SKR bjuder in till Skolriksdag 2021
 
Är du politiker, ledande tjänsteperson eller rektor? Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för dig som leder och styr skolan. Här inspireras du av huvudmän som arbetar strategiskt med avgörande frågor för att utveckla skolan. Du kommer att kunna ta del av ny kunskap, spännande samtal och ett flertal lärande exempel från förskola till vuxenutbildning.

Boka in 26-27 april 2021 redan nu! Anmälan öppnar i december då också delar av programmet presenteras. Konferensen är digital. 
 
Tidigare skolstatistik blir tillgänglig igen
 
Frågan om statistik på skolans område har varit i hetluften efter att Statistiska centralbyrån (SCB) för ett år sedan beslutade om en reviderad sekretesspolicy, som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess på huvudmanna- och skolnivå. Därför är det glädjande att Skolverket förra veckan meddelade att tidigare års statistik nu blir tillgänglig igen. Det gäller dock inte ny statistik, så mycket av problematiken kvarstår. 
 
Webbinarium om #skolDigiplan
 
Den 4 november är det dags för det andra (av totalt fyra) webbinarium om skolans digitalisering. Målgrupp är skolchefer eller personer med liknande arbetsuppdrag. Deltar gör Ylva Gunnars, Skolinspektionen, samt förvaltningschef/skolchef från huvudman. Du får en inblick i fokusområde 1 i regeringens strategi; digital kompetens, samt möjlighet att testa skoldigiguide inom detta område. Webbinariet är kostnadsfritt och hålls av Annika Agélii och Mikael Svensson från SKR. Anmäl dig senast 30 oktober!
 
 
Strategisk kompetensförsörjning – hur har det gått?
 
Den 17 november bjuder SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund in till ett webbinarium om det partsgemensamma arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är personalchef/förhandlingschef, förvaltningschef/skolchef inom utbildning, samt representant för Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund hos respektive arbetsgivare.
 
 
Kvalitet och likvärdighet i förskolan - vad är det och kan det mätas? 
 
Nu är fullständigt program klart inför SKR:s webbsända förskolekonferens den 30 november med fokus på uppföljning av kvalitet och likvärdighet i förskolan. Det här blir en intressant dag! Är du anmäld?
 
Öppna jämförelser förskola 
 
Vid SKR:s förskolekonferens den 30 november kommer Öppna jämförelser förskola att lanseras för första gången. Rapporten är ett resultat av önskemål från SKR:s medlemmar, som efterfrågat verktyg för att bättre kunna mäta, jämföra och utveckla kvaliteten i förskolan. SKR gick nyligen ut med en enkätundersökning som kommer att ingå i rapporten. Den belyser hur det systematiska kvalitetsarbetet och förskolans resursfördelning ser ut på huvudmannanivå i Sveriges kommuner. Det är viktiga att så många som möjligt svarar på enkäten, sista svarsdag är 30 oktober.
 
Webbsändning: IMprove och utvecklingen av gymnasieskolans introduktionsprogram
 
I september anordnade SKR en webbsändning om projektet IMproves erfarenheter från det första året. Fokus låg på organisationsutveckling och plan för utveckling. Sändningen går att se i efterhand och riktar sig till dig som är intresserad av utvecklingen av gymnasieskolans introduktionsprogram.
 
Första förskolan på ramavtal på gång i Åre
 
Nu är första förskolan genom SKL Kommentus Inköpscentrals och SKR:s ramavtal för förskolor på väg att uppföras. "För SKR är ramavtalet ett sätt att stödja våra medlemmar med förutsättningar till snabbare och mer kostnadseffektiva processer vid nybyggnation av förskolor. Samtidigt har det synliggjort betydelsen av bra förskolelokaler och en lärmiljö av hög kvalitet” säger Maria Caryll, chef för utbildningssektionen på SKR. Syftet med ramavtalet är att hjälpa kommunerna tillgodose det växande behovet av förskolor som finns i Sverige.
 
Stöd att skapa trygga samtal - webbutbildning 
 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har nyligen lanserat webbutbildningen Rätt att veta!, som riktar sig till dig som i ditt yrke har viktiga samtal med unga som är nya i Sverige. Utbildningen är kostnadsfri och framtagen i samarbete med UMO. Den innehåller metoder, tips och konkreta verktyg för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet – både enskilt och i grupp.
 
 
Samvetsstress - hur kan jag som verksamhetschef stötta medarbetare?
 
den 10 november bjuder SKR in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbinarium om samvetsstress utifrån krisers ökade påfrestningar på chefer och medarbetare. Vi pratar bland annat om hur regioner och kommuner kan arbeta med enkla verktyg för att hantera samvetsstress på arbetsplatsen. Exempel från bland annat skola, äldreomsorg och vård presenteras.
 
 
Mer information med anledning av Covid -19
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av olika beslut och hur de ska hanteras av huvudmännen. Här samlar vi löpande information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19. 
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv med anledning av Covid-19. 
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Ansvarig utgivare
Per-Arne Andersson
per-arne.andersson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se