SKR yttrar sig om Sveriges plan för medlen från EU:s återhämtningsplan 🔹 Minimilöner 🔹 Aktuella konferenser och seminarium
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Internationella dagen 2021
 
SKR:s Internationella dag är ett populärt och årligt återkommande evenemang, då du har möjlighet att träffa kollegor och diskutera globala och lokala utmaningar, samt internationella och EU-frågor som berör din kommun eller region. 2021 års konferens kommer att fokusera på hur Sverige, EU och världen arbetar vidare i sviterna av coronapandemin. 2021 års konferens kommer att bli digital och innehålla interaktiva delar såsom möjlighet att ställa frågor via en chatt samt delta i virtuella fikarum.

Boka in onsdagen den 27 januari i din kalender redan nu! 

Program och anmälan presenteras inom kort på vår hemsida
 
 
SKR yttrar sig om Sveriges plan för medlen från EU:s återhämtningsplan
 
SKR arbetar vidare med att ta fram ett yttrande kring den svenska återhämtnings- och resisliensplanen som ska arbetas fram av Finansdepartementet. Även statsrådsberedningen är involverade då de har samordningsansvaret för den europeiska planeringsterminen. Sverige kommer att lämna in ett utkast till plan i början av 2021 och den slutliga planen ska vara inlämnad senast den 30 april 2021. Kommissionen har förhoppningen om att förordningen för denna fond ska träda i kraft den 1 januari 2021.

Just nu för SKR  dialog med medlemmarna i denna fråga och många har valt att göra inspel till SKR:s yttrande som ska beslutas av styrelsen den 18 december.

Vill din kommun/region göra ett inspel? Maila till karin.flordal@skr.se
Det går även bra att göra inspel direkt till Finansdepartementet.

Senaste om EU:s långtidsbudget och återhämtningsplanen
 
Europeiskt förslag om minimilöner
 
28 oktober presenterade kommissionen ett direktivförslag om tillräckliga minimilöner i EU. Förslaget riktar sig till alla medlemsländer men delar av förslaget är enbart till för dem som redan har nationell lagstiftning om minimilöner.

SKR motsätter sig förslaget och har framfört detta i olika forum. Bland annat i ett EU-råd med statsminister Löfven och övriga av arbetsmarknadens parter men också i olika europeiska sammanhang. SKR framhåller vikten av att förslaget bör subsidiaritetsprövas. Det är arbetsmarknadens parter som nationellt ska avtala om villkor och löner, därför bör det ej regleras av gemensamma tvingande regler på EU-nivå.

Yttrande om tillräckliga minimilöner i EU
 
Konferenser och seminarium
 
 
På gång inom EU-seminarium
Nu kör vi ett nytt "På gång inom EU"-seminarium där du på under en timme kan uppdatera dig om olika aktuella EU-frågor. Vilka är SKR:s prioriterade frågor för 2021? Vilken position har SKR när det gäller minimilöner och hur går det med yttrandet kring Sveriges nationella resiliens- och återhämtningsplan? Hur EU-samarbetet har påverkats av Covid-19 på hälsoområdet kommer även beröras. Välkomna!
 
Datum: Onsdagen den 2 december
Tid: 14:00 -14:45
Anslutningslänk till Zoom

Ett nytt nummer av publikationen kommer i januari 2021. 
Höstens nummer finns i SKR:s webbutik för gratis nedladdning
 
Nordiskt samarbete kring Agenda 2030 i kommuner och regioner
Nordiska ministerrådet arrangerar en webbinarie-serie för alla som arbetar med hållbarhet och Agenda 2030 inom kommuner och regioner i de nordiska länderna. Fokus kommer att vara på kunskapsutbyte och praktisk implementering. Sex webbinarier på olika teman kommer genomföras från december till februari. Eventen kommer att genomföras på engelska och deltagandet är kostnadsfritt.

Det första tillfälllet handlar om klimatarbete och äger rum onsdagen den 2 december.
Registrering och program på Nordregios hemsida
 
Öppen paneldebatt om demokrati och Covid-19 - vad har vi lärt oss?
Lyssna på när SKR:s ordförande Anders Knape, tillsammans med bland annat UCLG:s generalsekreterare Emilia Saiz, diskuterar hur kommuner och regioner runt om i världen hanterat covid-19-krisen. Några frågor för panelen är: Hur deltar medborgarna i lokala beslutsprocesser som påverkar dem? Hur får medborgarna information om beslutsfattandet? Och hur säkerställer vi ansvarsutkrävande från ledare angående beslut kopplade till covid-19? Panelen kommer att livestreamas och den är öppen för alla som vill delta.
 
