Konferenser 
 
I det här nyhetsbrevet vill vi tipsa om en rad digitala konferenser och webbsändingar som SKR arrangerar under hösten
 
Agenda för arbete – med fokus på idé och kunskapsspridning den 27 oktober
 
Svensk arbetsmarknadspolitik står inför rader av förändringar. En stor omläggning ska vara genomförd 2022 samtidigt som antalet arbetslösa ökar. Fokus på konferensen kommer att ligga på förändringen av arbetsmarknadspolitiken och dess följder. Vi kommer att belysa aktuella frågor, men också försöka skåda in i framtiden.
Anmälan
 
Agenda för integration – mottagande och etablering i en föränderlig tid den 12 november
 
Arbetar du med nyanländas mottagande, bosättning och etablering eller integration i samhället? Välkommen till en digital konferens den 12 november om mottagande och etablering i en föränderlig tid.
Anmälan
 
Digitala arbetssätt inom ekonomiskt bistånd den 16 oktober
 
Under den här dagen kommer vi att få ta del av hur kollegor i andra kommuner bedriver sitt arbete med digitaliseringen, både framgångar och utmaningar på vägen. Vi kommer också att fördjupa oss i en del av de ramar vi har för digitaliseringen och experter är inbjudna att dela med sig av sina kunskaper om till exempel juridik och kompetensförsörjning.
Anmälan
 
Spridningskonferenser: Breddad rekrytering - Fler vägar in
 
Välkomna till tre webbsända konferenser om hur kommunal verksamhet i praktiken kan möta sitt behov av kompetens och samtidigt inkludera fler människor i arbetslivet. Konferenserna går att se som en serie eller var och en för sig.
Anmälan
 
Spridningskonferens: Hälsofrämjande etablering
 
Den 27 novmber sänder projektet Hälsofrämjande etablering, som stöttar nyanlända med ohälsa/funktionsnedsättning på vägen mot arbete eller studier under etableringsprocessen, en digital spridningskonferens.
Anmälan
 
Webbsändningar
 
 
Webbsändning med fokus på arbete, försörjning och vuxenutbildning
Den 12 oktober kl 10.30 sänds Agenda för arbete. I programmet presenteras ny kommunal arbetsmarknadsstatistik, kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd samt nya beslut som påverkar vuxenutbildningen.
Agenda för arbete
 
Webbsändning med fokus på integration
12 oktober kl. 09.00 sänds Agenda för integration. I programmet presenteras bland annat nyanländas flyttmönster några år bosättning, information om nya regler om utreseförbud och hur en kommun ser på de nya EBO-reglerna.
Agenda för integration
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet.
Redaktör
Johanna Kreicbergs
johanna.kreicbergs@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se