Vad är på gång i Vadstena och längs S:t Birgitta ways? Läs om våra vandringar, retreater, seminarium och hur pilgrimsvandrandet utvecklas
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
NOVEMBER 2020
 
LEDARE
 
Mellan himmel och Jord
Rickard Borgenback, föreståndare för Pilgrimscentrum i Vadstena
I den keltiska traditionen talas det om “thin places” – platser där det finns en särskild energi och där hinnan mellan det jordiska och det himmelska verkar vara särskilt tunn. Många menar att det stämmer väl in på Vadstena. Kanske har det sin historiska förklaring för redan under 1300-talet började ett klosterliv växa fram här och på 1400 talet blev det ett av Europas viktigaste pilgrimsmål. Vadstena kallades då för Nordens Rom. Hit kom pilgrimer från alla håll för att söka bot, helande och andlig fördjupning - och för att besöka Heliga Birgittas grav. Och denna rörelse pågår fortfarande, nu i förnyad form. Så kanske är det Heliga Birgittas klosterkyrka med hennes grav som fortfarande ger staden denna nimbus och känsla? Eller så beror det på alla människor som fortfarande kommer hit för att be och fira gudstjänst, ägna sig och andlig fördjupning och dela tro och liv med varandra?

Året 2021 har temat ”Mellan himmel och jord”. Ett år då vi på ett särskilt sett försöker utforska sambandet mellan den inre och den yttre vandringen.
Hur hänger mina handlingar ihop med mina takar? Vi tror att Gud har skapat världen och Guds ande ständigt håller den vid liv. Jesus förenar det himmelska med det jordiska. Som pilgrimer vill vi därför gå varsamt fram och värna Guds skapelse. Hur hjälps vi åt att utbreda himmelriket på jorden i en tid då planeten ropar på hjälp?

Jag som skriver detta heter Rickard Borgenback och är sedan i februari pilgrimspräst och föreståndare för Pilgrimscentrum. Du kan läsa mer om mig och visionen för Pilgrimscentrum här >>
 
PROGRAM 2021
 
23-24 januari
Pilgrimsvila för kvinnor
 
Retreatledare Ewa Lund

4-7 februari
Pilgrimsretreat
- Måla ditt iotakors
 
Retreatledare Gunnar Lind

10-12 februari
Pilgrimsteologiska seminariet
- Mellan himmel och jord
 
Medverkande: Tomas Sjödin, Mikael Kurkiala, Hans-Erik Lindström, Tomas Wettermark, Moder Katarina och Moder Maria från Heliga Hjärtas kloster och Birgittas kloster Pax Marie med flera

25-28 februari
Pilgrimsretreat med sinnesrobönen som tema
 
Retreatledare: Torbjörn Ahlund
 
11-14 mars
Pilgrimsretreat - Himlen är
ett underskattat resmål
 
Retreatledare: Hans-Erik Lindström.
 
25-28 mars
Pilgrimsvila med klimattema
 

17 april
Dagsvandring
 
Vandringsledare: Pilgrimskommuniteten.
 
22-25 april
Pilgrimsledarkurs
 
7-9 maj
Pilgrimsritt
 

13-16 maj
Pilgrimsvandring längs Birgittaleden
 

10-13 juni
Pilgrimsvila - Heliga dansdagar
 

21-24 juli
Birgittavandringen
 

16-19 september
Pilgrimsvila med klimattema
 

7-10 oktober
Pilgrimsdagar - Heliga Birgitta och Franciskus av Assi
 

21-24 oktober
Pilgrimsretreat
 

11-15 november
Pilgrimsretreat i ignatiansk anda
 

25-28 november
Pilgrimsretreat för män
 
Retreatledare: Peter Halldorf

9-12 december
Pilgrimsretreat
 
Läs mer om alla våra vandringar, kurser, retreater, vilor, seminarier och dagar på vår hemsida och glöm inte att anmäla dig i tid. Platserna brukar snabbt bli uppbokade.
 
Bibeldelande via Zoom
 
Nu kan du delta i Pilgrimscentrums bibeldelande var du än befinner dig. Från och med 1 december fortsätter bibeldelandet via zoom ända fram till jul. Vi läser dagens bibeltext tillsammans och delar sedan med oss av våra tankar. Tisdag-fredag kl. 9:30-10:00. Vi ses!
Nu finns endast ett fåtal platser kvar till Pilgrimsteologiska seminariet. Nytt för i år är att vi dessutom kommer sända föreläsningarna LIVE via Pilgrimscentrums facebooksida. Mer information om detta kommer framöver. Håll dig uppdaterad på vår hemsida.
Pilgrimscentrum arrangerar klimatvandring från Vadstena till COP26 i Glasgow 2021
 
Till vår stora glädje har vi fått ett nationellt uppdrag från Svenska kyrkan att leda en pilgrimsvandring till klimatmötet COP26 i Glasgow, Storbritannien 2021. Projektet sker i samarbete med Växjö och Lunds stift och är en del av Svenska kyrkans nationella färdplan för klimatet. Planen är att vandringen ska starta i Vadstena under sommaren 2021 och vara framme i Glasgow lagom till klimatmötet i 1-12 november 2021.

Denna vandring handlar om att sätta klimatet främst på agendan igen. Därför riktar den sig till alla. Alla kommer kunna delta på olika sätt. Genom att vandra med den grupp som startar i Vadstena, genom att delta vissa sträckor eller genom att ordna egna - både kortare och längre - vandringar lokalt i samma anda.

Som alltid vid pilgrimsvandringar delar vi berättelser och vittnesmål längs vägen. Denna gång kommer vi få inspireras av goda exempel på omställning längs vägen genom Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Holland, Nederländerna och slutligen England. Där enskilda eldsjälar, familjer, företag, församlingar, byar, städer fyller pilgrimerna med hopp. För det går att lösa klimatkrisen om alla hjälps åt.  

Just i skrivande stund befinner vi oss mitt i en pandemi och ingen vet exakt hur något blir. Men det finns ännu hopp att det bli möjligt att genomföra FNs klimatmöte och därmed vandringen som planerat. Förberedelsearbetet för vandringen är i alla fall redan i gång och vi kommer strax att gå ut för att bjuda in både församlingar, föreningar, företag och organisationer att delta i denna vandring och manifestation.

Vill du veta mer? Skicka din e-post till oss så skriver vi upp dig på listan för framtida information om vandringen.
Pigrimscentrum inleder samarbete med Naturkartan
 
Pilgrimscentrum har i december slutit avtal med Naturkartan och tillsammans med dem kommer S:t Birgitta Ways - det vill säga alla pilgrimsvägar som leder till Vadstena - samt alla kringleder runt Vadstena att digitaliseras.

Naturkartan har på relativt kort tid blivit Sveriges största natur- och friluftsguide. Sen årsskiftet har Naturkartans webb haft knappt 1,6 miljoner användare. Det är en ökning med drygt 160% jämfört med föregående år. Bara Naturkartan appen har haft 107 000 nedladdningar hittills i år. En ökning med drygt 200% jämfört med föregående år.

Vill du veta mer om pilgrimsutveckling och S:t Birgittaways. Klicka här >>

Du som vill läsa mer om Naturkartan kan besöka Naturkartans hemsida >>