Nu påbörjas införande av vårdförlopp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Nya vårdförlopp i startgroparna
 
Under hösten startar 15 nationella arbetsgrupper (NAG) upp och påbörjar framtagandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Några av vårdförloppen som blev godkända tidigare i år bygger också på med en del två.

Fler mallar och annat stödmaterial underlättar arbetet
 
Införande av vårdförlopp – ett lärande system
 
Införandet av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen pågår för fullt ute i regionerna. Ingeborg Franzén är utvecklingsdirektör i Region Kronoberg, men arbetar också med införandet av vårdförloppen på nationell nivå. I en lägesrapport betonar hon vikten av att bygga upp varaktiga system av lärande i regionerna vid införandet.

"Erfarenhetsutbyte viktigt på alla nivåer"
 
Så ska vårdförloppen ge resultat
 
Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har tagit fram en process indelad i tre faser som ska stödja att personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp införs med konkreta resultat för patienterna.

Tydlig process för förberedelser, uppstart och genomförande
 
Data om uppföljning av vårdförlopp på Vården i siffror
 
På vardenisiffror.se publiceras nu rapporter med uppföljningsdata för godkända personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Det är främst indikatorer som kan hämtas från befintliga nationella kvalitetsregister som redovisas, men fler indikatorer kommer att läggas till allteftersom vårdförloppen införs.

Rapport för stroke och TIA först att publiceras
 
Se workshop om sköra äldre
 
En digital workshop blev startskottet för arbetet med skörhet hos äldre människor.

– Både regioner och kommuner behöver bli bättre på att samarbeta och bygga broar, säger Annika Roman, förvaltningschef för äldreomsorg i Örebro kommun som deltog i workshoppen.

Roman är även ledamot i det nationella programområdet äldres hälsa, som nu bland annat ska ta fram en nationell definition av begreppet skörhet.

Se workshoppen i efterhand
 
Nobelpris stärker arbete för eliminering av hepatit C
 
Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin uppmärksammar banbrytande forskning som banat väg för att det nu är möjligt att behandla och bota hepatit C. Detta stärker ett arbete inom kunskapsstyrning hälso- och sjukvård med att ta fram en nationell plan för hepatiteliminering.

Arbete med hepatiteliminering är i linje med WHO:s mål
 
Så utvecklas kliniska kunskapsstöd
 
Det är en intensiv höst i vidareutvecklingen av den tekniska infrastrukturen för regionernas gemensamma kliniska kunskapsstöd. Målet är att nästa år kunna hantera innehåll för både primärvård och specialiserad vård inom ramen för Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Systemet byggs om från grunden
 
Få koll på remisser av kunskapsstöd 2021
 
Från och med 2021 kommer Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård att ha fasta remissdatum för olika typer av kunskapsstöd såsom vårdförlopp och vårdprogram.

Datum för remisser under 2021
 
Lämna synpunkt på vård- och insatsprogrammet för adhd
 
Mellan 19 oktober och 4 december kan du lämna synpunkt på vård- och insatsprogrammet för adhd, som har arbetats fram av Nationell arbetsgrupp adhd. Arbetet sker inom ramen för Nationellt programområde psykisk hälsa.

Lämna synpunkt 
 
Konferens om skadligt bruk och beroende
 
Den 8 december anordnar Nationellt programområde psykisk hälsa en konferens i samband med lansering av det nationella vård- och insatsprogrammet för skadligt bruk och beroende. Konferensen vänder sig till chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning som i sitt arbete möter personer med skadligt bruk eller beroende, politiker, professions- och brukarföreningar.

Anmäl dig till konferensen
 
Regionerna avråds finansiera tyngdtäcken
 
Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har fattat beslut om att gå ut med en rekommendation till regionerna om att inte längre subventionera tyngdtäcken. Det finns idag inga vetenskapliga studier som tydligt visar att tyngdtäcken medför patientnytta.

Tyngdtäcken ett av tio dyraste hjälpmedlen
 
Vårdförlopp har bidragit till förbättrad canceröverlevnad
 
En stor jämförande långtidsstudie av canceröverlevnaden i de nordiska länderna visar på förbättringar i alla länder. Standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram är bidragande orsaker.

Studien omfattar nio olika cancerformer under en 25-årsperiod
 
Prenumera på webbnyheter på kunskapsstyrningvard.se
 
Nu kan du även prenumerera på nyheter som publiceras på kunskapsstyrningvard.se. Då får du löpande nyheter direkt till din e-postadress.

Prenumerera på webbnyheter
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Kontaktuppgifter sjukvårdsregionala samordnare