Digitala utbildningstillfällen, VVS-Info kommer att medverka på Fastighetsfokus VVS, ändringar i produktgrupperna
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Digitala utbildningar

Vi har kört vår första digitala utbildning den 28/10. Det är en lite mer komprimerad version av de utbildningar vi hållit på vårt kontor. Vi inser att behovet av utbildningar inte avstannat, trots Covid-19 och att många arbetar hemifrån, så utbildningsbehovet har snarare ökat än minskat.

Vi har två utbildningstillfällen kvar; den 4/11 och den 11/11. Det går bra att anmäla sig här: https://www.vvsinfo.se/rsk-databasen/aktuella-utbildningar/. Skulle det vara så att utbildningar fylls upp så kan vi lägga till ett utbildningstillfälle till. Annars blir nästa tillfälle under våren.
 
 
VVS-Info kommer att medverka på Fastighetsfokus VVS

Den 25 november är det dags för den numera digitala mässan. Vi finns på plats och presenterar RSK-databasen. Ni kan besöka vår monter och chatta med oss.

Det kommer också att finnas intressanta seminarier att besöka.

Fastighetsfokus VVS är en mötesplats för dig som är intresserad av energi, miljö och ekonomi när det kommer till VVS-installationer i fastigheter. Här hittar du de senaste produkterna och lösningarna från marknadens ledande tillverkare. Mässan är det självklara valet för dig som är konsult, installatör, fastighetsägare eller fastighetsförvaltare.

Länk till mässan hittar du här.
 
Ändringar i produktgrupperna

Dagens produktstruktur är från början anpassad för papperskataloger och den är en grund för statiska och generiska produkter. Då verkligheten idag ser annorlunda ut har behovet av en ny struktur vuxit fram. En arbetsgrupp, utsedd av RSK-Tekniska Rådet, har arbetat fram en ny struktur där målet har varit att uppnå en struktur där produkter får en mer logisk och konsekvent uppdelning och en struktur som lätt ska kunna kompletteras efter nya behov.

Det har även gjorts en språklig översyn för att säkerställa att de facktermer och fackbegrepp som idag används även tillämpas i den nya strukturen. Resultatet har blivit en struktur i fyra nivåer (sju produktområden med vardera tre undernivåer). Störst förändring mot nuvarande struktur är inom rör och rördelar (nuvarande flik 1-6).

Ni kan nu se resultatet av projektet på test2.rskdatabasen.se. Vi planerar för att de nya produktgrupperna ska vara tillgängliga i vårt ordinarie testsystem under vecka 47. När vi sedan går i produktion med den nya strukturen så kommer era produkter att placeras och presenteras enligt den nya strukturen.

Vid RSK-ansökan kommer det vara den nya strukturen som ska användas. Vi rekommenderar er att redan nu verifiera era produkter i vårt testsystem. Om ni använder nuvarande struktur internt kan det också vara en idé att titta på om den nya strukturen istället ska tillämpas. Kontakta gärna oss om du har några frågor eller vill lämna feedback.