Nya avtal med Kommunal och OFR Allmän Kommunal Verksamhet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Avtalet klart med Kommunal
 
SKR och Sobona har enats om ett fyraårigt avtal med Kommunal. Avtalet innehåller bland annat ett engångsbelopp för medarbetarnas insatser under pandemin och en satsning på yrkesutbildade.
− Välfärdens medarbetare har tagit stort ansvar och gjort betydande insatser under en mycket svår tid. Det är självklart för oss att medarbetarna ska belönas för sitt arbete under coronapandemin, säger Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.
− Den långa avtalsperioden ger kommuner, regioner och kommunala företag ökad möjlighet till långsiktig planering och utveckling av välfärdens verksamheter. Det handlar bland annat om att rekrytera fler medarbetare, att befintlig personal får möjlighet till omställningsinsatser och kompetenshöjande åtgärder, och att bli ännu bättre på att ta till vara digitaliseringens möjligheter, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.
Fyraårigt avtal med Kommunal
 
Avtalet klart med OFR AKV
 
SKR och Sobona är överens med OFR Allmän Kommunal Verksamhet (AKV) om ett nytt avtal. Det fyraåriga avtalet är utan centralt angivna nivåer för löneökningar med en löneöversyn från och med 1 april 2020. Avtalet gäller cirka 184 000 medarbetare och inkluderar bland annat socialsekreterare, administratörer och medarbetare inom socialt arbete.
Nytt avtal med OFR Allmän Kommunal Verksamhet
 
Fakta om avtalet med Kommunal
 
Avtalet innehåller en riktad satsning på yrkesutbildade medarbetare inom vård, skola och omsorg. Dessa individer får, utöver ordinarie löneöversyn, ett extra löneutrymme som även det fördelas individuellt och differentierat i syfte att öka lönespridningen. Detta möjliggör en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap, yrkesutveckling, resultat och bidrag till verksamhetens mål.
Fakta om avtalet med Kommunal
 
 
 
Notiser
 
Webbsänd avtalskonferens - 6 november
Presentation och information om de nya överenskommelserna som hittills ingåtts med våra motparter. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under konferensen, sändningen startar 09.00. Ingen föranmälan behövs.
Titta på sändningen
 
Debattartikel om minimilöner
Regeringen måste initiera en subsidiaritetsprövning och få EU-kommissionen att ändra förslaget om lagstadgade minimilöner. Det är arbetsmarknadens parter som ska avtala om villkor och löner. Det skriver Anders Knape och Joakim Larsson från SKR tillsammans med fackförbund inom kommuner och regioner.
EU ska inte besluta om svenska löner och arbetsvillkor
 
Replik om SKR:s arbetsgivarpolitik
Inför varje avtalsrörelse sker regelbundna avstämningar med våra medlemmar i kommuner och regioner. Representanter från alla 290 kommuner och 21 regioner bjuds in via avtalskonferenser, olika nätverk och referensgrupper för att diskutera vilka frågor som de tycker är viktigast att driva i avtalsrörelsen. Det skriver Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation, gemensamt i en replik.
 
SKR:s remissvar på utredningen En moderniserad arbetsrätt
SKR:s styrelse tillstyrker förslaget om ändrade turordningsregler. Flera av LAS-utredningens förslag är dock lösta i välfärdssektorn. Ett kompetens- och omställningsavtal tecknades i våras.
 
Nationellt system för personalresurser i kris
SKR och regionerna etablerar ett nationellt system för personalresurser i kris. Socialstyrelsen har samtidigt fått ett uppdrag av regeringen att stödja regionerna med inlån av personal.
 
 
Redaktör
Viktor Karlsson
viktor.karlsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se