Nyhetsbrev nr.8 år 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Hjälp oss gärna att sprida informationen om Demokratiutmärkelsen för skolan som är en del i Demokratin 100 år, se mer nedan.

Flera nya metoder för medborgardialog hittar ni i Dialogguiden, tipsa oss gärna om du har en bra metod eller en genomförd dialog.

Missa inte att kika på det arbete som Helsingfors stad gör kring medborgarbudget.

Vi på SKR erbjuder föreläsningar om medborgardialog på distans, g
runden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. se mer info nedan.

OBS! Våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Main Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: MasterClass: Medborgardialog med fokus på framtiden
Dialog kan föras på ett sätt som tar upp frågor med en längre tidshorisont. Det kan vara särskilt intressant för de som jobbar strategiskt och långsiktigt, till exempel kring Agenda 2030 och hållbarhet, men metoderna vi pratar om kan även användas i många andra sammanhang.
Tid och plats
10 november 2020 kl. 09.30-15.30. Träffen sker digitalt genom Zoom
Kostnad
2 000 kr exkl. moms. Fakturan skickas efter utbildningen. Alla avgifter är exkl. moms och fakturan utfärdas av Delegia AB. Ha faktureringsuppgifter och eventuell referenskod tillgänglig.
Sista anmälningsdag
3 november
Läs mer om MasterClassen här

Anmäl dig här
 
SKR: Nu finns det fler metoder i Dialogguiden
Vi kompletterar Dialogguiden med fler metoder för dialog. Du kan nu ta del av flera nya metoder som är publicerade i Dialogguiden.
Länk till mer info om Dialogguiden
 
Grafisk facilitering
Grafisk facilitering är ett sätt att få mer dynamiska möten som engagerar deltagarna visuellt..Länk till Grafisk facilitering
 
Open space
Open Space (på engelska Open Space Technology) är en mötesform som utvecklades på 80-talet som ett alternativ till traditionella konferenser. Deltagarna sätter tillsammans dagordningen och metoden är särskilt bra för att tillåta kreativa lösningar.
Länk till Open Space

Lego Serious Play
LEGO® SERIOUS PLAY® är en metod där legoklossar används för att uppmuntra till innovation och kreativitet. Metoden skapar mer engagerande och lekfulla möten.
Länk till Lego Serious Play
 
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog med teman
SKR erbjuder kommuner och regioner digitala föreläsningar om olika teman inom medborgardialog. Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt. De kan genomföras som:
  • kunskapsseminarier för förtroendevalda,
  • som del i en lokal utbildning, eller
  • som delar i ett lokalt utvecklingsarbete som genomförs
    i er kommun eller region.
Läs mer här

Intresseanmälan
 
 
SKR: Demokratiresan, nytt avsnitt av vår Podcast
I Sverige finns det fem nationella minoriteter som alla omfattas av den svenska minoritetspolitiken. I avsnittet samtalar vi om kommuner och regioners arbete med minoriteter och minoritetsspråk samt kring ansvar för nationella minoriteterna. Det är fem gäster i programmet som berättar om sitt arbete, ett späckat avsnitt om ett viktigt ämne.

Avsnitt 28: Minoritetsfrågor
 
SKR: Demokratiutmärkelse för skolklasser 2020-2021
SKR utlyser en Demokratiutmärkelse för skolklasser.
Högstadieskolor och gymnasier erbjuds att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden. Lärare och elever kan ta del av en animerad film som berättar mer om Demokratiutmärkelsen och varför den tagits fram.

Skolor kan redan nu anmäla sitt intresse att delta i Demokratiutmärkelsen genom att fylla i ett kort formulär. Förslagen kan sedan lämnas in skriftligen till SKR fram till den 1 mars 2021. Ytterligare information får du genom att göra en intresseanmälan.

Via länken nedan finner ni också en kort film som introduktion till demoktraiutmärkelsen och hur skolelever kan engagera sig.
 
Göteborg, Lundby: Din idé
Din idé är en medborgarbudget där du är med och bestämmer vilka aktiviteter du vill ha i området kring Bjurslättsskolan.

Det finns 150 000 kronor i budgeten. Du kommer med förslag på aktiviteter som till exempel dans, matträffar eller läxhjälp.

Du kan göra en kampanj för din idé och sedan röstar du på de förslag som andra har skickat in. Under 2021 kommer de förslag som vinner omröstningen att bli verklighet!

Länk till mer information
 
Östersund: Titta på Östersund i 3D
Östersunds 3D-stadsmodell är en tjänst från Östersunds kommun. Det är en interaktiv tredimensionell (3D) modell av staden där du kan se delar av Östersund ur ett verklighetstroget 3D-perspektiv.

Stadsmodellen är ett verktyg för kommunens tjänstepersoner att på ett verklighetstroget och tydligt sätt kunna visualisera pågående plan- och byggprojekt i 3D. Modellen ger också medborgarna möjlighet att få information om kommunens samhällsplanering på ett nytt och spännande sätt.
Läs och se mer här
 
Vilhelmina: Trygghetsenkät 2020
Polisen i Södra Lappland ska i samarbete med Vilhelmina kommun genomföra en undersökning för att se hur medborgarna uppfattar tryggheten i kommunen.

Trygghetsundersökningen är en del i medborgardialogsarbetet mellan kommunerna i Södra Lappland och polisen.
 
Helsingfors: Idékläckning i OmaStadi
OmaStadi är Helsingfors stads sätt att genomföra den deltagande budgeteringen. För andra omgången betyder det att 8,8 miljoner euro har reserverats för att förverkliga invånarnas drömmar.

Under de två följande åren kläcker vi idéer, gör framställningar om förslag av idéerna samt röstar slutligen på hösten 2021. Staden förverkligar de förslag som fått flest röster.

Läs mer om OmaStadi
 
Umeå: Vi behöver din åsikt
Antalet barn ökar i Umeå de närmaste tio åren. Därför utreder vi en hållbar skolstruktur för elever 6–12 år. Umeå kommun tar ansvar för att alla elever ska få plats i en skola med behöriga lärare och en tillgänglig elevhälsa. Det skapar förutsättningar för elevers lärande och en utbildning av hög kvalitet.
Ta del av våra förslag på framtidens skolstruktur. Vi behöver din åsikt.

Läs mer om skoldialog i Umeå
 
SKR: Ny skrift - Att hantera komplexa samhällsutmaningar
Organisera, styra och leda i samverkan

Alla kommuner och regioner samverkar med varandra och andra samhällsaktörer kontinuerligt, men på olika sätt och på grund av olika orsaker. Denna skrift fokuserar på samverkan kring komplexa samhällsutmaningar och som bör hanteras tillsammans med andra för att styra utvecklingen i önskvärd riktning. Detta belyses genom åtta regionala och kommunala samverkansprojekt, hur de gjort i praktiken och vilka lärdomar de tagit med sig.

Ladda ned skriften här
 
 
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se