Möt välfärdens kompetensutmaning
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Möt välfärdens kompetensutmaning
 
SKR presenterar i dag en prognos över rekryteringsbehoven för välfärdssektorn 2019-2029. Antalet anställda i välfärden kommer behöva öka med 13 200 personer varje år fram till 2029, om inte arbetssätt förändras.
– Vi kommer att behöva jobba med flera olika åtgärder och strategier för att möta välfärdens kompetensutmaning. Inte minst hur vi tar vara på kompetensen hos befintliga medarbetare, säger Caroline Olsson, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKR.
I rapporten beskrivs även SKR:s nio strategier, som har reviderats, för att möta kompetensutmaningen. Strategierna är framtagna som ett stöd för arbetet i kommuner och regioner och handlar bland annat om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv.
Läs prognosen, se seminariet i efterhand och ta del av de nio strategierna
 
Avtalet med Läkarförbundet är klart
 
SKR, Sobona och Sveriges läkarförbund är överens om ett nytt fyraårigt avtal. Avtalet innehåller centralt angivna löneökningsnivåer från 2021 tillsammans med en löneöversyn från 1 april 2020. Avtalet omfattar cirka 34 000 läkare och gäller från 1 november 2020 till 31 mars 2024.
Nytt fyraårigt avtal med Läkarförbundet
 
VD-krönika
 
Om pandemin har åskådliggjort en sak är det att välfärdens medarbetare har Sveriges viktigaste jobb. Under året har de fått vård, skola och omsorg att fungera under förhållanden som saknar motstycke i modern tid. Det skriver Staffan Isling, SKR:s VD i sin krönika.
Nödvändiga arbetsmiljöinsatser i en tid av kris
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
 
Avtal 20: Tre nya avtal på plats
Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, AKV och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
Läs senaste inlägget av Niclas Lindahl
Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
SKR och arbetsmarknadens parter var inbjudna till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
Arbetsmarknadsministern skickade en signal om att ambitionsnivån nu skulle höjas.

Läs senaste inlägget av Caroline Olsson

Prenumerera på Arbetsgivarbloggen och få blogginläggen direkt i din mejl
 
Notiser
 
Samlad information om HÖK
På SKR:s webbplats finns nu information om samtliga huvudöverenskommelser samlade på ett ställe. Där kan ni ladda hem HÖK:arna, till några av avtalen finns även tillhörande fakta samt frågor och svar.
Huvudöverenskommelse (HÖK)
 
Heltidsresan 2020
SKR och Kommunal bjuder in till partsgemensamma webbkonferenser med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Under december anordnas konferenser på temat Jämställdhet och pension (9 dec) och Att genomföra en förändringsresa (11 dec).
Anmäl mig till konferenserna
 
Seminarium om återhämtning - 7 december
Medarbetare i kommuner och regioner har under pandemin exponerats för nya situationer och i flera fall en högre arbetsbelastning. SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbseminarium om återhämtning utifrån krisens ökade påfrestningar på chefer och medarbetare.
Återhämtning – hur kan jag som verksamhetschef/HR-expert stötta medarbetare?
 
Förlängd ansökningsperiod för äldreomsorgslyftet
Ansökningsperioden för att rekvirera medel för äldreomsorgslyftet gick ut 31 oktober. Trots kort ansökningstid och mitt under en pandemi kunde 239 kommuner rekvirera medlen för 2020. På grund av den korta ansökningsperioden, har Socialstyrelsen förlängt ansökningsperioden till 30 november för de kommuner som inte rekvirerat medlen. Socialstyrelsen har gjort ett speciellt utskick till dessa kommuner.
 
Guide till inkluderande arbetsplatser
Samtidigt som många människor står utanför arbetsmarknaden är efterfrågan på arbetskraft stor inom många områden, inte minst inom välfärden. I ett gemensamt projekt med ett antal kommuner har SKR, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för delaktighet hittat sätt att få de två behoven att mötas. Nu finns en guide till arbetsgivare som vill arbeta med nya tankesätt, inkluderande arbetsplatser och eventuella stöd till enskilda, som stöd på vägen till bra kompetensförsörjning.
Guide till inkluderande arbetsplatser – ett stöd på vägen till bra kompetensförsörjning
 
Nätverk för arbetsmiljöstrateger
På LinkedIn finns ett slutet nätverk för arbetsmiljöstrateger och motsvarande i kommuner, skapat av SKR. Fokus ligger på arbetsmiljöarbete samt samverkansfrågor och förhoppningen är att skapa en dialog samt utbyte av erfarenheter mellan SKR och kommunerna samt mellan kollegor.
Ansök om medlemskap
 
Redaktör
Viktor Karlsson
viktor.karlsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se