Jobbar för fullt så att ni ska kunna beställa via nätet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Foto: Kristin Lidell/IKON
Julstämning – mer än julbasar!

Vänner!
Hur ofta säger vi inte ”Det är märkliga tider vi lever i!”, och visst är det så. Vi har fått vänja oss vid att planera långsiktigt men i varje stund anpassa oss till situationen. Med oro ser vi hur corona-smittan nu sprider sig i det som somliga kallar en andra våg. Även här i Hamburg som annars haft låga smitt-tal ser vi en kraftig ökning. Det är viktigt att vi alla i samhället bidrar till att situationen inte förvärras.
Kyrkorna och församlingarna får fira gudstjänst och bedriva själavård, inget annat! Alltså inga övriga kulturaktiviteter, körövningar eller konserter under november månad.
Vi hade ett godkänt hygienkoncept både för gudstjänster och verksamheter i allmänhet och för en begränsad julbasar i synnerhet. För några dagar sedan kom förnyade corona-direktiv från myndigheterna som sedan har getts konkreta tolkningar, särskilt för den kyrkliga verksamheten. Dessa råd innebär kort sammanfattat: Med lika delar självklarhet och sorg meddelar vi er nu: Det blir ingen julbasar i Gustaf-Adolfskyrkan 2020!
MEN – vi har tagit emot en leverans med svenska livsmedel och hantverk, och våra vänner i bastel-gruppen har också gjort fina handarbeten. Delar av detta kommer vi att visa på nätet. Du kan bidra till församlingens ekonomi och din egen julstämning genom att beställa där. Det kommer att finnas möjlighet att betala via nätet, men du kan också betala via bank. Vi ser gärna att du, efter tidsbokning, hämtar det du beställt. I viss mån kommer vi att kunna erbjuda hemkörning eller hemleverans med post/bud. Mer information kommer senare.
 
Men julstämning är djupast sett att Gud själv blir människa och delar vår verklighet. Den är ibland svår, men icke desto mindre vandrar Jesus vid vår sida. Vi vill fortsatt bry oss om varandra och ge möjlighet att fira gudstjänst och erbjuda samtal/själavård.
”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt”. Det budskapet får vi dela och förvalta genom att lova Gud och visa varandra kärlek och respekt. Då blir det julstämning, även utan fysisk julbasar!
 
Per Edler, kyrkoherde med arbetslaget och kyrkorådet

Och du, om du är i den situationen att du skulle kunna bidra med en extra gåva till församlingen i jul, så var det länge sedan det behövdes så väl som nu!
Vårt konto: Schwedische Gustaf-Adolfs-Kirche, IBAN: DE30 2005 0550 1226 1253 73
 
Gudstjänster i november

Då vi inte kan genomföra julbasaren ger det oss möjlighet att fira gudstjänst på söndagar och veckomässa på torsdagar:

Sön, 8 nov, kl. 11.00 Nordisk gudstjänst
Tors, 12 nov, kl. 19.00, Veckomässa
Sön, 15 nov 11.00 Andakt
Tors, 19 nov, kl. 19.00, Veckomässa
Sön, 22 nov 11.00 Andakt
Tors, 26 nov, kl. 19.00, Veckomässa
Sön, 29 nov 10.00 & 12.00
Första Advent Dubblerade Adventsgudstjänster

Vi ser fram emot din anmälan
Luciabiljetter

Biljettförsäljningen för konserterna den 12 dec i
St. Trinitatis Altona fortsätter. Eftersom vårt café måste hålla stängt kan du förköpa din biljett via kontoret på e-postadressen hamburg@svenskakyrkan.se.

Biljetterna för konserterna  i St. Petrikyrkan den 8 & 13 dec kan du köpa via www.konzertkassegerdes.de

Läs mer här

 
Ditt bidrag för
"Hamburg kyrkoblad" & "Barnbidraget"


Vad tyckte du om nya tidningen för barn som heter Barnbidraget? Vi är nyfikna på vad som var bra, vad kan vi förbättra? Är det något som du önskar att ha med i nästa utgåva?
Nästa utgåvorna för båda tidningarna är i februari 2021. Temat blir "Allas lika värde". Skriv gärna en liten artikel, en upplevelse, tankar. Skicka ditt bidrag till oss till senast 10 januari 2021 till vår redaktör Margareta Schirmacher.

Du missade "Hamburg Kyrkoblad" eller "Barnbidraget"? Kolla in dem online här.

 
 
Dessa företag stödjer kyrkobladet och nyhetsbrevet:
(tryck på loggan så leds du direkt till våra sponsorer)