Nyhetsbrev nr.8 år 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Hej!
Nu är vi inne i julmånaden och vi fortsätter med våra erbjudanden om digitala föreläsningar, vi har utrymme för  några fler i år.

Vi har publicerat två lärande exempel på olika former av medborgardialog från Åre kommun och Järfälla kommun, se mer info nedan.

På grund av de nya tillgänglighetskraven har vi inte hunnit publicera nya avsnitt av Demokratiresan på några veckor, men håll ut vi har flera spännande avsnitt på väg fram.

Vi ber er om hjälp att sprida informationen om "Demokratiutmärkelsen för skolklasser" till skolor i er kommun, se mer info nedan.

Vi på SKR erbjuder föreläsningar om medborgardialog på distans, grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. se mer info nedan.

OBS! Våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Main Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Demokratiutmärkelse för skolklasser
Den svenska demokratin firar 100 år vilket uppmärksammas i hela landet. SKR utlyser därför en Demokratiutmärkelse för skolklasser. Högstadieskolor och gymnasier erbjuds att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden.

Se film om demokrati

Bakgrunden till utlysningen ligger i den överenskommelse som slutits mellan SKR och regeringen med målsättningen att uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet. .

Skolor kan redan nu anmäla sitt intresse att delta i Demokratiutmärkelsen genom att fylla i ett kort formulär på SKR:s webbplats. Förslagen kan sedan lämnas in till SKR fram till den 1 mars 2021.

Länk till intresseanmälning för skolklasser
 
SKR: Framflyttad - MasterClass: Medborgardialog med fokus på framtiden
Dialog kan föras på ett sätt som tar upp frågor med en längre tidshorisont. Det kan vara särskilt intressant för de som jobbar strategiskt och långsiktigt, till exempel kring Agenda 2030 och hållbarhet, men metoderna vi pratar om kan även användas i många andra sammanhang.
Tid och plats
15 mars 2021 kl. 09.30-15.30. Träffen sker digitalt genom Zoom
Kostnad
2 000 kr exkl. moms. Fakturan skickas efter utbildningen. Alla avgifter är exkl. moms och fakturan utfärdas av Delegia AB. Ha faktureringsuppgifter och eventuell referenskod tillgänglig.
Sista anmälningsdag
8 mars 2021
Läs mer om MasterClassen här

Anmäl dig här
 
SKR: Lärande exempel, Lego serious play, Järfälla
Lego Serious Play breddar medborgardialogen i Järfälla kommun.

Metoden Lego Serious Play hjälper Järfälla kommun att fördjupa sin medborgardialog. Möjligheten att bygga svar på dialogledarnas frågor lockar grupper som annars inte brukar delta. Metoden har använts tillsammans med ungdomar, vuxna, tjänstepersoner och politiker.

Länk till lärande exempel, Lego Serious play
 
 
SKR: Lärande exemepel, komplex medborgardialog, Åre
Komplex medborgardialog bygger broar mellan invånarna i Mörsil

Mörsil är en ort i Åre kommun med många nyanlända. För att kartlägga invånarnas syn på hemorten har Inflyttarservice intervjuat ett 70-tal invånare, företagare och tjänstepersoner. Vintern 2020/2021 ska fyra dialogmöten vaska fram konkreta åtgärder för att utveckla bygden.

Länk till lärande exempel, komplex medborgardialog i Mörsil
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog med teman
SKR erbjuder kommuner och regioner digitala föreläsningar om olika teman inom medborgardialog. Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt. De kan genomföras som:
  • kunskapsseminarier för förtroendevalda,
  • som del i en lokal utbildning, eller
  • som delar i ett lokalt utvecklingsarbete som genomförs
    i er kommun eller region.
Läs mer här

Intresseanmälan
 
 
Skara: Medborgardialog Översiktsplan i Skara kommun
Här kan du lämna ditt bidrag till arbetet med den nya Översiktsplanen. Vi frågar efter personliga uppgifter som ålder, kön och bostadsort för att få en uppfattning om någon grupp blir överrepresenterad - underrepresenterad i dialogen. Vi hoppas många vill delta och ser fram emot ditt bidrag.

Länk till Skara kommuns hemsida
 
Borås: Tyck till om utvecklingen av våra serviceorter
För drygt två veckor sedan startade vi en enkätundersökning för att ta reda på hur invånare i kommunen med kopplingar till Dalsjöfors, Viskafors och Sandared ser på den framtida utvecklingen av orterna när det gäller exempelvis nybyggnation av bostäder, verksamheter och service.

Länk till Borås stads hemsida
 
UK: Your City Our Future citizen survey
Covid-19 has caused great disruption to our lives and livelihoods. The city will need to recover and we now have a once in a lifetime opportunity to rethink what kind of future we want for Bristol.

Länk till mer information
 
SKR: Webbinarium 9 december - Hur hanterar vi folkets röst
Hur hanterar vi folkets röst - om folkinitiativ och folkomröstningar
Folkinitiativet har i sin nuvarande form varit på plats i tio år. SKR presenterar en ny forskarrapport som tar upp lärande exempel på genomförda folkomröstningar och ger en internationell utblick.
 

Mer information om webbinariet
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se