Påverkan på revisionen med anledning av Coronapandemin
 
Liksom alla andra i kommuner och regioner har revisionen påverkats av Coronapandemin. SKR har därför i tre filmer belyst på vilket sätt revisionens arbetssätt och granskning fungerar i nuläget. Du får också en utblick i Norden.
Se filmerna
Revisorsinspektionens krav strider mot kommunallagen
 
Revisorsinspektionen (RI) har bestämt att revisionsföretag, som utför uppdrag åt förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner, fortsättningsvis måste bemanna uppdragen med auktoriserade revisorer. RI ska även påbörja en statlig tillsyn över dessa auktoriserade revisorer. I en skrivelse betonar SKR:s styrelse nu att justitiedepartementet och finansdepartementet måste skyndsamt se över myndighetens instruktion och uppdrag så att kommuners och regioners tillgång till yrkesrevisorer med adekvat kompetens inte undermineras.
− Revisorsinspektionen utgår ifrån att all revision kan utföras på samma sätt, trots att den kommunala revisionen inte likt företagsrevision handlar om enbart ekonomisk redovisning. Kompetensen hos yrkesrevisorer måste matcha den bransch de ska granska, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Läs nyheten här
 
 
Online-seminarier inom revisionsområdet
 
När det är svårare att träffas fysiskt ställer vi om och erbjuder från och med nu en rad online-seminarier inom revisionsområdet. Seminarierna handlar om olika delar av god revisionssed samt om andra relevanta områden. Vid seminarierna deltar en eller flera föreläsare från SKR. Ni anmäler en region eller kommun. Låter det intressant – kontakta oss så kan vi boka in ett seminarium!
Online-seminarier
 
Kommande
 
 
Lekmannarevision i kommunala aktiebolag
Under 2021 kommer SKR fokusera på att undersöka lekmannarevisionen i kommunala aktiebolag. Hur fungerar det i praktiken? Finns exempel på bra former för finansiering, granskning och rapportering? Om du har tips på en kommun eller region där detta fungerar bra - kontakta gärna oss!
 
 
Mer information
 
 
Tips: Principer för ägarstyrning 
Den 16 november släppte SKR "Principer för styrning av kommun- och regionägda bolag". De är avsedda som ett stöd för kommunens eller regionens arbete med bolagsstyrning. Ansvaret för kommunens eller regionens bolagsstyrning ligger ytterst i fullmäktige.
Principerna bygger på SKR:s tidigare skrift Principer för styrning av kommun- och regionsägda bolag. Erfarenheter och idéer (2006). Nu har principerna uppdaterats och utvecklats för att ta hänsyn till utvecklingen och ny lagstiftning, till exempel reglerna om kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt.

TILL SKRIFTEN
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.
 
Redaktör
Anna Eklöf
anna.eklof@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se