Nyhetsbrev oktober 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Oktober 2020
 
Nyhetsbrev oktober 2020
Återhämtning och tid att se över sparportföljen
Under kvartalet fortsatte återhämtningen och per sista september hade börsen stigit med cirka 8 procent (SIXPRX) sedan årsskiftet. Omfattande penning- och finanspolitiska insatser har gett och ger effekt även om omvärlden fortsätter att vara osäker. Positivt är att realekonomin visar på en successiv förbättring men det är troligt att vi framöver kommer gå in i en lugnare fas vad gäller att, både på makro- och bolagsnivå, överträffa lågt ställda förväntningar efter vårens djupdykning. Även om det under de senaste månaderna har tagits stora steg för att komma tillbaka är det viktigt att ta med sig att stora utmaningar kvarstår för såväl samhälle som näringsliv innan vi återkommer till ett normaltillstånd. Det gör att vi måste räkna med att det även framöver kommer att vara stökigt.

Vi fokusera som alltid på det vi kan påverka själva, nämligen att välja rätt bolag att investera i. Det har över tid visat sig vara en framgångsrik strategi. Som sparare kan det vara bra att se över sitt sparande och se till att ha rätt fördelning mellan räntefonder och aktiefonder så att inte risken blivit för hög efter många års börsuppgångar. Kvartalsrapporter för våra fonder nedan.
 
Från vänster: Sofie Areskoug, ränteanalytiker,
Lars Lönnquist, ränteförvaltare, Rebecka Dahlin,
hållbarhetsanalytiker & Nicklas Segerdahl,
ränteförvaltare.
Ansvarsfulla investeringar
Som aktieägare och kreditgivare genom företagobligationer följer ett ansvar och en möjlighet att påverka bolag och obligationsutgivare. Påverkansarbetet sker genom att föra dialoger med bolag, rösta på bolagsstämmor och delta i valberedningar. För obligationer ligger möjligheten att påverka innan investeringen görs. Spiltan Fonder har tillsammans med Carnegie Fonder tagit fram ett frågeformulär med frågor kopplat till hållbarhet som bolagen måste besvara för att vi ska överväga att investera i deras obligationer.

Spiltan Fonder och Carnegie Fonder skärper kraven på bolagens hållbarhetsarbete
Pär Andersson, förvaltare Spiltan Småbolagsfond
Intervju med Pär Andersson, förvaltare av Småbolagsfonden
Spiltan Småbolagsfond, före detta Spiltan Aktiefond Sverige, ligger i toppskiktet bland svenska småbolagsfonder i år. Fonden är aktivt förvaltad och startades samtidigt med fondbolaget Spiltan Fonder år 2002. Sedan 2008 är ansvarig förvaltare Pär Andersson. 

Intervju med förvaltaren av Spiltan Småbolagsfond
 
Kampanj - Månadssparande
Starta eller öka ett sparande om minst 300 kr i någon av våra fonder så får du en bok om Warren Buffett, skriven av Spiltan Fonders ordförande Per H. Börjesson, postad till dig.
  • Gå in på www.spiltanfonder.se
  • Klicka på Mina sidor och registrera dig som kund/logga in.
  • Starta/öka ett sparande om minst 300 kr i valfri fond.
  • Mejla till fonder@spiltanfonder.se och skriv Warren Buffett samt ditt personnummer och adress.
  • Boken postas två veckor efter att första autogirodragningen är genomförd
 
Kvartalsrapport 3, 2020
 
Nedan och på vår hemsida kan du läsa fondrapporterna för kvartal 3, 2020. Du kan även läsa om vår investeringsfilosofi, hur vi investerar ansvarsfullt och hur det fungerar när man är kund hos Spiltan Fonder. På hemsidan finns alltid aktuella nyheter och där kan du även logga in och se ditt sparande.
Aktivt förvaltade aktiefonder:

Spiltan Aktiefond Stabil:
En defensiv Sverigefond

Spiltan Småbolagsfond:
En fokuserad småbolagsfond

Spiltan Aktiefond Småland:
Sparande med Gnosjöanda

Passivt förvaltade aktiefonder:

Spiltan Aktiefond Investmentbolag:
Smartare än index

Spiltan Globalfond Investmentbolag:
En smart globalfond
Aktivt förvaltade räntefonder:

Spiltan Högräntefond:
En flexibel räntefond

Spiltan Räntefond Sverige:
En modern korträntefond

Fond-i-fond:

Spiltan Enkel:
Ett enkelt sparande
Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ta kontakt med oss.
 
Med vänliga häsningar
Spiltan Fonder
 
Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas på www.spiltanfonder.se.