Det här är ett nytt nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik som regelbundet kommer att utges under projekttiden 2020-2022.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Satsning på teknik i äldreomsorgen
 
År 2020-2022 genomför SKR en satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen. Syftet är att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla med hjälp av ny teknik. Inför 2021 har SKR och regeringen träffat en ny överenskommelse som publicerats på skr.se.
Till överenskommelsen
 
Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar kommunerna
Nu är SKR:s nya Kompetenscenter välfärdsteknik på plats. Genom att samla, skapa och sprida information ger centret råd, stöd och vägledning till kommuner. Vi har också en helpdesk som du når via webben. I Kompetenscentret ingår SKR och de tio modellkommunerna.
 
Så fick Kungsbacka kommun hjälp med digital tillsyn
I oktober 2020 genomförde Kompetenscenter välfärdsteknik ett så kallat "bollamöte" kring digital tillsyn. Sex kommuner delade med sig av frågor, svar och erfarenheter. Huvudsakliga frågeställningarna var:
  • Bakomliggande syftet med att införa digital tillsyn och vem som fattade beslutet.
  • Beskrivning av breddinförande, tidsplan med budget, kalkyler och arbetsgrupp.
  • Effekthemtagning för digital tillsyn - ekonomiska och kvalitativa effekter och om de realiserats.
  • Vilka typer av tekniska hinder har ni stött på under införandet? Hur ni löst dem?
  • Hur har ni involverat medarbetare/kunder/allmänheten i införandet? Vilken respons har ni fått?

    Mötet spelades in och går att se i efterhand.
 
Nyheter från modellkommuner
 
 
Uddevalla - Sensorer testas på Norrtulls vård- och omsorgsboende
Visste du att det finns sensorer som kan larma personal automatiskt om boende ramlar? I Uddevalla testas nu denna tekniska lösning på ett äldreboende. Sensorerna som placeras inne i lägenheterna innehåller ingen kamera, utan använder sig av en teknik som registrerar när en person fallit och befinner sig på golvet. Om testerna faller väl ut, kommer sensorer att införas på kommunens samtliga äldreboenden. 
Uddevallas satsning på sensorer
 
Uddevalla - Rätt medicin i rätt tid
Att få rätt läkemedel vid rätt tidpunkt är en viktig del av en bra vardag för många av hemtjänstens brukare. Medicingivaren talar om när det är dags för medicin och ökar tryggheten och självständigheten för hemtjänstens brukare. Uddevalla kommun inför nu medicingivare som kan jämföras med digitala medicinskåp som påminner om medicinen och ser till att doseringen stämmer.
Rätt medicin i rätt tid
 
Eskilstuna - Program och filmer om välfärdsteknik
Eskilstuna kommun har tillsammans med flera samverkanspartners tagit fram programmet ”Välfärdsteknik i virustider”, med studiosamtal och inspelade filmer. Filmerna innehåller tips, inspiration och kunskap om tekniska och digitala hjälpmedel som underlättar vardagen för äldre. Det handlar exempelvis om informationssökning, att uträtta bankärenden och upprätthålla sociala kontakter digitalt.
Välfärdsteknik i virustider
 
Kalmar - Införande av digital signering
Kalmar kommun inför just nu digital signering av HSL-uppdrag där samtliga aktörer (omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och privata aktörer) är delaktiga. Det första delinförandet skedde under oktober 2020 och innefattade en hemtjänstenhet samt ett särskilt boende. Digital signering kommer att införas brett i hela kommunen fram till februari 2021. För mer information kontakta Victor Forsberg, projektledare, Kalmar kommun.
 
Karlstad - Välfärdsteknik och digitala tjänster
Karlstads kommun har i flera år arbetat med välfärdsteknik och digitala tjänster inom vård och omsorg. Nu är kommunen redo att ta nästa steg i digitaliseringsresan mot en digital och nära omsorg tillsammans med brukarna.
Digitala tjänster inom äldreomsorgen i Karlstad kommun
 
Nyheter från myndigheter
 
 
Digitalhjälpen, vägledning och steg-för-steg-guider för dig som stöttar äldre 
På Digitalhjälpen finns information, material och tips som hjälper äldre, och för dig som stöttar äldre, att använda digitala tjänster och verktyg. Där finns bland annat guider och tips specifikt för dig som arbetar inom äldreomsorgen. 
Digitalhjälpen
 
Enkät om socialtjänstens digitalisering
Varje år publicerar Socialstyrelsen en rapport som bygger på en enkät till kommunerna om utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik. Alla kommuner som under 2020 rekvirerat stimulansmedel för utveckling av välfärdsteknik i äldreomsorgen ska besvara den. Enkäten för 2021 går ut till social- och omsorgsförvaltningarna omkring den 11 januari. Håll utkik!
För frågor om rapporten kontakta dick.lindberg@socialstyrelsen.se
 
Ny version av LIKA Socialtjänst 
Nu finns en ny och uppdaterad version av LIKA Socialtjänst. LIKA är ett verktyg som underlättar arbetet med digitalisering inom socialtjänsten. Verktyget fungerar även som stöd för förvaltnings- och verksamhetschefer att prioritera rätt insatser och aktiviteter. Passa på att utvärdera socialtjänstens digitalisering i just din kommun!
Till LIKA Socialtjänst 3.0
 
Kurser och konferenser
 
10 februari
Så gör vi: sex modellkommuner berättar om införande av välfärdsteknik 
Kompetenscenter välfärdsteknik (SKR) bjuder in till webbseminarium om hur kommuner som lyckats med införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen gjort för att nå dit. Du kommer att få höra om sex kommuners digitala kliv inom äldreomsorgen och om hur Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar andra kommuner att verksamhetsutveckla genom digitala lösningar.
Information och anmälan Sex modellkommuner berättar
 
22 februari, 23 mars & 13 april 
Förhandling och dialog vid upphandling av välfärdsteknik
SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik erbjuder kommuner att delta i en utbildningsserie om möjligheter och nytta med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik.
Information och anmälan Förhandling och dialog upphandling av välfärdsteknik
 
8 september
Konferens 8 september - save the date!
Kompetenscenter välfärdsteknik anordnar en konferens om utvecklingen av välfärdsteknik i kommunernas äldreomsorg. Mer informtion kommer under våren.
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej! 
Du har fått det här nyhetsbrevet eftersom du redan prenumrerar på andra nyhetsbrev inom samma ämne från SKR. Klicka på nedan länk till höger om du vill bli direktprenumerant.
 
Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se