Håll dig uppdaterad om det som händer i vårt arbete med översynen av samhällsbyggnadsfrågor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nyhetsbrev för dig som vill följa samhällsbyggnadsfrågor i Kristinehamn
 
Det här är det andra nyhetsbrevet från Kristinehamns kommun som gäller översynen av samhällsbyggnadsfrågor. Brevet vänder sig till dig som är verksam inom det lokala näringslivet och föreningslivet, eller är invånare i Kristinehamn.samhällsbyggnadsarbete. 
 
Har vi missat någon vi borde nå med denna information?
Berätta gärna för andra om vårt arbete och tipsa den som är intresserad att prenumerera på detta nyhetsbrev. Länk till registrering hittar du längst ner på sidan.
 
Webbenkäten som genomfördes under hösten visar bland annat att det finns skillnader mellan hur företagare, medarbetare och invånare upplever den kommunala servicen i samhällsbyggnadsfrågor. Webbenkäten var ett första steg i översynen, och nu väntar djupare analyser för att få ännu mer förståelse för hur kommunen kan förbättra servicen inom samhällsbyggnadsområdet.

Foto: Kristinehamns kommun
Flexibilitet och lyhördhet - viktiga aspekter av service för företagare och föreningar i Kristinehamn
 

Företagare och organisationer i Kristinehamn efterfrågar snabbare handläggningstider och mer flexibilitet i beslut kring samhällsbyggnadsfrågor. Invånarna tycker att bemötande, kompetens och vägledning är viktiga frågor. Det är några av resultaten i en webbenkät kommunen genomfört om servicen inom samhällsbyggnadsområdet. Nu väntar djupintervjuer som ska öka förståelsen och bana väg för fortsatt arbete.

Det är under den tidiga hösten som företagare, organisationer, invånare och medarbetare i en webbenkät har fått tycka till kring samhällsbyggnadsservicen i Kristinehamns kommun.

– Samhällsbyggnad omfattar flera olika områden inom ramarna för det kommunala ansvaret, bland annat planläggning, bygglovshantering och turism. Men också relationer till näringslivet och förmåga att samverka med det. Tillgänglighet, bemötande, kompetens och rättssäkerhet är några områden som vi har ställt frågor om, berättar Elma Pasalic Östborg, kommunikationschef i Kristinehamns kommun.

Bra bemötande och snabb återkoppling
Resultatet från webbenkäten visar vissa skillnader mellan hur de olika grupperna upplever den kommunala servicen i samhällsbyggnadsfrågor. Företagare och medarbetare ger kommunen betygen 7,0 respektive 7,3 på en skala 1-10 när det gäller den generella servicen, medan invånarna ger ett medelvärde på 5,8.

När det gäller att förbättra servicen från kommunen så är företag och organisationer samt kommunens medarbetare överens i några punkter: det vore bra med en väg in i kommunen, det är viktigt med bra bemötande och snabb återkoppling, och det ska vara en god samverkan mellan förvaltningarna. Invånarna ser gärna en större tillgänglighet och en öppen och lyhörd dialog. Man tycker också att det är viktigt med vägledning.

– Får man exempelvis ett avslag på ett ärende, så vill man dels förstå varför, dels få mer hjälp att göra rätt, säger Elma Pasalic Östborg.

”Vi måste vara lyhörda”
Resultatet från den digitala enkäten utgör nu underlag för den process med djupare kvalitativa intervjuer som ligger i startgroparna. Här är syftet att borra djupare i områden som information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet – allt för att få en ökad förståelse för hur kommunen kan förbättra servicen inom samhällsbyggnadsområdet.

– Det ska bli oerhört spännande att ta del av resultatet. Från kommunens sida måste vi vara lyhörda för hur man tycker att vi fungerar i samhällsbyggnadsfrågorna. Samtidigt är det här ingen process som har en startknapp och en stoppknapp, utan det är frågor som vi hela tiden måste arbeta med gemensamt, säger Madelen Richardsson, vd på näringslivsbolaget Närsam.
 
Gunilla Wall, Sockerslottet.
Foto: Privat
"Jag vill se smidigare lösningar" 
 
Gunilla Wall är egenföretagare sedan 2007 och driver Sockerslottet i Kristinehamn. Sockerslottets verksamhet startade 2011 och har genom åren inrymt allt från café, hotell och butik till tårtdesign och chokladtillverkning. Idag är café och butik stängda, men hotellverksamheten är igång. Under jul- och påsksäsongen tillverkas även fortsatt chokladpraliner.

– Mina ingångar på Kristinehamns kommun är främst turismenheten och Närsam, det är de verksamheter jag har mest kontakt med. Jag är mycket nöjd med de relationerna och upplever att det finns ett stort engagemang på individnivå, säger Gunilla Wall. Sedan har jag förstås även rutinmässig kontakt med exempelvis renhållning, miljö och hälsa och det flyter också på mycket bra.

När det gäller förbättringspotential så finns det några områden som kunde utvecklas något, enligt Gunilla.

– Jag saknar ett helhetstänk då det gäller kommunens olika delar, framförallt då det gäller skötsel av befintliga grönområden och allmänna ytor. Vi har en vacker stad som jag gärna visar upp, men jag önskar se en mer välvårdad utemiljö där basbehoven är tillgodosedda innan man satsar på större kostsamma projekt, säger hon och fortsätter:

– Sedan skulle jag personligen önska mig smidigare lösningar och ett mer rationellt tänk från kommunens sida för att undvika att företagare missgynnas. Min erfarenhet är att man inte alltid har förståelse och tar tillräcklig hänsyn till hur vägomläggningar och stora byggen i staden kan få katastrofala följder för enskilda företagare.

Gunilla Walls Sockerslott har sedan 2011 genom åren erbjudit allt från café, hotell och butik till tårtdesign och chokladtillverkning. 

Foto: Privat
 
Runo Johansson, ordförande i Kristinehamns orienteringsklubb.
Foto: Privat
"Enkelt att få kontakt"
 

Kristinehamns orienteringsklubb, KOK, är en av de föreningar som svarat på kommunens enkät med frågor kring samhällsbyggnadsservicen.
– Överlag tycker jag att vi får ett positivt bemötande i våra kontakter med Kristinehamns kommun. Vi får besked och hjälp i frågor vi funderar över, säger Runo Johansson, ordförande i klubben som har sin bas vid Hultets friluftsområde.

KOK är en av de stora ideella föreningarna i Kristinehamn och har kontakt med olika delar av kommunen i många frågor. Det kan röra sig om driftbidrag till Hultet-anläggningen, klimatsmart belysning till elljusspåret eller, på senare år, konstsnöprojektet. Klubben jobbar också med folkhälsa genom projektet Friskare Kristinehamn, där alla kan vara med och leta orienteringskontroller runt om i kommunen under sommarmånaderna.

– Vi har genom åren haft kontakt med olika delar av kommunen och min erfarenhet är att det är enkelt att komma i kontakt. Antingen man mejlar eller ringer och talar om sitt ärende så brukar man bli uppringd ganska omgående, säger Runo Johansson.

Finns det något som kan bli bättre?
– Vi har en gammal käpphäst som rör ekonomin. Vi gör vår årsbudget i slutet av året, men får inte reda på förrän i mars-april vad vi får för driftbidrag av kommunen för Hultet. Driftbidraget är ganska avgörande för vad vi kan bedriva för verksamhet, så där skulle man önska att man kunde få ett inriktningsbesked tidigare. Men det är egentligen ingen anmärkning, utan mer en önskan om förändring. Annars tycker jag att det fungerar jättebra, säger Runo Johansson.