Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om det pågående FoU-projektet angående lärmiljöer, arrangemang, mer från SKR, inspiration från två medlemmar samt axplock från omvärlden.
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 

Påbörjad forskningsstudie om de fysiska lärmiljöerna i förskolor
Högskolan i Gävle arbetar tillsammans med Burlövs kommun, Kungsörs kommun och Vårgårda kommun för att titta på framgångsfaktorer i utformningen av de fysiska lärmiljöerna i befintliga förskolor. Studien finansieras av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor. En lägesrapport om arbetet med forskningsstudien kommer att presenteras under konferensen Branschdagarna den 12 maj 2021.
 
Arrangemang
 
 
Mindre än en månad kvar till första nätverksmötet för kommunernas lokalstrateger
Den 19 november kl. 10-15 arrangeras det första digitala nätverksmötet för gemensam omvärldsspaning och nätverkande mellan kommuner för dem som har anmält sig till det nya nätverket för kommunernas lokalstrateger. Medlemmarna i nätverket har redan tillgång till en gemensam digital plattform för att enkelt kunna bl.a. dela information.
Om nätverksmötet den 19 november
Mer information om nätverket för kommunernas lokalstrateger

SKR bjuder in till Skolriksdag 2021
Är du politiker, ledande tjänsteperson eller rektor? Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för dig som leder och styr skolan. Här inspireras du av huvudmän som arbetar strategiskt med avgörande frågor för att utveckla skolan. Du kommer att kunna ta del av ny kunskap, spännande samtal och ett flertal lärande exempel från förskola till vuxenutbildning.

Boka in 26-27 april 2021 redan nu! Anmälan öppnar i december då också delar av programmet presenteras. Konferensen är digital.
Information om Skolriksdagen
En välkomsttrailer inför Skolriksdagen

Kommunkonferensen Branschdagarna den 11-12 maj 2021 arrangeras digitalt
FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor arrangerar årligen konferensen Branschdagarna med fokus på strategiskt viktiga frågor som rör kommunernas verksamhetsfastigheter och särskilda boenden.

Konferensen kommer för första gången att arrangeras helt digitalt. Det är ett arrangemang exklusivt för de kommuner som är medlemmar i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.
Mer information om konferensen
Är din kommun med i FoU-fonden?
Alla kommuner är välkomna till FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor!
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar som uppdateras kontinuerligt.
Covid-19 och det nya coronaviruset

Totalförsvarspropositionen prioriterar bort kommunerna
Regeringens förslag om totalförsvaret innehåller kraftigt höjda försvarsanslag, men saknar helt satsningar på utvecklingen av kommunernas civila försvar.

− Om krisen eller kriget kommer är vi beroende av kommunens räddningstjänst, omsorgen om äldre och funktionshindrade, kommunala skolor och förskolor för de barn vars vårdnadshavare behövs på andra uppdrag i samhället, säger SKR:s ordförande Anders Knape.
Läs mer på SKR:s webbplats

Starka resultat men fortsatta utmaningar i kommunsektorn
Kommuner och regioner väntas få starka resultat i år till följd av pandemirelaterade tillskott. Den ekonomiska utvecklingen är dock högst osäker och de långsiktiga utmaningarna kvarstår. Det visar Ekonomirapporten från SKR.

− Det blir en utmaning att både effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant som inte kunnat göras under pandemin. Årets starka ekonomiska resultat riskerar också att skapa förväntningar, som kommuner och regioner inte har möjlighet att leva upp till, säger SKR:s ordförande Anders Knape.
Läs mer på SKR:s webbplats
Presentation av Ekonomirapporten, oktober 2020
 
Inspiration från medlemmar
 
 
Hårdare krav ska minska koldioxidutsläpp i byggbranschen
Energieffektiva hus och anläggningar är redan verklighet. Nu riktar Region Stockholm ljuset mot själva byggandet. Med en ny plan ska byggmetoder, transporter och material bli mindre klimatbelastande. Det här påverkar alla regionens byggprojekt, från nya sjukhusbyggnader till utbyggd tunnelbana.
Läs mer på Region Stockholms webbplats
Ta del av Vägledning för begränsad klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt som tagits fram av Regionledningskontoret

Region Gotland nominerad till pris
Sävehuset/Wisbygymnasiet, Region Gotland, är en av två finalister till priset Årets Miljöbyggnad. Utmärkelsen är en av flera som årligen delas ut av Sweden Green Building Council (SGBC). Syftet med utmärkelserna är att premiera och uppmärksamma projekt och personer som på bästa sätt bidragit till ett hållbart samhällsbyggande.
Läs mer på SGBC:s webbplats
 
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Danmarks ambassad bjuder in till webbinarium Healing Architecture den 5 november
Danmarks ambassader i Sverige, Norge och Finland bjuder in till ett webbinarium om läkande arkitektur den 5 november kl. 9.30-11.00. ”Healing Architecture: Interior design and architecture as a part of the health solution. With several major hospital construction projects going on across the Nordics, there is an increasing focus and interest towards healing architecture as part of the health solution. In this webinar you will hear about the Danish experience and strengths within the healing architecture and learn about the market situation in the three Nordic countries.”
Mer information och anmälan senast den 4 november

