Välkommen till nyhetsbrevet för Söndrum-Vapnö församling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nyhetsbrev december
 
 
 
Välkommen till december månads Nyhetsbrev
från Söndrum-Vapnö församling.

Just nu gäller strikta restriktioner i vårt land och i vår region.
Vi får samlas max åtta personer samtidigt. Vad innebär det?

Jo, all gruppverksamhet är satt på paus för resten av året.

Vi fortsätter att fira gudstjänster i Söndrums kyrka varje söndag
kl 11:00. Gudstjänsten sänds direkt till dig genom vår församlings hemsida! Vi kommer alltså att fortsätta att fira gudstjänster varje söndag och du som är gudstjänstfirare är med fastän du befinner dig hemma. Varför detta? På grund av "elaka covid-19" kommer vi inte att kunna ha någon församling på plats i kyrkbänkarna - församlingen är istället med hemifrån.


Hur det blir under jul vet vi inte just nu, men vi uppdaterar med information på hemsidan så snart vi vet om några förändringar.
 

Förändringar kan ske med kort varsel - håll dig uppdaterad på församlingens hemsida eller ring församlingsexpeditionen,
tfn 035-16 13 00.

Hemsidan hittar du här
 
Församlingsexpeditionens öppettider
 

Församlingsexpeditionen har öppet

måndag kl 09:00-12:00, 13:00-15:00
tisdag till fredag kl 09:00-12:00

Tfn 035-16 13 00
 
Öppen kyrka
 

Söndrums kyrka är öppen för
egen andakt, bön och ljuständning

måndag till torsdag kl 08:00-15:30
fredag kl 08:00-14:00

Välkommen in.
 
I Söndrum-Vapnö församling kommer kyrkklockorna att ringa vid ordinarie gudstjänsttider, men vi kommer inte att fira några gemensamma gudstjänster i våra kyrkor. Kyrkklockornas ringning är en påminnelse om Guds omsorg om och närvaro bland oss människor. Det är extra viktigt i tider som denna då vilsenhet och ensamhet gör sig påmind.
 
Kom ihåg! Du är en ovärderlig del av kyrkan!
 
Digitala kyrka
 
Digitala gudstjänster
 

När vi inte kan ses tillsamman i våra kyrkor får vi finna andra sätt och möjligheter att fira gudstjänst.

Under adventstiden kommer församlingen att sända gudstjänsterna digitalt på hemsidan under rubriken Digitala kyrkan. Gudstjänsten startar kl 11:00 och kan endast ses i realtid.
Helgmålsandakt
 
 
På lördagen kl 18:00 rings helgen in.

Varje lördag kl 18:00 publiceras en enkel, digital Helgmålsandakt.

Välkommen att fira in helgen tillsammans med församlingen.

Digitala kyrkan
 
Bryt en tradition!
 
Julinsamlingen 2020
 
Act Svenska kyrkan
 
 
Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut.
 

Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt under julen, vår största kristna högtid. Traditioner är invanda seder och bruk, språk och värderingar som förs vidare från generation till generation. Ofta skapar de en trygg ram runt våra liv, oavsett var i världen vi lever.

Men en del traditioner är skadliga. Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp drabbar många flickor runtom i världen. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort, en del inte äldre än 10 år. Var tredje flicka och kvinna utsätts för våld under sitt liv – bara för att de är flickor. Skadliga sedvänjor, strukturer och normer berövar flickor och kvinnor makten över sina liv. Det kan vi inte acceptera!

Som kyrka har vi särskilt ansvar
I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och myndigheter. Därför är det avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från exempelvis tvångsgifte, könsstympning och andra övergrepp. Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta med andra religiösa aktörer och förändra förtryckande strukturer, oavsett om de finns inom kyrkan eller i övriga delar av samhället.

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mer rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina egna val. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner!

Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv.
Swisha din gåva till julinsamlingen: 900 1223!
 
Behöver du någon att tala med?
 

Har du tid i mellandagarna?
Vi har tider 28-30 december.

Ring eller maila och boka en tid.
Boka före julhelgen eller 28 och 29 december kl 09:00-10:30.

Elisabeth Ahlström, diakon, tfn 035-16 13 10
elisabeth.ahlstrom@svenskakyrkan.se

Susanna Tegberg, präst, tfn 035-16 13 06
susanna.tegberg@svenskakyrkan.se
 
 
Julen 2020
 
Tid att skicka julkort!
 

Vi har julkort med kristna motiv till försäljning i Söndrums församlingsgård.
Det är självbetjäning, kontant betalning eller swish.

Öppet måndag-fredag kl 09:00-12:00
(ofta även em). Vi har även gratulationskort och andra kort.

Alla blir glada för en hälsning!
 
Titta på julen
 
i Örtagården
 

Kom, titta in och se vad som döljer sig i skåpen?

Varför är Maria rädd?
Vad skulle Josef säga?
Vilka är det som sjunger?
Vad är det för kung?

Här har du möjlighet att själv eller tillsammans med dem i ditt hushåll uppleva julens budskap utomhus, i Örtagården vid Söndrums församlingsgård.
Start sker utanför murarna (mot parkeringen) och sedan tar du dig runt, ser vad som döljer sig i skåpen, läser en text och får del av julens glada budskap.

Skåpen står uppställda från 15 december kl 13:00 till och med måndag 21/12
(onsdag och torsdag förmiddag är främst för bokade skolklasser).
 
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.
I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem
han har utvalt.”


När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.