Läs även vår globalanalys
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fondkommentar oktober- 
Ökad smittspridning och osäkerhet kring det amerikanska valet

Den svenska börsen i form av OMXS30 har under månaden sjunkit med 6,11 procent och är därmed tillbaka på negativa nivåer för 2020. Den första oktober låg indexet på plus 3,28 procent för året, och nu den 30 oktober ligger det istället på minus 3,06 procent. Nedgången visar ganska tydligt på den osäkerhet som finns på marknaden.

Den ökande smittspridningen är självklart den stora anledningen, inte bara i Sverige, utan även i övriga Europa och resten av världen. Att smittspridningen nu återigen tar fart betyder mest troligt att vi har hårdare rekommendationer, restriktioner och eventuella ”lockdowns” att vänta. Positivt för svenska börsen i förhållande till övriga är att en ”lockdown” känns osannolikt, i och med att de svenska myndigheternas linje mer handlar om rekommendationer och individuellt ansvar. Oavsett så kommer det medföra att ekonomin tappar fart på grund av att man återigen kommer handla mindre, besöka färre restauranger, i större utsträckning jobba hemifrån och så vidare. Detta medför tyvärr också att företag kommer behöva mindre personal. Vi får helt enkelt hoppas på att svenskarna och övriga länders medborgare tar sitt ansvar och att restriktionerna blir så kortvariga som möjligt.
 
Läs hela vår fondkommentar här
 
Analys Globalt-
Fortsatt oro globalt kring ökad smittspridning

Det har inte undgått någon att det har varit ett turbulent år för de globala aktiemarknaderna. Vid årets start låg indexet MSCI World på all-time-high efter ett mycket starkt 2019. Årets inledande veckor var fortsatt positiva och det såg ut att kunna bli ytterligare ett starkt börsår. Men det hade också börjat talas om ett virus som spridits från Kina, Covid-19, och även om det spridits till Europa så visste ingen riktigt vad det betydde, eller hur farligt det var. Sen slog det ner som en blixt, världens alla börser började rasa, vissa dagar tvåsiffrigt, och det var tydligt att man hade insett att detta var något som skulle påverka oss alla. Volatiliteten sköt i höjden och raset fortsatte, det var nästan läskigt att öppna datorn på morgonen för att se hur mycket det skulle rasa just denna dag. Nedgångarna fortsatte fram till den 23 mars, för då hade marknaden bestämt sig att nu var det tillräckligt nedjusterat.

Möjligheter:
  • Fortsatt låga räntor gynnar hela börsen
  • Globalfonder ger en bred exponering och god diversifiering
  • Öppnare handel mellan USA och övriga världen gynnar alla
Hot:
  • Med fortsatt smittspridning hotar fler nedstängningar
  • För få eller för svaga stimulanspaket
  • Oroligheter i USA efter presidentvalet kan smitta av sig på övriga världen
Läs mer
 
Aktiva Portföljer
Våra Aktiva portföljer har under oktober presterat någorlunda likvärdigt sina jämförelseindex, nedan ser du siffror för oktober samt från årskiftet till 1/11(YTD). 

Aktiv Defensiv: -1,4 % (YTD: +1,0 %)
Defensiv mixindex: -1,1 (YTD:-1,1 %)

Aktiv Balanserad: -1,5 % (YTD:+1,6 %)
Balanserad mixindex: -1,8 % (YTD:-2,4 %)

Aktiv Offensiv: -3,0 % (YTD:+5,2 %)
MSCI World: -3,6 % (YTD:-6,3 %)

Aktiv Tillväxt: -0,4 % (YTD:+9,0 %)
MSCI EM: +1,5 % (YTD:-4,1 %)

 
 
 
 
Bästa fonderna
Månadens bästa aktiefond
AuAg Silver Bullet A +10,99%
 
 
Månadens bästa räntefond
Allianz Emerging Markets SRI Bd AT H2SEK +2,58 %

Avkastning per 2020-11-09, 30 dagar bakåt

Se våra topplistor här
 
 
Jag vill fortsätta att ta emot information och nyheter från Fondmarknaden.se

Ja, gärna        Nej, tack
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.