Nr 5 - November - 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Styrning av verksamhet - val av driftsform
 
Urmodern för kommunal organisation är att kommunen eller regionen själv driver den verksamhet den ansvarar för. I mitten av 1980-talet började man dela det kommunala uppdraget i två delar: att tillhandahålla och att utföra. Detta är en aspekt på driftsformer – utföra själv eller ge uppdraget till någon annan.

En annan aspekt är behovet att göra uppdraget tillsammans med en annan kommun eller en annan region. En tredje aspekt är att kommuner och regioner inom en del områden behöver samverka med civilsamhället.

Vare sig man vill behålla allt som det är eller utifrån de lokala behoven göra förändringar behöver man analysera var man är och vart man vill. Då har den politiska organisationens behov av verktyg för att organisera, styra och leda den verksamhet den ska tillhandahålla.
 
Nu finns ett antal seminarier och skrifter att ta del av inom området - välkommen att delta!
 
Seminarium Principer för ägarstyrning
SKR lanserar uppdaterade Principer för ägarstyrning och erbjuder dig att delta in ett kostnadsfritt halvdagsseminarium för att ta del av det nya materialet.
Välkommen att delta via webbsändning 16 november kl. 900 - 11.30

Lansering av skrift om val av driftformer - webbseminarium
Vid ett seminarium lanserar SKR en ny skrift om driftformer. Du får kunskaper om olika driftsformer utifrån styrning, insyn och uppföljning och hur de påverkar kommunens eller regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Erfarenheter och praktiskt exempel redovisas.
Välkommen att delta via webbsändning 2 december kl. 9.00 - 10.30

Upphandling av välfärdstjänster
Ett webbsänt förmiddagsseminarium där vi fördjupar oss i vad som gäller vid upphandling av sociala tjänster och välfärdstjänster.
Välkommen att delta via webbsändning 7 december kl. 9.30 - 12.30

 
Möt vinnarna av Kvalitetsmässans utmärkelser
 
Den 11 november är det premiär för Kvalitetsmässans digitala vinnarkonferens där mottagarna av Kvalitetsmässans fem utmärkelser delar med sig av sina erfarenheter och berättar om sitt utvecklingsarbete.

Möt Sollentuna kommun, vinnare av utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun, Region Gävleborg, vinnare av utmärkelsen Sveapriset och Sveriges Digitaliseringskommun Lidingö stad samt flera andra pristagare.

Ni kommer få lyssna på goda exempel som kan ge er inspiration till att själva starta förändringsprocesser som kan förbättra välfärden för era brukare och medborgare.

Inledningstalare är Staffan Isling, VD för SKR. Förutom föreläsare från vinnande kommuner och regioner, får ni också lyssna på representanter från de olika juryerna som utser vinnarna. De ger sin syn på vad som kännetecknar en vinnare i de olika kategorierna.

Ansvarig för konferensen är Kvalitetsmässan.

Medarrangörer är Sveriges Kommuner och Regioner, Lidingö Stad, Sollentuna kommun, Region Gävleborg, Västra Götalandsregionen och Upphandlingsmyndigheten.

Mer information om Vinnarkonferensen och hela programmet hittar du på Kvalitetsmässans hemsida.
 
Har ni genomfört Sveriges bästa utvecklingsprojekt?
 
Nu är anmälan öppen till GötaPriset, utmärkelsen som belönar utveckling inom offentligt finansierade verksamheter. Här efterlyser vi goda idéer och exempel på förnyelse och förbättring.

Har din organisation en historia att berätta om lyckosamt förändringsarbete? Det kan vara övergripande utvecklingsprojekt eller små vardagsförbättringar.

GötaPriset är öppet för alla typer av projekt som ökat kvaliteten och effektiviteten i kommun, stat eller region.

Genom att anmäla er till GötaPriset är ni med och tävlar om 100.000 kr. Dessutom en chans att sprida era erfarenheter till kollegor i hela landet och på så sätt bidra till en bättre välfärd!

Läs mer om Götapriset
 
Anmälan senast den 13 december
Ni anmäler er till GötaPriset genom att skicka in en beskrivning av ert projekt på max en A4-sida. Sista dag för anmälan är den 13 december 2020.
 
Stärk fullmäktige - utbildning i uppdraget som folkvald
 
Den kommunala självstyrelsens viktiga roll i demokratin och i det svenska samhället diskuteras åter av flera skäl. Demokratin fyller 100 år i år, välfärdens frågor står högt på medborgarnas dagordning och självstyrelsen utmanas från flera håll.

Under senare år har vi sett att demokratin utmanas globalt och att samtalsklimatet hårdnat. Många medborgare upplever att de inte har möjlighet att vara delaktiga i demokratin. Samtidigt ser vi en utveckling där beslut fattas snabbare och där förtroendevalda avkrävs snabba svar och snabba lösningar. Ska demokratin fortsätta att utvecklas även de kommande hundra år åren behöver det demokratiska samtalet och möjligheten för förtroendevalda att sätta sig in i frågorna ges tid och utrymme.

SKR har utifrån ovanstående uppmärksammat behov av att stärka fullmäktige i deras viktiga roll. Det kommer vi att göra i form av en skrift och genom workshop och träning. Workshopen lanseras i samband med valet 2022 men kommer att testas redan nu i några pilotkommuner/-regioner.

Workshopen kommer att omfatta en generell del om uppdraget som förtroendevald, kommuners och regioners uppdrag, fullmäktiges uppdrag, samspel med styrelsen, arbetsformer och samspel med omvärlden. Det kommer också finnas möjligheter för en fördjupningsdel som ska bygga på önskemål från kommunen/regionen.

Vill du veta mer om kommande utbildning, kontakta gärna Martin Lidhamn eller Lena Langlet.
 
 
Vad är Kvalitet & resultat?
 
Vi är ett team på SKR med uppdrag att utveckla, effektivisera och modernisera styrningen och ledningen i kommuner och regioner. Det handlar om organisation, system, processer och inte minst människorna som verkar för välfärden. Det handlar även om arbetsgivarrollen, samhällsutveckling, demokrati samt den politiska styrningen, men även om proffessionens ledning av verksamheten.

Arbetet med KKiK, Kommunkompassen, nätverk för lärande, utbildningar och en rad andra aktiviteter är exempel på aktiviteter som vi driver. Ofta i samverkan med er medlemmar.

Syftet med detta nyhetsbrev är att hålla dig uppdaterad kring vad som sker i projekten, men även bevaka övrig utveckling inom område, nationellt såväl som internationellt.

 
Christine, Gunnar, Hanna, Leif , Linda och Märit
 
Redaktör

Linda Nordberg
linda.nordberg@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se