November 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Digital utbildning för SIP-samordnare
 
Det är viktigt att SIP-samordnare utbildas trots rådande restriktioner kring fysiska möten. SKR har därför skapat filmer som hjälper dig som utbildar SIP-samordnare i verksamheterna. Filmerna fokuserar bland annat på syftet med SIP, lagstiftning och kan tillsammans med regionala/lokala överenskommelser, riktlinjer och rutiner, utgöra en bra grund för blivande SIP-samordnare.
Utbildning för SIP-samordnare
 
Webbsändningar/webbinarier 2020
 
Samarbetsvård psykisk hälsa i Region Dalarna
Den 19 november kan du delta i en webbsändning om samarbetsvård för psykisk hälsa. Sju av Region Dalarnas vårdcentraler har under 2018 till 2020 deltagit i ett pilotprojekt där sjuksköterskor har fungerat som vårdsamordnare för patienter som lider av psykisk ohälsa. Nu införs metoden brett inom regionen på 26 vårdcentraler.
Webbsändning: Samarbetsvård psykisk hälsa i Region Dalarna

Aktuellt inom FamiljehemSverige
Den 20 november kan du delta i en webbsändning om FamiljehemSverige. Ta del av vad som är aktuellt inom familjehemsvård, lyssna på exempel om sociala utfallskontrakt och lär dig mer om hur tjänsten Säkra videomöten fungerar. Vi presenterar även nytt marknadsföringsmaterial för FamiljehemSverige.
Webbsändning: FamiljehemSverige

Vårdsamordnare för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen och Institutionen för Allmänmedicin vid Göteborgs Universitet berättar om hur de implementerat vårdsamordnare under 2016-2019. Resultatet av de forskningsstudier som genomförts kommer även redovisas. Denna webbsändning äger rum 24 november.
Webbsändning: Vårdsamordnare för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för skadligt bruk och beroende
Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev. Lanseringskonferensen äger rum 8 december.
Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram

Existentiell hälsa – en outnyttjad resurs
Inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar delarenan Meningsskapande i en sekulär tid för att den existentiella hälsan ska ses som en naturlig del av hälsan. Den 9 december arrangeras ett webbinarium som syftar till att sprida kunskap om existentiell hälsa. 
Webbinarium: Existentiell hälsa – en outnyttjad resurs

Kraftsamling för psykisk hälsa hos de yngsta barnen i Skåne
Den 14 december arrangeras en digital konferens som vänder sig till dig som på något sätt arbetar med de yngsta barnen 0-6 år. Fokus kommer ligga på främjande, förebyggande, tidiga, generella och specialiserade insatser för psykisk hälsa hos barn 0-6 år.
Kraftsamling för psykisk hälsa hos de yngsta barnen i Skåne

Julavslutning: Kraftsamling psykisk hälsa och överenskommelsen 2021
SKR bjuder in till en julavslutning den 17 december för Kraftsamling för psykisk hälsa och informerar om en eventuell överenskommelse inom området psykisk hälsa 2021. Informationen uppdateras löpande på SKR. Anmäl dig redan idag.
Julavslutning: Kraftsamling psykisk hälsa och överenskommelsen 2021
 
Vad gör SKR för att stötta HR och verksamhetschefer under pandemin?
 
Webbinarium om återhämtning
SKR har under hösten arrangerat två av tre webbinarier för att stötta verksamhetschefer och HR-experter under pandemin. Den 7 december arrangeras det tredje webbinariet, på temat återhämtning. SKR har bett ledande forskare och experter att berätta om återhämtning, dess roll i en hållbar vardag och konkreta tips på hur du kan skapa förutsättningar för och stötta medarbetare i att få till återhämtning. Kommuner och regioner delar med sig av goda exempel.
Återhämtning – hur kan jag som verksamhetschef/HR-expert stötta medarbetare?
Korta dialogträffar i coronatider
SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till korta dialogträffar i coronatider. Varje träff berör ett aktuellt tema med syfte att utbyta erfarenheter och reflektera gemensamt. Träffarna sker digitalt varannan vecka under lunchtid, mellan klockan 12.00-12.40. Nästa träff sker 1 december.
Korta dialogträffar i coronatider
 
Verktyg och tips
 
 
Stödlista: psykisk hälsa i kristid
SKR har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Nu finns även en lista för HR och verksamhetschefer. Stödlistan uppdateras kontinuerligt.
Stödlistan
 
Färre fall av depression och ångest under covid-19-pandemin
Antalet nya patienter som har sökt hjälp för bland annat depression och ångest har minskat. Det visar en rapport från Socialstyrelsen där myndigheten har undersökt inrapporterade psykiatriska tillstånd och uttag av psykofarmaka på recept under pandemin. Sannolikt beror dock inte nedgången på att färre mått psykiskt dåligt utan på att man i mindre utsträckning har sökt hjälp under pandemin.
Rapport om psykiatriska tillstånd under pandemin, Socialstyrelsen
 
Individanpassat stöd till arbete (IPS) för personer med psykisk funktionsnedsättning
En rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) visar att IPS, i Sverige kallat Individanpassat stöd till arbete, fördubblar möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få ett arbete.  

Rapport om Individanpassat stöd till arbete (IPS), SBU
 
Redaktör
Malin Vallentin Harman
malin.vallentinharman@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Uppdrag Psykisk Hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se