Välkommen till nyhetsbrevet för Söndrum-Vapnö församling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nyhetsbrev oktober
 
 
 
Välkommen till oktober månads Nyhetsbrev.

Här finns information om, bland annat, höstens gudstjänster, Allhelgonahelgen och församlingens Helgmålsandakter.

Med anledning av Corona/Covid-19 kan verksamheter komma att ändras med kort varsel. Håll utkik på hemsidan eller ring församlingsexpeditionen, tfn 035-16 13 00, för aktuell information.
 
 
Höstens gudstjänster
 
 

Varje söndag kl 11:00 firas gudstjänst eller mässa (gudstjänst med nattvard) i Söndrums kyrka.


När vi firar nattvard delas endast brödet ut. Vinet finns med på ett symboliskt sätt.


Gudstjänsterna firas med begränsningar på max antal besökare och med ett omtänksamt avstånd mellan oss. Inklusive personal får max 40 personer vistas tillsammans i Söndrums kyrka.
 
Helgmålsandakt
 

På lördagen kl 18:00
rings helgen in.Varje lördag kl 18:00 publiceras en enkel, digital Helgmålsandakt på Facebook och på församlingens hemsida.


Välkommen att fira in helgen tillsammans med församlingen.
 
Allhgelgonahelgen 30 oktober - 1 november
 
FREDAG 30 OKTOBER

Gravsmyckningsdagen


SÖNDRUMS KYRKA

10:00-19:00

Kyrkan är öppen för andakt, stillhet och ljuständning. Försäljning av gravdekorationer

10:00-16:00 Kaffeservering utanför kyrkan

13:00-18:00
Stilla orgelmusik spelas ca 20 min. varje heltimme

16:00-19:00
Korvgrillning
Barnen får måla gravdekorationer


VAPNÖ KYRKA

12:00-16:00

Kyrkan är öppen för andakt, stillhet och ljuständning. Kaffeservering
LÖRDAG 31 OKTOBER

Alla helgons dag


VAPNÖ KYRKA

11:00
Mässa. Dan Hagung
Kyrkkaffe


SÖNDRUMS KYRKOGÅRD (vid kyrkporten)

12:00-17:00
Kaffeservering


SÖNDRUMS KYRKA
13:00, 15:00 och 17:00 
Minnesgudstjänster
SÖNDAG 1 NOVEMBER

Alla själars dag


SÖNDRUMS KYRKA
11:00

Mässa. Cai Lundberg


SÖNDRUMS KYRKOGÅRD (vid kyrkporten)

12:00-17:00
Kaffeservering


SÖNDRUMS KYRKA
13:00, 15:00 och 17:00

Minnesgudstjänster
 
Någon att
samtala med
 

Coronapandemin innebär att vi uppmanas att minska på antalet personliga möten.
Men kontaktmöjligheter finns.

Vi kan erbjuda samtal i telefon, samtal utomhus, eventuellt under en promenad.

Vi har också möjlighet att använda större rum i Söndrums församlingsgård eller våra kyrkor för samtal.
Hör av dig om du önskar kontakt.
Inget samtalsämne är för stort, inget är för litet.

Ring diakon Elisabeth Ahlström, tfn 035 -16 13 10
eller präst Susanna Tegberg, tfn 035-16 13 06

 
 
Verksamheter
 

Församlingen följder Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Detta gör att verksamheterna kan komma att ändras med kort varsel.

Så mycket som möjligt av våra verksamheter sker utomhus och med möjlighet till fysisk distans.

För aktuell information hänvisar vi till församlingens hemsida


 


Öppen förskola
 

Kom och träffa andra vuxna och barn. Vi umgås, leker, pysslar, sjunger och fikar tillsammans.


ÖPPETTIDER
måndagar kl 14-16 Öppen förskola för alla åldrar
tisdagar kl 09-11 Minifika 0-18 månader
torsdagar kl 13:30-16 Surftorsdag, vi träffas utomhus någonstans i närområdet. För information om var vi träffas, se Facebook Liten-och-stor-0-5, Söndrum-Vapnö

För mer info ring Maria Ålund, tfn 035-16 13 15

VARMT VÄLKOMNA !
Hallägralunken
 
- en promenad i lugnt tempo

onsdagar kl 10:00
Vi samlas utanför Söndrums församlingsgård och går en promenad och håller avstånd. Vi går i alla väder.
Efter promenaden fikar vi utomhus.

Frågor besvaras av
Elisabeth Ahlström
tfn 035 -16 13 10.
Nyfiken på Gud?
 
- en öppen samtalsgrupp utan anmälan

Vi samlas till samtal om kristen tro, bibeln, kyrkans traditioner, våra frågor. Ta med dina frågor och kom.

Kom de tillfällen när du kan.
Vi börjar onsdag 16 september
kl 17:00-18:15.
Sedan träffas vi varannan onsdag.
Kaffe/te och smörgås serveras
från kl 16:30.

Frågor besvaras av
Elisabeth Ahlström
tfn 035 -16 13 10.
 
Istället för Galakväll - en dag för Act Svenska kyrkan ägde rum lördag 26 september.
Dagen inbringade 6 511 kronor till Act Svenska kyrkan.
Tack alla som bidrog på olika sätt!
 
 
Svenska kyrkan - mer än du tror

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst - och allt däremellan.
Oavsett när, ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över.

Du som medlem gör allt möjligt!


Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till

 
1 Kyrkans öppna förskola och andra ktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas

2 Läger, ungdomskaféer och andra mötesplatser för ungdomar

3 Hembesök ochsjukhus-besök för att stötta sjuka eller människor i kris

4 Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp

5 Gemenskapsträffar för äldre och ensamma

6 Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda

7 Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd med mera

8 Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med

9 Gratis eller subventionerad familjerådgivning
10 Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet

11 Ett rikt musikliv med körer och musiker

12 Underhållet av våra kyrko-byggnader och kulturarv

13 Stöd till människor på flykt,
både i Sverige och utomlands

14 Stöd till de som sörjer

15 Stöd till människor som är nya i Sverige, för att de ska lära sig svenska och komma in i samhället

16 Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar

17 Stöd till svenskar som befinner sig utomlands

18 Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser

19 Klimatarbete i Sverige och världen

20 Act Svenska kyrkan, som finns på plats vid katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.