Nyhetsbrev nr.8 år 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Här kommer ett nyhetsbrev mitt i höstrusket där vatten i alla former från regn till snö faller ner över hela landet. Vi hoppas att några nyheter kan bidra till inspiration i arbetet med att involvera våra medborgare på olika sätt.  

Vi har till exemepl platser kvar på vår MasterClass den 10 november, välkommen att anmäla dig, se mer nedan.

För dig som gillar att lyssna på podcast har vi två nya avsnitt av demokratiresan färdiga att lyssna på!

Söker du nya metoder för att utveckla medborgardialog finns det flera nya metoder publicerade i Dialogguiden.

Ni hittar också en kort nyhet om ett nytt Internationellt kunskapscenter, People Powered, kika gärna in på deras hemsida.

Vi på SKR erbjuder föreläsningar om medborgardialog på distans, g
runden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. se mer info nedan.

OBS! Våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Main Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: MasterClass: Medborgardialog med fokus på framtiden
Dialog kan föras på ett sätt som tar upp frågor med en längre tidshorisont. Det kan vara särskilt intressant för de som jobbar strategiskt och långsiktigt, till exempel kring Agenda 2030 och hållbarhet, men metoderna vi pratar om kan även användas i många andra sammanhang.
Tid och plats
10 november 2020 kl. 09.30-15.30. Träffen sker digitalt genom Zoom
Kostnad
2 000 kr exkl. moms. Fakturan skickas efter utbildningen. Alla avgifter är exkl. moms och fakturan utfärdas av Delegia AB. Ha faktureringsuppgifter och eventuell referenskod tillgänglig.
Sista anmälningsdag
3 november
Läs mer om MasterClassen här

Anmäl dig här
 
SKR: Nu finns det fler metoder i Dialogguiden
Vi kompletterar Dialogguiden med fler metoder för dialog.
 
Backcasting
Backcasting är en planeringsmetod som bygger på att jobba baklänges från en tänkt framtida verklighet. Därvid skiljer det sig från många andra workshoptekniker som bygger på att planera framåt från nuet. Jämfört med många andra tekniker leder Backcasting till mer kreativt tänkande och en ökad känsla av ägandeskap hos de som är med i processen
 
Styrkebaserad utveckling (Appreciative Inquiry)
Styrkebaserad utveckling är en metod som bygger på deltagarnas positiva erfarenheter, känslor och förhoppningar för att skapa en gemensam vision för framtiden. Metoden bygger på användandet av öppna frågor som uppmuntrar deltagarna att aktivt dela med sig av sina egna erfarenheter av det som fungerar och fungerat i det förflutna.
 
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog med teman
SKR erbjuder kommuner och regioner digitala föreläsningar om olika teman inom medborgardialog. Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt. De kan genomföras som:
  • kunskapsseminarier för förtroendevalda,
  • som del i en lokal utbildning, eller
  • som delar i ett lokalt utvecklingsarbete som genomförs
    i er kommun eller region.
Läs mer här

Intresseanmälan
 
 
SKR: Demokratiresan, nya avsnitt av vår Podcast

Det demokratiska samtalet - SKR pratar med Carl Heat som varit ordförande i den nationella kommittén om medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet.

Avsnitt 29: Det demokratiska samtalet

Ale 360 graders - I detta avsnitt pratar vi med Ale kommun som berättar om sitt arbete med Ale 360, en modell för att arbeta med komplexa frågor.

Avsnitt 30: Ale 360 grader
 
SKR: Demokratiutmärkelse för skolklasser 2020-2021
SKR utlyser en Demokratiutmärkelse för skolklasser.
Högstadieskolor och gymnasier erbjuds att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden. Lärare och elever kan ta del av en animerad film som berättar mer om Demokratiutmärkelsen och varför den tagits fram.

Skolor kan redan nu anmäla sitt intresse att delta i Demokratiutmärkelsen genom att fylla i ett kort formulär. Förslagen kan sedan lämnas in skriftligen till SKR fram till den 1 mars 2021. Ytterligare information får du genom att göra en intresseanmälan.

Via länken nedan finner ni också en kort film som introduktion till demoktraiutmärkelsen och hur skolelever kan engagera sig.
 
Orsa: Unga utvecklar Orsa
Under sommaren 2020 anställdes nio unga kommunutvecklare, i åldrarna 13-17 år. Dessa har tillsammans med kommunens ungdomsstrateg Christina Nordmark arbetat med att utifrån kommunens vision Orsa 2050 ta fram förslag på hur Orsa kan bli en bättre plats för unga att finnas på.

Länk till mer information
 
Internationellt kunskapscenter: People Powered
People Powered is a global hub for participatory democracy - the direct participation of community members in making the policy decisions that affect their lives.

Länk till People Powered
 
Mölndal: Hur tycker du det är att cykla i Mölndals kommun
Vartannat år genomför Mölndals stad en cyklistundersökning som en del i arbetet med ökad andel hållbara resor. Nu är det dags för årets undersökning. Dina svar är viktiga i utvecklingen av Mölndal som cykelstad.
 
Lund: Bli testanvändare
Det kan vara svårt att göra allt rätt på första försöket. Genom att testa våra tjänster kan vi identifiera förbättringar och korrigera brister tidigare och på så vis ge hela kommunen bättre service.

Det kan röra sig om allt från ny skolportal till nya e-tjänster, smartare soptunnor och pratande parkbänkar.
Hjälp oss hjälpa dig. Din återkoppling är ovärderlig!

Länk till Lunds hemsida
 
Skinnskatteberg: Fokus på Skinnskatteberg
Välkommen med i arbetet att utveckla Skinnskatteberg!

Fokus Skinnskatteberg – vänder sig därför till alla oss som vill vara med och bidra till Skinnskattebergs framtid – kommunens invånare, aktiva i föreningar och företag och naturligtvis politiskt förtroendevalda och medarbetare i Skinnskattebergs kommun.

Länk till Fokus på Skinnskatteberg
 
SKR: Ny skrift - Att hantera komplexa samhällsutmaningar
Organisera, styra och leda i samverkan

Alla kommuner och regioner samverkar med varandra och andra samhällsaktörer kontinuerligt, men på olika sätt och på grund av olika orsaker. Denna skrift fokuserar på samverkan kring komplexa samhällsutmaningar och som bör hanteras tillsammans med andra för att styra utvecklingen i önskvärd riktning. Detta belyses genom åtta regionala och kommunala samverkansprojekt, hur de gjort i praktiken och vilka lärdomar de tagit med sig.

Ladda ned skriften här
 
 
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se