Nyhetsbrev november 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
November 2020
 
Nyhetsbrev november 2020
November bjuder på krispiga och soliga dagar och däremellan regn och starka vindar, tvära kast, på många sätt likt humöret på finansmarknaderna i dessa tider. Börsen är i skrivande stund upp drygt 11 procent i år och många bolag slog marknadens förväntningar med sina rapporter för tredje kvartalet. Vi kan också glädjas över att flera vaccin mot covid-19 är på gång vilket förhoppningsvis kommer att underlätta livet för många människor framöver.

Oavsett vad som händer i omvärlden är vårt uppdrag från andelsägarna detsamma, att skapa god riskjusterad avkastning i våra fonder. Investeringsfilosofi och strategi ligger fast och vi fokuserar som alltid på det vi kan påverka själva, att välja rätt bolag att investera i långsiktigt. Det har över tid visat sig vara en framgångsrik strategi.

Som sparare kan det vara bra att se över sparportföljen och se till att ha rätt fördelning mellan räntefonder och aktiefonder så att inte risken blivit för hög efter många års börsuppgångar. 
 
Erik Brändström, VD och investerings-
ansvarig Spiltan Fonder.
Rapportperioden tredje kvartalet
Efter tredje kvartalets rapportflod stod det klart att många bolag står sig väl i denna utmanande omvärld. En förklaring till goda rörelseresultat är kostnadsreduceringar genom bland annat mindre resande.  Friluftsbolaget Thule och Autoliv är några av våra portföljbolag som lämnat starka rapporter.

Andra vågen av coronapandemin dominerar nyhetsflödet och det är tydligt att börsen i hög grad påverkas av detta från dag till dag. Finanspolitiska stimulansåtgärder tillsammans med en expansiv penningpolitik har hittills, och kommer även framöver att bidra till att underlätta och stötta.
 
Erik Brändström, investeringsansvarig på Spiltan Fonder, kommenterar utvecklingen.

Spiltan Fonder om rapportperioden för tredje kvartalet och vägen framåt
 
Lars Lönnquist, ansvarig ränte-
förvaltare Spiltan Fonder
Marknaden för företagsobligationer 
Lars Lönnquist, ansvarig för Spiltan Fonders ränteförvaltning, har 30 års erfarenhet av ränte- och obligationsmarknaden. Pandemin påverkade båda fonderna negativt i våras men återhämtningen har varit stark. Läs Lars kommentarer kring utvecklingen av våra två räntefonder.

Lars Lönnquist ger en uppdatering om våra räntefonder
 
Spiltan Aktiefond Stabil i Länsförsäkringars rekommenderade utbud
Vår defensiva och prisbelönta Spiltan Aktiefond Stabil har blivit utvald av Länsförsäkringar att ingå i den rekommenderade delen av deras pensionslösningar.

Spiltan Aktiefond Stabil rekommenderad av Länsförsäkringar
 
Spiltan Enkel - för dig som vill spara enkelt
Spiltan Enkel är en fond-i-fond som investerar i våra övriga fonder. Helt enkelt en färdig fondlösning för dig som inte vill eller har tid att välja fonder själv. Du får i Spiltan Enkel både räntefonder och aktiefonder med aktier i Sverige och globalt. Du får också både aktivt och passivt förvaltade fonder och avgiften speglar vad du betalat om du valt motsvarande fonder och fördelning själv, 0,77 procent.

Spiltan Enkel - Lösningen för ditt långsiktiga sparande
 
Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ta kontakt med oss.
 
Med vänliga häsningar
Spiltan Fonder
 
Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas på www.spiltanfonder.se.