Det senaste på yttrandefrihetsområdet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
EU-regler om terrorism kan hota journalistiken
 
I EU förhandlas just nu nya regler om hur terrorisminnehåll på nätet ska kunna stoppas. Det var i slutet av 2018 som ministerrådet först enades om ett förslag till en ny förordning. Då debatterades förslaget flitigt och sedan dess har det tröskats genom EU-maskineriet. 

Nu stöts och blöts frågan slutligen i den så kallade trilogen. I trilogen ska rådet enas med EU-kommissionen och EU-parlamentet. Som alltid när det gäller trilog-förhandlingar är det svårt att få information om vad som just nu sker i frågan. Den lilla information som finns tillgänglig tyder på att slutprodukten blir väldigt problematisk ur yttrandefrihetssynpunkt. Jouranlistförbundets ordförande, Ulrika Hyller, skriver i en debattartikel att den svenska regeringen måste värna pressfriheten i sina samtal med de andra länderna inom ministerrådet.

Läs hela debattartikeln här.
 
Nya visselblåsarlagen försämrar pressfriheten
 

Remisstiden för utredningen ”Ökad trygghet för visselblåsare” gick ut i mitten av oktober. Journalistförbundet riktar på en rad punkter allvarlig kritik mot utredningens förslag.
Utredningen ”Ökad trygghet för visselblåsare” SOU 2020:38 innehåller förslag på hur EU:s visselblåsardirektiv ska införas i svensk rätt. Utredningen föreslår att den nuvarande visselblåsarlagen upphävs och ersätts av en ny lag. Tyvärr innebär den nya lagen inte någon förstärkning av visselblåsarskyddet i Sverige - snarare tvärtom.
 
Journalistförbundet har under arbetet med remissvaret varit i kontakt med organisationer som arbetar med pressfrihet och visselblåsarskydd i Europa. Det är tydligt att det fanns en förhoppning om att Sverige – med vår tradition av att värna yttrandefriheten – skulle implementera direktivet på ett sätt som höjde ribban och gav ett starkare visselblåsarskydd än vad som föreskrivs i direktivet. I stället har vi och andra organisationer som arbetar med dessa frågor tvingats konstatera att utredningens förslag tvärtom innebär att det svenska visselblåsarskyddet monteras ner på flera punkter. Läs mer om Journalistförbundets kritik mot förslaget här.
 
Debatt: Förbud mot Lexbase har för högt pris
 
Förslaget om att förbjuda Lexbase skulle medföra allt för negativa konsekvenser för den fria journalistiken. Genom att lösa ett problem skapar man samtidigt ett mycket större som riskerar våra demokratiska principer. Det skriver ordförande Ulrika Hyllert på SvD Debatt.

Tryck- och yttrandefrihetskommitténs förslag om förändringar i tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna funkar inte. I en debattartikel på SvD Debatt 15 oktober 2020 förklarar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert varför det kompromissartade förslaget slår snett.
 
Hot mot journalister – ett hot mot demokratin
 
På internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister, den 2 november, anordnade Journalistförbundet ett seminarium tillsammans med Reportrar utan gränser, Fojo, Svenska Unescorådet och Publicistklubben.

Här kan du se det i efterhand.

Ur programmet:
STRAFFRIHET FÖR BROTT MOT JOURNALISTER I SVERIGE
Hoten mot journalister i Sverige ligger på en konstant på en hög nivå. Samtidigt är det allt färre journalister som polisanmäler brotten och många journalister vittnar om självcensur. Hur gör vi för att ändra utvecklingen? I detta panelsamtal diskuteras motåtgärder, möjliga insatser och samarbeten, för att skydda och stärka Sveriges journalister. Susanna Skarrie, chefredaktör på Hem & Hyra, vittnar om erfarenheten av att bli digitalt trakasserad, Christer Ohlsson, säkerhetschef på Bonnier News, ger sin bild av situationen ute i landet och kommissarie Eva Sund ger en lägesbild av Polisens arbete för att hantera brott som rör journalister. Tror panelen till exempel att pågående utredningen “Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner” med förslag om skärpt straff för brott mot journalister kan ha en avskräckande effekt?
 
Moderator:
Kersti Forsberg, verksamhetschef, Fojo.
Medverkande:
• Crister Ohlson, säkerhetschef Bonnier News.
• Eva Sund, ansvarig Demokrati- och hatbrottsgrupperna, NOA.
• Susanna Skarrie, chefredaktör, Hem & Hyra.
• Ängla Eklund, ordförande för Institutet för juridik och internet.
Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp testade att mejla tjugo slumpvalt utvalda myndigheter och bad att få komma och ta del av diariet på plats. Av de arton myndigheter som svarade uppgav sex att de hade förkortade öppettider på grund av pandemin.

Lär hela programmet här.
 
Om Yttrandefrihetsgruppen
 
Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp bevakar och jobbar med frågor som offentlighetsprincipen, hot mot journalister och källskydd. I nyhetsbrevet kan du läsa om aktuella frågor på området och vad Journalistförbundet och Yttrandefrihetsgruppen tycker i dessa frågor.

Yttrandefrihetsgruppen består av:
Stephen Lindholm, Kommunalarbetaren, tf ordförande i gruppen
Hanna Nyberg, SVT, ledamot förbundsstyrelsen, ordförande i gruppen (föräldraledig)
Lena ten Hoopen, SVT
Anders Thoresson, frilans
Nils Funcke, journalist och lärare
Mira Hjort, Kommunalarbetaren
Olle Wilöf, upphovsrättsjurist, Journalistförbundet
Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet, sekreterare i gruppen
 
Vill du ha mer information?
 
Vill du sprida kunskap om yttrandefrihetsfrågor på redaktionen? Vi kommer gärna ut och berättar om öppenhet och yttrandefrihet på ett klubbmöte eller i andra sammanhang!

Har du frågor om innehållet i nyhetsbrevet? Vill du har mer information om Yttrandefrihetsgruppen eller Journalistförbundets arbete i dessa frågor?

Tveka inte att kontakta oss!
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, tc@sjf.se