Lär dig mer om innovativa samarbeten och upphandling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Krönika - Vägen till innovativa samarbeten
 
 
Offentlig upphandling handlar om så mycket mer än att bara följa LOU. Det handlar om att hitta de bästa vägarna till samarbete och affärer mellan det offentliga och näringslivet. Vi behöver en välfungerande marknad med ett näringsliv som både vill och kan investera i nya och förbättrade lösningar för den offentliga marknaden.

Det offentliga Sverige har ett stort ansvar och behov av att investera i innovativa lösningar för att exempelvis möta välfärdens behov, men det är hög tid att även innovera sättet vi samarbetar med näringslivet på.

Vi behöver hitta nya affärsmodeller och utvecklingsmetoder för att på ett strategiskt sätt angripa utmaningen. Det gäller förstås även att hitta formerna för köp av innovation och utveckling inom ramen för exempelvis LOU. Vi behöver hitta nya affärsmodeller och utvecklingsmetoder för att på ett strategiskt sätt angripa utmaningen. Det gäller förstås även att hitta formerna för köp av innovation och utveckling inom ramen för exempelvis LOU.

Det finns många bra exempel där offentliga aktörer och näringsliv har funnit bra vägar framåt. Under spåret ”arbeta i partnerskap” har vi valt att lyfta fram några av dessa exempel – när samverkan mellan olika aktörer resulterar i både utveckling och innovation.

Klara Diskay, AffärsConcept, SKL Kommentus
 
Lär dig om upphandling och partnerskap!
 
 
Samarbete mellan offentliga och privata aktörer
Det finns flera olika upphandlingsformer för samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Nina Widmark, Vinnova tar dig igenom grunderna.
Innovation i offentlig sektor, Offentliga Rummet Play
 
Innovationspartnerskap - gemensam innovation, hur och när
Hannes Härfast, AffärsConcept, SKL-Kommentus, berättar hur du kan använda innovationspartnerskap i din verksamhet
Innovationspartnerskap, Offentliga Rummet Play
 
Swedish Edtest utvecklar digitala läromedel
Swedish Edtest är ett exempel på ett framgångsrikt samarbete mellan flera olika aktörer över hela Sverige som tillsammans utvecklar digitala läromedel. Hanna Elving, projektledare för Swedish Edtest och Annika Bergendahl, Vinnova berättar hur det går till.
Testbäddar i offentliga sektor, Offentliga Rummet Play
 
Offentliga Rummet Play och Play+
 
Plattformen är vårt bidrag för att stödja den digitala omställningen med ett hållbart fokus.

Play
Här hittar du utvalda delar av vårt material. 
Offentliga Rummet Play och Play+

Play+
Som abonnent får du ta del av hela vårt omfattande material av filmer och fördjupningar när helst du behöver. 
Offentliga Rummet Play och Play+
 
Redaktör
Martin Stockenstrand
martin.stockenstrand@skr.se
08-452 70 00
Offentliga Rummet
www.offentligarummet.se