Digitala arrangemang värmer en ruggig höst
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Krig, jazz och kärlek
 
Hösten börjar mer och mer likna vinter och snålblåsten viner runt öronen. Faktiskt gör detta det liiite lättare att stanna hemma, i trygg förvissning om att vi kan delta i Senioruniversitetets arrangemang via nätet. Värmande jazztoner, filosofiska funderingar kring kärlek och kloka och kritiska tankar kring Sveriges neutralitetspolitik under andra världskriget. Läs och lyssna (!) också till Siv Leth, vår lots på det digitala kunskapshavet.
Precis när vi gör färdigt detta nyhetsbrev kom beskedet att restriktionerna för plus 70-gruppen tas bort. Ett hopp om att våren trots allt kanske inte är så långt borta!
Levande jazzhistoria
 
Våra jazzföreläsningar brukar bli lika mycket show som undervisning med kapellmästaren Ulf Johansson Werre på scenen. I höst får han showa på distans. I ett samarbete med Uppsala Senioruniversitet kan vi erbjuda sex underhållande tillfällen att leva sig in i lika många jazzlegendarers liv, tid och musik. Från Louis Armstrong till John Coltrane via röstvirtuosen Ella Fitzgerald. Kursstart 27/10.

 
 
Andra världskriget 
 
I ett Europa fyllt av slagfält och förödelse, ockupationer, förintelseläger och människor på flykt stod vi utanför och förklarade oss neutrala. Men ändå djupt påverkade. Neutralitetspolitiken var komplex och ifrågasatt. Det var också flyktingpolitiken. Miss Sweden just wants to be alone, heter den första föreläsningen i vår serie. Hur gick det med det? Kursstart 2/11.
 
Kärlekens väsen
 
Vad är kärlek? Vad är den till sitt väsen och vilka är dess gärningar? Frågorna står i fokus för filosofins kanske mest lästa verk: Platons Gästabudet. I denna seminarieserie kommer vi att närläsa och diskutera Platons dialog i ljuset av senare tiders okritiska och kritiska reception av kärlekens fenomen och fenomenala makt. Kursstart 12/11.
 
 
 
 
Profilen: Siv Leth
Siv styr från Senioruniversitetets digitala kommandobrygga
 
— Vi gör enorma framsteg vad gäller digital kompetens hos oss i den mogna generationen. Det säger Siv Leth som sedan mitten av mars står på kommandobryggan för Senioruniversitetets distansundervisning. 


Kommandobryggan är givetvis lika digital som undervisningen och har oftast sin plats ute på den gamla fyr- och lotsplatsen Arholma.  Där tillbringar den öfödda dottern till en sjökapten mycket av sin tid, även redan innan coronan förändrade vår tillvaro.

Fram till ”idus i mars” i år (en dag ryktbar även för en ödesdiger historisk händelse, se nedan) var Siv samordnare av Senioruniversitetets naturvetenskapliga och tekniska föreläsningar.

Hennes yrkesliv, efter civilingenjörsutbildning på Chalmers och doktorandstudier vid Luleå tekniska universitet, bestod i att få olika farkoster att arbeta tystare, så kallad teknisk akustik, från fartyg, bilar, flygplan och till tåg.

Medan de flesta av oss andra fortfarande funderade över hur man skulle kunna filma våra arrangemang, och hur de skulle kunna skickas ut till alla tusentals medlemmar, hade Siv redan bra koll på hur det skulle kunna fungera. Videosända samtal och konferenser var vardagsmat i hennes internationella yrkes- och forskarvärld och redan i våras sände Senioruniversitetet sin första zoomade föreläsningsserie!

Nya digitala arrangemang startar hela tiden (se tipsen här i nyhetsbrevet) och Siv tror på en framtid för denna typ av arrangemang.

— Digitala inslag är här för att stanna som komplement men inte ersättning till att träffas säger Siv som själv ser fram emot att studera mer historia för att bättre förstå musik och konst.

För vid sidan av intresset för sin trädgård är Siv även engagerad i en annan form av odling. Sommartid arrangerar hon både konserter med klassisk musik och konstutställningar på Arholma. 

Fortsättning på intervjun med Siv Leth kan ni ta del av genom att klicka på bilden här intill eller ovan. (om du läser detta på din telefon).
 
Text och zoomadintervju: Ingemar BJörklund

Fotnot: Idus är latin och namnet på månadens mittdag. Eftersom den romerska kalendern gick helt efter månens cykler inföll idus den 15:e i mars, maj, juli och oktober, men på den 13:e i övriga månader. Julius Caesar mördades på idus martiae, det vill säga den 15 mars år 44 före vår tideräkning,