Nyheter från SKR
 
 
Minskade kostnader för inhyrd vårdpersonal
Under första halvåret 2020 minskade de totala kostnaderna för inhyrd vårdpersonal i regionerna. Kostnaderna för inhyrda läkare minskar medan kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökar.
Initiativ för gemensam upphandling
 
Ett litet steg på vägen
Frågan om statistik på skolans område har varit i hetluften efter att Statistiska centralbyrån (SCB) för ett år sedan beslutade om en reviderad sekretesspolicy, som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess på huvudmanna- och skolnivå.
Konsekvensen är att ny statistik redovisas endast på riksnivå
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Seminarium Principer för ägarstyrning
SKR lanserar uppdaterade Principer för ägarstyrning och erbjuder dig att delta in ett kostnadsfritt halvdagsseminarium för att ta del av det nya materialet.
Medlemmar välkomnas att delta i webbinarium 16 november 
 
Upphandling av välfärdstjänster
Ett webbsänt förmiddagsseminarium där vi fördjupar oss i vad som gäller vid upphandling av sociala tjänster och välfärdstjänster.
Välkommen att delta via webbsändning 7 december 9.30 - 12.30
 
Valfrihetsnätverk för kommunernas LOV-beställare
SKR erbjuder ett nätverk för personer som arbetar som beställare av välfärdstjänster i kommunerna utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV). I det digitala samarbetsrum finns möjlighet att utbyta erfarenhet med kollegor i andra kommuner. På samarbetsrummet finns inbjudan till nästa nätverksmöte som sker digitalt 5 november.
Kontakta oss om du inte redan är medlem i samarbetsrummet
 
Nytt från omvärlden
 
 
Strategisk upphandling kan ge bättre välfärd
Upphandlingsmyndigheten har lämnat remissyttrande på Kommunutredningens slutbetänkande ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget”. Kommunutredningens uppdrag har varit att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.
Den offentliga upphandlingen utgör en betydande del av kommunernas ekonomi - Upphandlingsmyndigheten
 
Fler uppgifter i annonser med nytt regelverk
Det nya regelverket för annonsering av offentliga upphandlingar som träder i kraft den 1 januari 2021 innebär bland annat att annonser under tröskelvärdena ska innehålla fler uppgifter än idag. Att den framtida statistiken baseras på innehållet i annonser gör det extra viktigt att de innehåller fullständiga och korrekta uppgifter. Upphandlarna får därför stor betydelse för statistikens kvalitet.
Förändringar för upphandlingar under tröskelvärdena - Upphandlingsmyndigheten
 
Upphandling i motionsflödet
Småföretagssäkrad upphandling och special-LOU för vården är ett par förslag i riksdagsmotioner från de partier som styr Sverige – S och MP i regeringen samt C och L som budgetsamarbetspartier.
Ökning med tio procent jämfört med 2019 - Upphandling 24
 
Forskningsrapport om vikten av fungerande konkurrens i offentlig upphandling
Vikten av fungerande konkurrens i offentlig upphandling är uppenbar. Svensk offentlig upphandling motsvarar ungefär en sjättedel av BNP på årsbasis och det är uppenbart att även små kostnadssänkningar kan innebära väsentliga besparingar av skattemedel.
Aspekter för att främja konkurrens i offentlig upphandling - Konkurrensverket
 
Äldre skolstatistik blir åter offentlig
Skolverket backar nu från sitt beslut att inte längre publicera statistik om enskilda skolor. Men det är bara gammal information som åter blir offentlig.
Särskilt stark sekretess kring information som inhämtats i syfte att producera statistik - Dagens Samhälle
 
Stora förändringar väntar vårdvalen i Stockholm
Det blågröna styret i Region Stockholm tar ett omtag kring vårdvalen i specialistvården. Det kan komma att bli både färre vårdval och färre privata aktörer som får plats i den nya modellen.
Förändringarna görs utifrån förslag i den vårdvalsutredning som pågår och ska vara klar under 2021 - Dagens Samhälle
 
På djupet mot IOP
Bidrag, upphandling eller IOP. I Umeå faller valet på en IOP-lösning för samverkan med den lokala kvinno- och tjejjouren efter ett grundligt utredningsarbete kring juridik och andra frågeställningar.
Hitta en samarbetsform som fungerar för helheten - Inköpsrådet
 
Regioners upphandlingar av vårdpersonal
Om regionerna ska kunna konkurrera med bemanningsföretagen, behöver regionerna bli bättre som arbetsgivare för att kunna behålla sin personal. Kostnaderna för hyrpersonal inom vården fortsätter att öka. Regionernas kostnader för hyrpersonal uppgick 2019 till cirka 5,6 miljarder kronor. Det säger Leif Nordqvist, projektledare för den nya rapporten "Regioners upphandlingar av vårdpersonal".
Rapporten är en uppföljning av en tidigare studie om hyrläkare i primärvården och marknaden för vårdbemanning - Konkurrensverket
 
Aktuell debatt
 
 
"Den kommunala självstyrelsen möter medborgarnas behov"
Den svenska modellen med flernivåstyre och en stark, grundlagsskyddad kommunal och regional självstyrelse har byggt vårt land och vår välfärd. Det skriver SKR:s ordförande i Dagens Samhälle.
Vår modell behöver vårdas och utvecklas för att följa sin samtid - SKR
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se