Panelen är en del av ICLD Local Democracy Academy 2020 - en arena där forskare möter praktiker under en intensiv vecka med ömsesidigt lärande, kritiskt tänkande och där nya idéer skapas.  
Local Democracy Academy - Connecting research and practice

Datum: Måndagen den 14 december
Tid: 14:00-15:00
 
Digitalt Europaforum Hässleholm 
Europaforum i Hässleholm arrangeras för artonde gången, i år helt digitalt!
Det blir ett fullspäckat program med ett europeiskt eftersnack om det amerikanska valet, samtal om EU i pandemins spår, EU:s väg till klimatneutralitet samt EU:s långtidsbudget och rättsstatsprincipen. Flera namnkunniga politiker, journalister och sakkunniga är bekräftade att delta, bland andra Ginna Lindberg, USA-kommentator på Sveriges Radio och Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Arrangerar gör Hässleholms kommun i samarbete med EU-kommissionen i Sverige, Europaparlamentets kontor i Sverige, Svenska Institutet för Europapolitiska Studier (Sieps), Europa Direkt Hässleholm och Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet.
 
Europaforum är kostnadsfritt och öppet för alla. Arrangemanget kommer att direktsändas från både Hässleholm och Stockholm den 27 november. Forumets seminarier kommer att kunna följas på både Youtube och Facebook. Ingen föranmälan krävs.

Datum: Fredag den 27 november
 
Internationellt arbete
 
 
Lokala val i Ukraina och SKR:s samarbete med kommunförbundet AATC
Genom projektet "Support to Decentralisation in Ukraine", som finansieras av Sida, arbetar SKR och SKL International aktivt med att stödja demokratiska processer och lokalt självstyre i Ukraina. En stor del av projektet handlar om att på olika sätt stödja SKR:s systerförbund, AATC, kommunförbundet för landsbygdskommuner i Ukraina som bildades 2016, att på ett bra sätt företräda och stödja sina medlemmar.

Även om den pågående pandemin har inneburit stora utmaningar för landets kommuner har den även medfört att AATC har utvecklats som förbund och att fler deltar aktivt och tar del av förbundets aktiviteter. Med projektets hjälp har AATC skapat onlineportalen "Together against COVID 19" där ukrainska och internationella experter kan dela exempel och erfarenheter för att stödja kommunerna i deras arbete mot och under pandemin. Detta har, tillsammans med att förbundet i hög utsträckning övergått till att ge stöd och rådgivning till sina medlemmar genom digitala verktyg, bidragit till att det nu är fler kommuner från hela landet som söker sig till förbundet när resekostnader för att delta i kurser och konferenser uteblivit.

I oktober genomfördes de första lokalvalen i Ukraina efter den stora kommunreformen som innebär att alla landets delar och alla invånare nu är en del av en kommun – tidigare fanns över 10 000 byråd som lägsta administrativa insats på landsbygden. För AATC innebär valet betydande utmaningar, främst kopplade till att kunna behålla medlemmar när nya politiker tar över styret i kommunerna och att lyckas rekrytera de nybildade kommunerna som medlemmar. Några av de borgmästare som varit med i uppstarten av AATC och varit verksamma i styrelsen blev inte omvalda eller ställde inte upp för omval.

Projektet fortsätter att stödja AATC i sitt arbete med att bli en relevant medlemsorganisation och hjälpa de nya politikerna i sin roll, och kommer under 2021 även att arbeta med dem i sitt arbete med att bli en starkare aktör i regionerna.

UKRAINE - Support to decentralization
 
Glokala Sverige får fortsatt stöd i tre år och ICLD blir ny partner
Glokala Sverige, Svenska FN-förbundets och SKR:s projekt för Agenda 2030 får stöd av Sida med ytterligare 12 miljoner kronor för att bidra till att utveckla det lokala arbetet med Agenda 2030 i ytterligare tre år. 146 av landets 310 kommuner och regioner deltar redan i arbetet och ytterligare 35 kommuner har anmält intresse.

Från årsskiftet blir Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, Glokala Sveriges nya samarbetspartner. ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling och bygger vidare på kunnande och erfarenheter i svenska kommuner och regioner.

Glokala Sverige planerar från och med 2021 att öka stödet till kommuner och regioner genom systematiskt nätverkande och ökat stöd till kommunikation med medborgare och samarbetsparter.

SKR och Svenska FN-förbundet vill genom samverkansprojektet Glokala Sverige stötta kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030
 
Vill du bli vår nya praktikant i Bryssel? 
 
SKR söker en ny praktikant till Brysselkontoret för fem månaders lärorik praktik med start den 1 februari. Är dig vi letar efter eller kanske någon du känner? Sista dagen för ansökan är den 6 december. 

Praktikant till SKR:s kontor i Bryssel
 
Redaktör
Karin Thalberg
karin.thalberg@skr.se
+32 2 549 08 60
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se