vi ifrån att årsmötet sker digitalt via Zoom. Definitivt besked kommer i samband med kallelsen som kommer med nästa medlemsbrev. Valberedningen består av Lotta Rosenström och Eva Stjernholm och här är en hälsning från dem:

Hallå! Valberedningen behöver din hjälp!!

I mars blir det årsmöte och styrelse ska utses. Du kan ge oss tips!

Känner du någon som du tror skulle göra ett bra jobb i styrelsen?

Eller är du själv intresserad?

Tveka inte. Kontakta oss i valberedningen!

Eva Stjernholm eva.stjernholm@fub.se

Lotta Rosenström rosenstrom.lotta@gmail.com
 
FUB Stockholm deltar i ett nytt EU-projekt
 
FUB Stockholm är med i ännu ett spännande EU-projekt! Det är projektet Easynews som administreras av en spansk organisation utanför Alicante och som ska pågå i två år. Vi är en av totalt 6 deltagande organisationer från 5 olika länder.

Tidningar och nyheter på webben är svårt att läsa och förstå för många med IF. Detta beror på att nyhetsinformationen ofta innehåller svåra begrepp och formuleringar som gör att texten kan kännas abstrakt och komplex.

Detta bidrar till känsla av utanförskap och isolering.

Projektet Easynews har som ambition att göra nyhetsinformation mer tillgängligt för personer med IF.

Syftet med projektet är att tillförsäkra att fler kan ta del av nyheter och media. Målsättningen är att uppmuntra fler till att ta del av nyheter genom att tillhandahålla verktyg som gör texten mer lättläst och lättförståelig, till exempel genom att förstärka texten med symboler och bilder. Kanske till och med filmer.

Genom att öka förståelsen för nyhetsflödet och få fler att ta del av nyheter ökar delaktigheten i samhället och även den individuella självkänslan och självständigheten.

Ansvariga för projektet I FUB Stockholm är Stefan Fagerström och Erik Edlund. Inom kort lägger vi upp mer information om Easynews på vår hemsida.

Easynews har även en egen Facebooksida.
 
Digital gympa och film om hur man använder Zoom
 
All vår fritidsverksamhet är för närvarande inställd och vi vet inte när vi kan komma igång med våra aktiviteter igen. Vi får avvakta tills smittspridningen avtar och det blir lättnader i restriktioner och rekommendationer.

I brist på fysiska möten finns många tips på hur man kan umgås över nätet istället. Många har nu möten digitalt via empelvis Zoom, Teams eller Skype. För att underlätta möjligheten att kunna vara med på digitala möten kommer vi att göra en film som visar hur man kommer igång med Zoom. Förhoppningsvis kan vi lägga upp den filmen på vår hemsida innan årets slut. Det finns också planer på att göra en digital gympa med bra övningar som är enkla att utföra. Tanken är att göra en eller flera övningar i veckan som vi lägger ut på hemsidan.

Så det finns många anledningar att ha lite koll på vad som händer på fubstockholm.se framöver. Här nedan är ett tips på digital julkonsert som sker redan nu på fredag!
 
Digital FUB-dans med Donnez 11 december
 
Donnez spelade en digital konsert för oss i november och nu kommer de tillbaka den 11 december med en julkonsert med allsång.

NÄR: Fredag 11 december kl 18.30 kommer Donnez att göra en digital
julkonsert för FUB Stockholm med allsång till svenska julsånger.

HUR: Spelningen sker via en länk som vi lägger ut på vår hemsida, information kommer även på vår Facebooksida.

Donnez spelar klassiska jullåtar och bjuder också upp till allsång så passa på och sjung med!

Konserten kommer ligga kvar hela december ut så den kan ses många gånger.

Digital julkonsert Donnez - Affisch
 
Enkät om digital delaktighet under Coronapandemin
 
Under nästa vecka går vi ut med en enkät om hur du har upplevt att du påverkats av Coronapandemin när det gäller att umgås och kommunicera med andra. Vi vill gärna höra hur det går att ha digitala möten nu när vi inte kan träffas som vanligt. Finns tillgång till wifi? Har du dator, surfplatta eller telefon? Får du stöd och hjälp med att kunna delta i digitala möten? Resultatet av undersökningen presenteras i nästa medlemsbrev.
 
