Kommunerna larmar om sämre stöd från Arbetsförmedlingen
 
I en enkät till kommunernas arbetsmarknadsenheter har SKR ställt ett antal frågor om Arbetsförmedlingens lokala närvaro och stödet till de arbetssökande. Många kommuner svarar att Arbetsförmedlingens lokala närvaro är otillräcklig.
Arbetsförmedlingens lokala närvaro
 
Mer från SKR
 
 
Starka resultat för kommuner och regioner
SKR:s ekonomirapport skriver att kommuner och regioner väntas få starka resultat i år till följd av pandemirelaterade tillskott, men utvecklingen av pandemin styr om återhämtningen kan fortsätta, och i vilken takt.
Ekonomirapporten
Pandemin har främst påverkat arbetssätten i ekonomiskt bistånd
Hittills har det inte skett någon dramatisk ökningen av kostnader på nationell nivå för det ekonomiska biståndet även om spridningen mellan kommunerna är stor. Dock har pandemin utmanat arbetssätten inom ekonomiskt bistånd.
Ekonomiskt bistånd
Det behövs ett mottagningssystem utan glapp och luckor
SKR uppmanar regering och riksdag att i den fortsatta processen säkerställa ett sammanhållet mottagningssystem. Det är dags att sluta lappa och laga. Bra integration börjar med ett bra mottagande.
Sammanhållet mottagningssystem
Webbutbildning för yrkesverksamma inom ekonomiskt bistånd
SKR har inom ramen för ett utvecklingsprojekt beställt och finansierat en uppdragsutbildning för yrkesverksamma handläggare inom ekonomiskt bistånd. Innehållet är anpassat för att vara relevant för handläggare som har arbetat minst ett år och vill öka sin kompetens
Webbutbildning
 
Konferenser
 
 
Agenda för arbete - med fokus på idé och kunskapsspridning
Fokus på konferensen den 27 oktober kommer att ligga på förändringen av arbetsmarknadspolitiken och dess följder. Vi kommer att belysa aktuella frågor, men också försöka skåda in i framtiden.
Anmälan
Agenda för integration - mottagande och etablering i en föränderlig tid
Arbetar du med nyanländas mottagande, bosättning och etablering eller integration i samhället? Välkommen till en digital konferens den 12 november om mottagande och etablering i en föränderlig tid.
Anmälan
Spridningskonferenser: Breddad rekrytering - Fler vägar in
Välkomna till tre webbsända konferenser om hur kommunal verksamhet i praktiken kan möta sitt behov av kompetens och samtidigt inkludera fler människor i arbetslivet. Konferenserna går att se som en serie eller var och en för sig.
Spridningskonferens: Hälsofrämjande etablering
Den 27 november sänder projektet Hälsofrämjande etablering, som stöttar nyanlända med ohälsa/funktionsnedsättning på vägen mot arbete eller studier under etableringsprocessen, en digital spridningskonferens.
Anmälan
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet.
Redaktör
Johanna Kreicbergs
johanna.kreicbergs@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se