Juridiska genomgången - Kommunikation - Fundraising - Utredningar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Foto: Magnus Aronsson
Hej vänner!
 
 
Jag vill börja med att tacka er för allt ert arbete och engagemang. Utan alla er skulle Svenska kyrkan i utlandet inte fungera. Pandemin har visat på att vi gör ett viktigt arbete ute i våra församlingar. Tappa inte hoppet, ni gör en stor skillnad!

Hösten har kommit i en tid som är annorlunda och som kommer att påverka oss alla på många sätt. Församlingar har öppnat och stängt igen, julbasarer och luciakonserter kommer kanske inte att kunna genomföras.

Tittar vi framåt så finns en hel del utmaningar som vi tillsammans måste hantera och vi har mycket arbete kvar att göra innan vi har en organisation och ekonomi som fungerar för vårt uppdrag. Gå gärna in på länkarna nedan om den juridiska genomgången och verksamhetsförändringarna.

Jag hoppas att vi får arbeta tillsammans utifrån våra kärnvärden om tro, öppenhet och hopp med förändringarna framåt.
 
Med vänliga hälsningar,
Rickard Jönsson
Avdelningschef, Svenska kyrkan i utlandet
 
Se föreläsningarna om framtiden för utlandskyrkan
 
I september hölls en digital konferens om och med utlandskyrkan. Temat för konferensen var de förändringar och utmaningar som utlandskyrkan står inför i framtiden. 

Föreläste gjorde bl a Gustaf af Ugglas, ekonomichef på kyrkokansliet, Erik Lagersten, förändringsdirektör, Almut Bretschneider Felzmann, präst och ekumenikhandläggare, Sven-Erik Brodd, professor Uppsala universitet och Tobias Normann, advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Se föreläsningarna på intranätet
 
Resultatet av den juridiska genomgången
 
Den juridiska genomgången av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar är nu klar. Målet var att få en heltäckande bild av verksamheten och försäkra sig om att all verksamhet sker i enlighet med gällande lagar och bestämmelser i respektive land. Genomgången har visat på vissa brister, som du får veta mer om via vår FAQ samt i filmen nedan.

Här finns svar på frågor om den juridiska genomgången. 

Här kan du se en film med Tobias Normann, jurist på Advokatbyrån Mannheimer Swartling, där han presenterar resultatet av den juridiska genomgången.

Play movie
 
Öppen kommunikationshjälp torsdagar
 
För dig som arbetar med kommunikation i din utlandsförsamling erbjuder vi en kommunikationsstuga med praktisk handledning. Dit kan du ta med dina frågor och funderingar, exempelvis kring webb, nyhetsbrev och sociala medier. Ingen föranmälan krävs.

Första torsdagen varje månad ersätts kommunikationsstugan med ett utbildningspass kl 8:30-9:30 samt kl 15:00-16:00, svensk tid.
Kommunikationsstuga, tider:
GDPR & kommunikation - ett utbildningspass
 
Det har kommit frågor och funderingar kring GDPR och vi erbjuder därför ett utbildningspass torsdag 5 november, vid två tillfällen, via Teams. 
Datum & tider:
Torsdag 5 november kl 8:30-9 30, svensk tid
Torsdag 5 november kl 15:00-16:00, svensk tid 
Kursledare: Josefine Lindstedt, dataskyddsjurist. Josefine stannar en halvtimme efter respektive utbildningspass för frågor och diskussioner. Utbildningen ger i Teams. Kontakta margareta.furberg@svenskakyrkan.se för mer information.
 
Fundraising-akademien
 
- hjälp att samla in pengar till er verksamhet

Det finns en kostnadsfri utbildning för dig som vill utveckla er församlings insamlingsverksamhet. Utbildningen har tagits fram av Svenska kyrkan i utlandet tillsammans med Patrik Haggren, tidigare insamlingschef inom Stockholms Stadsmission och Svenska Naturskyddsföreningen, samt utvecklingsansvarig inom Svenska Röda Korset. Utbildningen består av föreläsningar, textmaterial och övningar.
 
Försäkring, sjukvård och pension för dig som är anställd utomlands
 
Du som är utlandsanställd hos Trossamfundet Svenska kyrkan har under vistelse i Sverige, rätt till vård i Sverige. 

Mer information finns på intranätet
 
Pågående utredningar
 
Just nu utreder vi verksamheter inom Svenska kyrkan i utlandet, med målet att arbetet ska vara hållbart och bedrivas långsiktigt, utifrån de ekonomiska och organisatoriska möjligheter vi har.

Läs mer om pågående utredningar och resultatet av dessa
 
REDAKTÖR: Susanne Gorne