Allvarligt smittläge ger anledning att arbeta på annat sätt
 
Smittspridningen ökar snabbt i Sverige och beslut om skarpare restriktioner har fattats i flera regioner. I många skolor ges möjligheter till distansarbete för lärare. Nu är tid för eftertanke hur dessa möjligheter kan öka. Läs mer i Per-Arne Anderssons blogginlägg. 
 
 
Allt är inte som vanligt - information till barn och unga från Folkhälsomyndigheten
 
Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell informationsinsats om covid-19. Insatsen riktar sig till barn och ungdomar och unga vuxna i alla skolformer i Sverige. Syftet är att påminna om att vi gemensamt behöver hjälpas åt för att minska spridningen av covid-19. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan skolor ladda ned och skriva ut affischer. De vänder sig till högstadiet, gymnasiet och till högre utbildning.
 
 
Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning
 
SKR erbjuder sina medlemmar att delta i projektet Fullföljd utbildning genom ett utvecklingsprogram. Här kommer huvudmän och deras verksamheter få ta del av kunskap och stöd i att utveckla ett förebyggande arbete med fokus på fullföljda studier. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och uppstarten är i januari 2021. Deltagandet är kostnadsfritt. 
 
Webbsändning: Öppen förskola – en väg till etablering för utrikes födda kvinnor
 
På många håll i landet används öppna förskolan för att påskynda etableringen för utrikes födda kvinnor och för att öka deltagandet i förskolan. Språkträffar, samhällsinformation och många andra aktiviteter underlättar integration och etablering. Ta del av nationella och lokala lärdomar från SKR:s satsning Öppen förskola för språk och integration den 9 december. Målgrupp är chefer och medarbetare inom öppen förskola, förskola, SFI, arbetsmarknad, integration samt socialt -och hälsofrämjande arbete.
 
 
Statistiksekretess och hantering av kommunernas resursfördelning
 
SCB:s förändrade tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen för information om elever på fristående skolor väcker frågor när det gäller kommunernas hantering av resursfördelning. SKR har identifierat tre alternativa lösningar för kommuner för att få underlag till att fördela resurser till utbildning efter elevers förutsättningar och behov.
 
 
Premiär för Öppna jämförelser: förskola den 30 november
 
SKR:s första Öppna jämförelser: förskola presenteras vid SKR:s webbsända förskolekonferens 30 november. Intresset är stort och många är anmälda. En webbsänd konferens har plats för oändligt många, så det finns plats även för dig som ännu inte är anmäld.
 
Information om gymnasievalet
 
Skolverket har tagit fram stöd för det stundande gymnasievalet. Filmen Valkompetens är tänkt att vara till stöd för ungdomar och vårdnadshavare inför valet av gymnasieutbildning. Den är fri att använda t.ex. på digitala gymnasiemässor.
 
Inbjudan till Skolverkets nätverk för utveckling av introduktionsprogrammen
 
Skolverket bjuder in till att anmäla intresse för att delta i ett nätverk för gymnasieskolans huvudmän och rektorer som vill utveckla introduktionsprogrammen. En förutsättning för deltagande i nätverket är att det hos huvudmannen finns en övergripande utvecklingsgrupp med mandat att driva förändringsarbetet. Det är en fördel om alla introduktionsprogrammen i kommunen är representerade.
 
 
Mer information med anledning av Covid -19
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av olika beslut och hur de ska hanteras av huvudmännen. Här samlar vi löpande information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19. 
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv med anledning av Covid-19. 
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Ansvarig utgivare
Per-Arne Andersson
per-arne.andersson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se