Analys Nordamerika - All-time-high trots pandemi
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fondkommentar september- 
Svenska börsen tar täten

Den svenska börsen har under september månad fortsatt till nya höjder och breda stockholmsindexet OMXSPI var den 1 oktober uppe på all-time-high. Under månaden steg indexet med 4,3 procent vilket är starkast av alla börser i de utvecklade länderna. För året ligger indexet plus 7 procent vilket även det är i toppen jämfört med övriga index.

På övriga håll har det däremot varit lite svajigare, USA-indexet S&P 500 tappade 4,6 procent. Tyska DAX sjönk 1,4 procent och Storbritanniens FTSE 100 stängde runt nollan efter några tunga börsdagar under andra halvan av månaden.

Om man exkluderar Sverige och eventuellt ett par andra länder så kan man konstatera att de skakigare börserna är ett tydligt tecken på att fler och fler aktörer blivit mer skeptiska mot börsen. Det är många som tagit hem sina vinster och nu positionerar sig för en turbulentare framtid. Tittar vi på USA så beror en del av nedgången på att man hämtat hem vinster i de stora teknikbolagen, vilket ändå får ses som fullt naturligt efter den mycket starka tillväxt som skett inom sektorn de senaste månaderna.
 
Läs hela vår fondkommentar här
 
Analys Nordamerika -
All-time-high trots pandemi


Vi har ett av vår tids starkaste börshalvår bakom oss, vi befinner oss mitt i en pågående pandemi, och runt hörnet väntar kanske det mest turbulenta presidentvalet vi varit med om.

Tittar vi sex månader bakåt i tiden så är USA-indexet S&P 500 upp hela 28 procent, sedan bottennoteringen den 23 mars är indexet upp 56 procent. Det är förstås inget vanligt börsläge vi befunnit oss i utan detta är en rekyl på den börskrasch som skedde när man insåg att Covid-19 var en pandemi som skulle påverka hela världen.

Läs mer
 
Aktiva Portföljer
Våra Aktiva portföljer forsätter att gå bra, nedan ser du siffror för september samt från årskiftet till 1/10 (YTD). 

Aktiv Defensiv: +1,17% (YTD: +1,94%)
Defensiv mixindex: -0,04 %(YTD:-0,03%)

Aktiv Balanserad: +0,77% (YTD:+3,15%)
Balanserad mixindex: -0,08% (YTD:-0,29%)

Aktiv Offensiv: -0,09% (YTD:+8,60%)
MSCI World: -0,21% (YTD:-2,76%)

Aktiv Tillväxt: +0,28% (YTD:+9,25%)
MSCI EM: -0,08% (YTD:-5,50%)

 
 
 
 
Bästa fonderna
 
Månadens bästa hedgefond
Adrigo Hedge +9,27 %
 
Månadens bästa räntefond
Aviva Investors Glbl Convert B USD Acc +6,04 %

Avkastning per 2020-10-07, 30 dagar bakåt

Se våra topplistor här
 
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.
Avregistrera