Intressepolitiskt arbete 2020
 
Krister Ekberg, ordförande för Inre Ringen, Torbjörn Dacke, ordförande FUB Stockholm, Eva Flygare Wallén, vice ordförande FUB Stockholm
 
FUB Stockholm arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete. I första hand lokalt inom Stockholm, men bidrar också till arbetet inom länsförbundet och riksförbundet FUB. Genom att vara tillgängliga, kommunicera med snabba återkopplingar och ha ambitionen att alltid delta i sammanhang där frågor som berör våra medlemmar avhandlas, bygger vi förtroende och långa relationer med beslutsfattare på alla nivåer.

Det intressepolitiska arbetet har under året präglats av framförallt tre frågor:
  • Coronapandemin, och vad den för med sig för våra medlemmar
  • LSS-utredningen som gick ut på remiss under sommaren
  • Diskussioner om ändrad organisation av funktionshinderråden i staden.

Vi är medlemmar i Funktionsrätt Stockholm stad, en paraplyorganisation för 32 specialföreningar inom funktionsrättens område. Under året har vi haft en representant i föreningens styrelse, och har också en representant invald i styrelsen de kommande två åren.

En viktig uppgift för Funktionsrätt Stockholm Stad är att nominera ledamöter till funktionshinderråden för kommunstyrelsen, centrala nämnder, stadens bolag och stadsdelsnämnder. FUB har under året varit representerade i flertalet funktionshinderråd i staden samt även i motsvarande råd inom regionen.

Vi har ökat ansträngningarna att samverka med närliggande föreningar. En funktion av detta är att vi sedan sommaren delar lokaler med Autism och Aspergerföreningen Stockholms län och föreningen Attention Stockholms län.

FUB har enligt nuvarande LSS-lagstiftning rätt till särskild samverkan med Staden. Sedan två år har vi etablerat en sådan samverkan för närvarande med två möten om året. Dessa möten är en möjlighet för oss att exklusivt ta upp viktiga aktuella frågor som berör våra medlemmar.

Vi har under året deltagit i referensgrupper som diskuterat förändringar för stadens funktionshinderråd och där haft tillfälle att lämna våra synpunkter. Funktionshinderåden är en mycket viktig plattform för FUB att påverka staden gällande villkoren för våra medlemmar. Vår ambition är därför att arbeta aktivt för att rådens roll blir så omfattande som möjligt.

Riksförbundet FUB och FUB Stockholms län har lämnat remissvar till regeringen avseende utredningsförslag om ändrad lagstiftning LSS. Även vi i lokalföreningen FUB Stockholms stad har lämnat ett eget yttrande där vi särskilt tar upp de försämringar och brister i lagstiftningen som våra medlemmar har upplevt.

Coronapandemin har påverkat oss alla i allmänhet och våra medlemmar i synnerhet. Den har varit en stående punkt i alla möten som funktionshinderråden har haft, i vår egen samverkan med staden, och i alla andra sammanhang där vi haft kontakter med kommunen eller myndigheter under året Vi har också fått möjlighet att vid ett par tillfällen i möten med Socialborgarrådet och ledande tjänstemän lämna synpunkter på hanteringen under pågående pandemi. Det har handlat om förhållanden på boenden, om dagliga verksamheter ska vara öppna och hur resor ska kunna företas på ett smittsäkert sätt. Vi har fått veta hur staden tänker i dessa frågor, och att man nogsamt lyssnat på våra synpunkter. Förhoppningen är att denna förtroendeskapande samverkan ska kunna fortsätta in i nästa år.

Som medlem är du varmt välkommen att höra av dig till styrelsen om vilka frågor vi ska ta upp, vad du tycker vi bör bevaka med mera. Skicka gärna ett mail till torbjorn.dacke@outlook.com
 
Nästa medlemsbrev kommer i månadsskiftet januari/februari 2021.

Vi önskar er alla en GOD JUL!