Lär dig mer om informationshantering och öppna data
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Mycket på gång inom öppna data
 
 
Publicering av öppna data är det moderna sättet att uppfylla andemeningen i offentlighetsprincipen. Just nu är frågan mer aktuell än någonsin tack vare DIGGs hårda arbete med dataportal, principer och vägledningar. Dessutom är Öppna data-utredningens förslag om en ny lag om öppna data, på remiss fram till 13 december i år. 

Även i regionerna pågår det arbete med öppna data. Västra götalandsregionen har en stor satsning på gång om öppna data, där man även stöttar andra regioner i att starta egna projekt, samt uppmuntrar dem att stötta sina respektive kommuner i arbetet. Ett exempel på projekt är Nationell skalning öppna data (NSÖD) som syftar till att kommuner och regioner ska publicera information på enhetliga sätt för att öka möjligheterna till användning.

Öppna data är en betydande resurs. Lantmäteriet har beräknat värdet av öppna data för viss information till 10-20 miljarder kronor per år i Sverige, och då har man inte ens räknat på alla värden som kommer uppstå.

Runt halvårsskiftet 2021 kommer det finnas lagkrav som innebär att information ska lämnas ut elektroniskt i första hand och att offentliga organisationer bör publicera öppna data.

Utvecklingen går snabbt och det finns stora möjligheter att följa med och samverka med andra för att komma igång snabbt. Genom en rätt liten investering i öppna data finns potentialen att skapa stora värden både för demokrati och insyn, men även för entreprenörskap, nya tjänster och service.

Björn Hagström, rådgivare inom öppna data och informationshantering
 
Lär dig mer om informationshantering och öppna data!
 
 
Kunskapsplikten, informationsstyrning för ledare
Caspar Almalander, informationshanteringsstrateg på SKR, berättar om vikten av informationshantering för att utvinna hållbar kunskap. 
Kunskapsplikten, Offentliga Rummet Play
 
Öppen förvaltning genom öppna data
Kristine Ulander, strateg på öppen och datadriven Innovation på DIGG, myndigheten för digital förvaltning, berättar om varför det är viktigt med öppen och tillgänglig data. 
Öppen förvaltning genom öppna data, Offentliga Rummet Play
 
Kommunala öppna data kräver samverkan
Björn Hagström, rådgivare inom öppna data och informationshantering, berättar om nationell skalning av öppna data (NSÖD) och betydelsen av samverkan om kommunala öppna data.
Nationell skalning av öppna data, Offentliga Rummet Play
 
Stanna upp - Led förändring med hjälp av reflektion
 
Webbinarium om vikten att reflektera i ledarskapet. De ständiga besluten och små förändringarna gör att vi riskerar att tappa vårt övergripande fokus och riktning. Med reflektion i vardagen kan vi höja blicken och få syn på vad som pågår.
Plats: Zoom
Tid: fredag 20 november, kl 9:00-10:00
 
Offentliga Rummet Play och Play+
 
Plattformen är vårt bidrag för att stödja den digitala omställningen med ett hållbart fokus.

Play
Här hittar du utvalda delar av vårt material. 
Offentliga Rummet Play och Play+

Play+
Som abonnent får du ta del av hela vårt omfattande material av filmer och fördjupningar när helst du behöver. 
Offentliga Rummet Play och Play+
 
Redaktör
Martin Stockenstrand
martin.stockenstrand@skr.se
08-452 70 00
Offentliga Rummet
www.offentligarummet.se