Webbkonferens: Universell utformning vid stadsutveckling
Göteborgs stad arrangerar webbkonferensen ”Staden ska funka för alla – hållbara städer genom universell utformning”. Arrangemanget är uppdelat på två halvdagar den 24 november och den 1 december.
Mer information på Göteborgs stads webbplats

Sveriges Allmännytta: Digital utbildning om fastighetsmoms
Sveriges Allmännytta arrangerar en kurs den 10-11 december om hur moms ska hanteras kring fastigheter och lokaluthyrning. Utbildningen vänder sig till dem (medlemmar och övriga) som jobbar i ett fastighetsföretag med ekonomifrågor, ny- och ombyggnader samt lokaluthyrning. Den passar både dem som har grundläggande kunskaper om fastighetsmoms och dem som har större erfarenhet, men vill hålla sig uppdaterade.
Mer information om utbildningen om fastighetsmoms på Sveriges Allmännyttas webbplats
Boverket om skolors och förskolors fysiska miljöer
Boverket har publicerat sin vägledning för kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av skolors och förskolors fysiska miljö.
Läs mer på Boverkets webbplats

Boverket har dokumenterat ett antal exempel på förskolor och skolor för att sprida kunskap om planering, utformning och förvaltning av goda lärmiljöer.
Boverkets exempelsamling om lärmiljöer
Boverket: Regeringsuppdrag om anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid
Regeringen har givit Boverket i uppdrag att ta fram ett underlag om hur kunskap om anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid kan utvecklas, samlas och förmedlas. Boverket ska redovisa uppdraget till Kulturdepartementet senast den 1 mars 2021.
Mer information om regeringsuppdraget
Boverket: Regeringsuppdrag Ökad tillgänglighet på allmänna platser
Boverket har fått i uppdrag att se över regelverket som handlar om att ta bort hinder mot tillgänglighet på allmänna platser och hinder mot användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde. Syftet är att snabbare öka tillgängligheten i befintliga miljöer för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Mer information om regeringsuppdraget
Prop. 2016/14:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken
Boverkets analys av reglerna om enkelt avhjälpta hinder

Upphandlingsmyndighetens stöd kring upphandling av byggentreprenad och anläggning
Upphandling av byggentreprenad och anläggningar är ofta komplicerade. Det kan handla om stora belopp och många olika aktörer kan vara inblandade. Därför har Upphandlingsmyndigheten samlat stöd och vägledning för inköp inom byggområdet på sin webbplats.
Mer information på Upphandlingsmyndighetens webbplats
Handbok om god inomhusmiljö i förskola och skola
EU-projektet EFFECT4buildings har tillsammans med övriga länder kring Östersjön arbetat gemensamt för att ta fram verktyg och metoder som leder till ökad energieffektivitet i byggnader. Inom projektet har en handbok sammanställts om god inomhusmiljö i förskola och skola med fokus på ljus, ljud och luft.
Mer information om EFFECT4buildings
Handbok om god inomhusmiljö i förskola och skola

Läs gärna även skriften God innemiljö - faktorer som påverkar inomhusmiljön i våra skolor som tagits fram inom ramen för Kommunfonden - FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.
God innemiljö - faktorer som påverkar inomhusmiljön i våra skolor
Högskolan Dalarna Energikompetenscentrum: Filmad föreläsning Ljusdesign för LED
Flerfaldigt prisbelönte arkitekten Jonas Kjellander, SWECO, föreläste under temat ”LED och Ljusdesign. Från trivsam skolmiljö till hemmets julmys” arrangerat inom EnergiCafé av Energikompetenscentrum inom Högskolan Dalarna och Byggdialog Dalarna den 21 november 2019.
Om Energikompetenscentrum inom Högskolan Dalarna
Om Byggdialog Dalarna
Svenska Ljuspriset 2019 gick till Swecos Arkitekter för Ekonomikum inom Uppsala universitet
Den inspelade föreläsningen

Prisbelönt examensarbete i fastighetsekonomi: Avyttring av samhällsfastigheter
Olof Bergvalls och Henrik von Bahrs examensarbete ”Kommunernas dilemma kring avyttringar av samhällsfastigheter – en analys av samspelet mellan det offentliga och det privata” utsågs som ”Bästa examensarbete i fastighetsekonomi 2020” under Samhällsbyggnadsdagarna i oktober 2020.
Mer information om utmärkelsen

Kvalitetsregister har bidragit till förbättringar för äldre
Riksrevisionen har granskat satsningen Bättre liv för sjuka äldre (2010-2014), där fem kvalitetsregister ingick. Att använda resultat från kvalitetsregister leder till bättre vård i särskilt boende, färre fallskador och förbättrad läkemedelsbehandling. Det finns fortfarande utrymme att utveckla det systematiska förbättringsarbetet i verksamheterna.
Riksrevisionens granskning

MSB: Digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa)
Disa är MSB:s grundutbildning i informationssäkerhet. Syftet med utbildningen är att kostnadsfritt erbjuda en introduktion i informationssäkerhet för de flesta typer av organisationer.
Läs mer på MSB:s webbplats
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Branschdagarna 11-12 maj 2021- Information och intresseanmälan

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se