Nyhetsbrev nr.8 år 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Hej!
Nu börjar återigen ljusslingorna tändas på balkonger och i trädgårdar för att lysa upp i novembermörkret. Smittspridningen ökar vilket kommer att begränsa möjligheterna till fysiska möten framöver. Vi behöver därför fortsätta att utveckla våra former för digital dialog.

Vi planerar för en MasterClass, där vi fokuserar på digitala verktyg, den 19 januari, vi återkommer med inbjudan inom kort.

Vi ber er om hjälp att sprida informationen om "Demokratiutmärkelsen för skolklasser" till skolor i er kommun, se mer info nedan.

Du kan hitta inspiration till att pröva nya metoder för att utveckla medborgardialog på Dialogguiden.

Vi på SKR erbjuder föreläsningar om medborgardialog på distans, g
runden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. se mer info nedan.

OBS! Våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Main Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Demokratiutmärkelse för skolklasser
Den svenska demokratin firar 100 år vilket uppmärksammas i hela landet. SKR utlyser därför en Demokratiutmärkelse för skolklasser. Högstadieskolor och gymnasier erbjuds att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden.

Se film om demokrati

Bakgrunden till utlysningen ligger i den överenskommelse som slutits mellan SKR och regeringen med målsättningen att uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet. Som en del av överenskommelsen bjuder SKR in högstadieskolor och gymnasier att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för att hålla i minst 100 år till.

Skolor kan redan nu anmäla sitt intresse att delta i Demokratiutmärkelsen genom att fylla i ett kort formulär på SKR:s webbplats. Förslagen kan sedan lämnas in till SKR fram till den 1 mars 2021.

Länk till intresseanmälning för skolklasser
 
SKR: Framflyttad - MasterClass: Medborgardialog med fokus på framtiden
Dialog kan föras på ett sätt som tar upp frågor med en längre tidshorisont. Det kan vara särskilt intressant för de som jobbar strategiskt och långsiktigt, till exempel kring Agenda 2030 och hållbarhet, men metoderna vi pratar om kan även användas i många andra sammanhang.
Tid och plats
15 mars 2021 kl. 09.30-15.30. Träffen sker digitalt genom Zoom
Kostnad
2 000 kr exkl. moms. Fakturan skickas efter utbildningen. Alla avgifter är exkl. moms och fakturan utfärdas av Delegia AB. Ha faktureringsuppgifter och eventuell referenskod tillgänglig.
Sista anmälningsdag
8 mars 2021
Läs mer om MasterClassen här

Anmäl dig här
 
SKR: Nu finns det fler metoder i Dialogguiden
Vi kompletterar Dialogguiden med fler metoder för dialog.
 
Grafisk facilitering
Grafisk facilitering är ett sätt att få mer dynamiska möten som engagerar deltagarna visuellt. Genom att använda sig av bilder, antingen i form av grafiska anteckningar eller i form av bildbaserade övningar kan kommuner och regioner skapa mer engagerande möten som är lättare att följa. Det blir lättare att komma ihåg vad som sagts och anteckningar används mer efter mötet. Deltagarna känner sig ofta mer engagerade och känner ett ökat ägandeskap över mötets resultat. Bildbaserade övningar är också mindre beroende av språkkunskaper och utbildning.
 
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog med teman
SKR erbjuder kommuner och regioner digitala föreläsningar om olika teman inom medborgardialog. Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt. De kan genomföras som:
  • kunskapsseminarier för förtroendevalda,
  • som del i en lokal utbildning, eller
  • som delar i ett lokalt utvecklingsarbete som genomförs
    i er kommun eller region.
Läs mer här

Intresseanmälan
 
 
Göteborg: Medborgarbudget i Lundby
Vad vill du göra tillsammans med andra? Rösta på dina favoritidéer!
Din idé är en medborgarbudget där du är med och bestämmer vilka aktiviteter du vill ha i området kring Bjurslättsskolan. Det finns 150 000 kronor i budgeten.

Läs mer om medborgarbudget i Lundby
 
Finland: Meborgarbudget i Tammerfors
Voting in participatory budgeting in Tampere takes place on 1–30 November 2020. The citizens of Tampere vote for the utilisation of EUR 450,000 for the benefit of children and young people.

The project includes 120 proposals. Citizens get to choose and vote for the proposal of their choosing. All proposals can be viewed on the mun.tampere.fi website where the voting takes place. All citizens of Tampere who are 12 years of age or older this year are eligible to vote.

Länk till mer information
 
Svenljunga:Hur trygg känner du dig?
Nu kan du som bor, jobbar eller spenderar din fritid i kommunen svara på en trygghetsenkät. Med denna vill vi både veta hur du upplever tryggheten lokalt och vad vi ska satsa på framöver för att öka tryggheten. Denna undersökning och de efterföljande satsningarna genomför vi tillsammans med polisen.

Länk till Svenljungas trygghetsenkät
 
Helsingborg: Kartberättelse -detaljplan
För att göra det lite lättare att ta till sig och förstå innehållet i detaljplanen har vi gjort en digital kartberättelse. Här väcks planen till liv i form av interaktiva kartor och bilder.

Länk till kartberättelse
 
 
SKR: Webbinarium 9 december - Hur hanterar vi folkets röst
Hur hanterar vi folkets röst - om folkinitiativ och folkomröstningar
Folkinitiativet har i sin nuvarande form varit på plats i tio år. SKR presenterar en ny forskarrapport som tar upp lärande exempel på genomförda folkomröstningar och ger en internationell utblick.
 

Mer information om webbinariet
 
SLU: Webbinaruim 27 november Att leda dialoger och samverkan: ett verktyg för reflektion
I detta webbinarium presenteras ett verktyg som möjliggör reflektion över maktrelationer i dialoger och samverkan. Verktyget har utvecklats genom ett samarbete mellan SLU, Uppsala universitet och Uppsala kommun. Under webbinariet erbjuds möjlighet att pröva verktyget och att samtala med dialog- och samverkansledare samt forskare i miljökommunikation.

Mer information om webbinariet
 
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se