Nytt stöd, nya vägledningar och kommande webbseminarier
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
29 oktober 2020
Organisationsbidrag får lämnas till föreningar och stiftelser som tillhandahåller allmänna samlingslokaler. Det aktuella anslaget för 2020 är 75 miljoner kronor. Foto: Ewa Ahlin/Scandinav
Nytt stöd till mötesplatser för föreningslivet
 
Allmänna samlingslokaler kan från och med den 2 november söka ett nytt tillfälligt organisationsbidrag hos Boverket. Regeringen har beslutat om ökade anslag till allmänna samlingslokaler och inför samtidigt ett tillfälligt organisationsbidrag för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.
Mer information om stödet finns på Boverkets webbplats 
 
Var med och bidra till minskad klimatpåverkan i byggsektorn!
 
Boverket genomför en studie för att ta fram referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av nya byggnader. I det arbetet har Boverket gett WSP i uppdrag att samla in underlagsdata från olika byggprojekt. Målet är bland annat att studiens resultat ska kunna användas som stöd för att ställa klimatkrav vid upphandlingar. Delta i studien så får du lära dig mer om klimatpåverkan och hur stor klimatpåverkan som just dina byggnader har. Låter det intressant, fyll i dina uppgifter i formuläret via denna länk så kontaktar vi dig.
Vill du veta mer om studien finns information på Boverkets webbplats
 
Vägledningen har tagits fram för bedömning av buller utomhus från idrottsplatser och liknande anläggningar vid tillämpning av plan- och bygglagen. Foto: Scandinav
Vägledning om buller från idrottsplatser
 
Boverket har tagit fram en rapport med vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för tillämpningen av plan- och bygglagen. Den kan användas vid olika situationer, men är i första hand avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövning av ny bostadsbebyggelse i områden som exponeras för buller från idrottsplats. Naturvårdsverket har parallellt tagit fram en motsvarande vägledning som ger stöd för tillämpning enligt miljöbalken.
Ta del av Boverkets rapport och vägledning via Boverkets webbplats
 
Webbseminarium 5 november: Kontrollplan enligt PBL
 
Kontrollplan är en stötesten i byggprocessen. Förstudier genomförda år 2014 och 2018 visar båda på brister i tillämpningen och på ett stort behov av ytterligare vägledning. Boverket har publicerat en ny vägledning med utvidgade ställningstaganden och fokus på riskbedömning för urval av kontrollpunkter. Den 5 november 2020 klockan 14.00-15.00 sänds ett webbseminarium om detta.
Läs mer om och se webbseminariet på Boverkets webbplats
 
Boverket arrangerade tre sessioner under Mål 11-veckan och nu kan du tal av dessa i efterhand. Foto: Istock.com
Stärk kopplingen mellan forskning och praktik!
 
Den 20 oktober genomförde Boverket tre sessioner under Mål 11-veckan. Sessionerna var baserade på frågeställningarna: Hur kan stadsbyggandet återfå sin centrala roll inom det större samhällsbygget det tidigare haft i Sverige? Hur skapar vi hållbara platser för barn i framtidens samhällen? Vilka är de viktiga verktygen för att undvika bostadsbrist i kommunerna?
 
Boverket har tagit fram ett antal lärande exempel som ett stöd för regioner, kommuner och privata vårdutövare. Foto: Åke E:son Lindman
Lärande exempel om vårdens miljöer
 
Vårdens miljöer är komplexa miljöer som behöver vara särskilt stödjande, tillgängliga och attraktiva både för verksamhetens personal, patienter och besökare. I riksdagens mål för arkitektur och gestaltade livsmiljöer lyfts att arkitekturen ska bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle och att det offentliga ska agera förebildligt. Lärande exempel inom vårdens miljöer syftar till att ge inspiration och vägledning till dig som planerar, beställer, gestaltar, beslutar, bygger eller förvaltar vårdmiljöer.
Ta del av lärande exempel på Boverkets webbplats
 
 
Uppföljning: Så stoppar vi miljardförluster från byggskador och slöseri!
 
Byggskador och slöseri kostar omkring 100 miljarder varje år. Vad kan vi tillsammans göra för att öka nytänkande, kvalitet och resurseffektivitet i byggsektorn? En av de viktigaste orsakerna som utpekades av branschens aktörer är brist på motivation och engagemang.
Diskussionen fortsätter! Välkommen till ett uppföljande webbinarium den 3 november.
Anmäl dig på Boverkets webbplats
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Skicka vidare
 
Tipsa en kollega eller vän om Boverkets nyhetsbrev!
Skicka vidare
Författningar
 
Här hittar du Boverkets författningssamling, BFS.
Författningssamling