Hjälp för församlingens ekonomihantering - redovisa statistik - Konfa Sweden
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Foto: Magnus Aronsson
Glad advent alla!
 

Den fjärde adventssöndagen berättar om Maria, hon som får uppdraget av ängeln Gabriel att föda Jesus. Trots att hon är kvinna, fattig, ogift och alldeles "vanlig" väljer Gud henne och lovar att vara hos henne. Det ger hopp i en tid som denna!

Jag har med spänning följt alla era kreativa insatser runt basarer, lucia och julfirande. Det är inte utan att man blir imponerad. Det är verkligen en förmån att få arbeta tillsammans med er och en glädje att se alla goda ideér och hur ni har ställt om till fina digitala träffar, för att utföra uppdraget.

Ha en fantastiskt god jul och ett gott nytt år!

Med vänliga hälsningar,
Rickard Jönsson och personalen på kansliet
 
Det senaste om organisationsförändringar i utlandskyrkan
 
Svenska kyrkan i utlandet är inne i en förändringsprocess, där även de ekonomiska förutsättningarna förändras. För att möta utmaningarna utreder vi verksamheten. Nedan hittar du samlad information om alla pågående och avslutade utredningar.
 
 
Ekonomi för församlingen
 
Här kan du ladda ner mallen för Ekonomisk redogörelse 2020 (pdf).
Du kan också ladda ner den uppdaterade Ekonomihandboken för Svenska kyrkan i utlandet (pdf). På sidorna på intranätet under rubriken ”Ekonomi utlandsförsamling” hittar du också aktuell ekonomisk statistik.

Till ekonomisidorna på intranätet
 
 
Fyll i din verksamhetsstatistik för 2020
 
I slutet av januari skickas den årliga enkäten för redovisning av församlingens verksamhetsstatistik ut. Nytt för i år är ett par kompletterande frågor för att försöka fånga in all verksamhet som genomförts digitalt under året. Det handlar om gudstjänster, men även om olika typer grupp-, kör- och eventuell konsertverksamhet som genomförts online.
 
I den mån det är möjligt är vi intresserade att veta hur många digitala event av olika slag ni genomfört. När det gäller livesända events, till exempel gudstjänster, vill vi gärna veta hur många som då deltagit. Om eventet spelats in och sedan lagts ut på någon av församlingens sociala medieplattformar, är vi intresserade av hur många visningar det haft under året. Om möjligt, rekommenderar vi er därför att göra eventuella avstämningar av dessa konton vid årsskiftet.


Har du frågor, kontakta Henrik Bodin
 
Charlotte Frycklund.
Foto: Magnus Aronson
Digitalt lunchseminarium: Hat, hot och härskartekniker på nätet
 
  • Datum: Onsdag 13 januari kl 12:00-13:00 (svensk tid)
  • Ämne: "Hat, hot och härskartekniker. Vad är näthat och vilka strategier finns för att sprida mer "nätkärlek"?" 
  • Föreläsare: Lina Beutler, sociala medierredaktör och Charlotte Frycklund, nätpräst
  • Vem kan vara med? Alla som på något sätt arbetar med församlingens sociala medier.
Seminariet genomförs via Teams. Info om anmälan till seminariet publiceras på intranätet några veckor innan. Du kan delta även om du inte har Teams installerat. 

Läs om detta och kommande lunchseminarier
 
Konfa Sweden - konfirmation för utlandsboende!
 
S:t Johannes församling bjuder in till Hemvändarkonfa för svenska ungdomar, i åldern 14-19 år. som hålls 26-31 juli 2021. Konfirmationsgudstjänsten äger rum i vackra S:t Johannes kyrka. Tre av tolv lektioner hålls i respektive land innan lägerveckan i Stockholm.

Här hittar du mer information om Konfa Sweden 
Här kan du se en film från förra årets konfirmation
 
Hjälp att nå ut via er Facebooksida eller webbplats?
 
Ni kan få hjälp att sätta igång en betald marknadsföring för att hjälpa människor att hitta till er församlings webbplats, alternativt er Facebooksida, om detta är er viktigaste kanal. Hör av er till Susanne Gorne om ni vill ha hjälp med detta. Marknadsföringen bekostas av kyrkokansliet.
 
Tipsa dina medarbetare om detta nyhetsbrev!
 

Tipsa gärna medarbetare och förtroendevalda i utlandsförsamlingen om detta nyhetsbrev, om de inte får det. Nyhetesbrevet är riktat till utsända, lokalanställda och förtroendevalda i utlandskyrkan.

Klicka på länken för att börja prenumerera
 
REDAKTÖRER: Susanne Gorne och Henrik Bodin