Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 5 november 2020.
 
Våga Visa: Observationer, uppföljningar och en årsrapport
 
I den här nyheten berättar vi om de observationer som skett inom ramen för Våga Visa-samarbetet under vårterminen 2020 samt uppföljningar av observationerna våren 2019. Ytterligare information om Våga Visa finns i senaste årsrapporten för läsåret 2019-2010. 
 
Uppföljning av förskolor och skolor med bristande mål-uppfyllelse
 
Utbildningsenheten följer årligen upp de förskolor och skolor som har låga enkätresultat gällande elevers och föräldrars nöjdhet. Uppföljningen omfattar även enheter som fått lågt omdöme vid observation. Uppföljningen hösten 2020 har genomförts med anpassning till den rådande pandemin.
 
 
Mindre revidering av riktlinjen för placering av elever i kommunal förskoleklass och grundskola
 

Riktlinjerna för placering av elever i kommunala skolor har reviderats gällande elever som flyttar till eller inom Nacka och önskar placering vid höstterminens start.
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se