Ny överenskommelse om skolväsendets digitaliseringom 
 
Regeringen och SKR:s överenskommelse om digitaliseringens möjligheter ska främja kunskapsutveckling och verka för likvärdighet i skolväsendet.
- Det är både välkommet och nödvändigt med en ny överenskommelse. Nu går arbetet vidare för att stötta huvudmännen i arbetet med grundläggande och hållbar infrastruktur, säger SKR:s ordförande Anders Knape.
Digitala lösningar ska vara användarvänliga
 
Schrems II – vad innebär domen för överföring och hantering av personuppgifter?
 
EU-domstolen kom i somras med en dom som underkände kommissionens beslut om att det finns tillräcklig skyddsnivå vid överföring av personuppgifter till USA, vid exempelvis publicering av bilder i sociala medier, eller användningen av google Analytics.  Domen innebär att det inte längre finns någon giltig generell överenskommelse att luta sig mot vid överföring av personuppgifter mellan EU och USA.

Båda parter har signalerat att man är intresserade av att diskutera en lösning för dataflödena mellan regionerna. Europeiska Dataskyddsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som ska komma med vägledning med anledning av domen, bland annat med förslag på andra skyddsåtgärder som organisationer kan vidta som kryptering och begränsning av tillgång till uppgifterna genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Men i väntan på dessa finns flera saker som man kan börja göra redan idag.
Dessa konsekvenser får domen och det här bör du göra
 
Krönika
 
 
Sverige i både topp och botten när det gäller att nyttja digitaliseringens möjligheter
 
Under hösten har två internationella jämförelser över länders digitala förmåga publicerats. Sverige hamnar i topp på den ena och i botten på den andra. Vad är det egentligen som stämmer? Både och, faktiskt.

Resultaten i de två undersökningarna stämmer väl överens med den bild vi har och de iakttagelser vi gjort under perioden med Covid - 19.

Enligt undersökningen Network Readiness Index 2020 är vi framgångsrika i ett perspektiv – vi använder det vi har. Vi har sett hur kommuner och regioner tagit stora digitala språng och maximerat nyttjandet av befintliga digitala lösningar för bl.a. distansundervisning och digital vårdmöten.

Samtidigt har Sveriges offentliga sektor långt kvar när det kommer till att nyttja data som en strategisk resurs i förebyggande syfte. Det visar undersökningen OECD Public Governance Policy Papers. Vi behöver också bli bättre på att möta invånarens behov gemensamt över myndighets och förvaltningsgränser.

SKR har presenterat en rad förslag för Välfärdskommissionen, bland annat att regeringen behöver fatta ytterligare beslut för skolans digitalisering, att staten tar ett övergripande ansvar för e-legitimation och e-underskrifter för alla och i tjänsten samt att arbetstagarorganisationerna, SKR och staten etablerar ett arbete för kompetensförsörjning och kompetensutveckling utifrån ett digitaliseringsperspektiv.
Network Readiness Index 2020
OECD Public Governance Policy Papers
SKR:s förslag till Välfärdskommissionen

Louise Callenberg, chef för digital utveckling, SKR
 
Mer från SKR
 
 
Debatt: Pandemin visar att välfärden behöver en digital satsning
För att vi ska få långsiktiga och jämlika effekter av digitaliseringen i hela landet och för att socialtjänsten ska kunna utvecklas ytterligare, krävs en nationell satsning, skriver Arion Chryssafis och Daniel Forslund, ordföranden för beredningen för socialpolitik och individomsorg, respektive beredning för digitalisering, på SKR
Pandemin har fått fart på utvecklingen
 
Tips! AI för ledare i offentlig sektor
Passa på att uppdatera dig om den senaste utvecklingen inom AI. Förväntningarna är stora på ledare inom offentlig sektor att leda förändringen med effektivisering genom AI. 
Utbildningens mål och upplägg, samt anmälan
 
Nytt från omvärlden
 
 
Markus Lingman utsedd till Årets AI svensk 2020 
AI förändrar samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare i kommuner, regioner och myndigheter, som behöver förstå hur AI kan bidra till att möta samhällets utmaningar.
Så lyder motiveringen till årets AI svensk 2020
 
Kurser, konferenser och kompetensutveckling
 
 
Missa inte 3:e sändning i år från Offentliga Rummet - 16 december
Snart kör vi igen från Offentliga Rummet 2.0. Vi kommer inom kort presentera programmet och de medverkande i årets sista livesändning från Offentliga Rummet.
 
Tips! AI för ledare i offentlig sektor
Passa på att uppdatera dig om den senaste utvecklingen inom AI. Förväntningarna är stora på ledare inom offentlig sektor att leda förändringen med effektivisering genom AI.
Utbildningens mål och upplägg, samt anmälan
 
Säker digital kommunikation - 10 december
Inera bjuder in till ett digitalt möte om Säker digital kommunikation den 10 december. Konceptet Säker digital kommunikation riktar sig till offentligt finansierade verksamheter i Sverige med syftet att ge grundläggande förutsättningar för säkert utbyte av ostrukturerad information. I programmet ingår även en paneldiskussion mellan huvudaktörerna i projektet som Inera, SKR och DIGG samt en frågestund.
Informationsmötet är kostnadsfritt.
Till anmälan
 
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se