Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om slutförda och pågående FoU-projekt, inspiration från medlemmar, information om arrangemang och utbildningar, kort från SKR samt axplock från omvärlden.
 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Digitala lås - en introduktion
Samhället digitaliseras alltmer. Ett område som utvecklats med hjälp av nya tekniska lösningar är lås- och passagesystem. Marknaden utvecklas fort och digitala lås har blivit ett allt intressantare alternativ till konventionella lås.

Rapporten är den första av två fristående skrifter om framtidens lås och innehåller bland annat begrepp och definitioner, standardiseringsinitiativ, digital säkerhet och juridiska aspekter.
Ladda ned i SKR:s webbutik
Smarta lås - marknad, trender och upphandling
Elektroniska lås i form av passagesystem har funnits på marknaden en längre tid, men nu har de blivit digitala och fått fler användningsområden, t.ex. bostadsdörrar. Smarta lås ses som nästa steg i utvecklingen.

Rapporten är den andra av två fristående skrifter om framtidens lås. Marknad och trender beskrivs kortfattat, liksom de behov, nyttor och affärsmodeller låsen kan tillgodose. I fokus är lås på bostadsdörrar.
Ladda ned i SKR:s webbutik
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 

SKR:s FoU-projekt ”Stöd för implementering av BEAst Effektivare granskning 2.0”
Byggbranschen har gemensamt genom BEAst med stöd av SBUF standardiserat hanteringen av granskningskommentarer och statushantering under granskningsprocessen av system- och bygghandlingar. BEAst har tagit fram videoguider, guider, markeringsverktyg och gransknings-PM för att underlätta enhetlig hantering, att granska enhetligt på ett och samma sätt samtidigt i realtid. Fritt att användas och tillämpas från BEAst webbsida.

Under hösten kommer en serie digitala introduktionsutbildningar att hållas i samverkan med BEAst, läs vidare under ”Arrangemang”. För medlemmar i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor kommer kursen dessutom att följas upp med fråga svar session samt ytterligare stödmaterial för implementering.

För frågor och ytterligare information kontakta Bo Baudin, e-post bo.baudin@skr.se

Nytt innehåll i Regionernas kunskapsnav
På www.offentligafastigheter.se återfinns sedan tidigare skrifter från genomförda FoU-projekt. Ett pågående utvecklingsarbete är att även bygga upp Regionernas kunskapsnav där det ska gå att hitta länkar till bl.a. olika regioners webbsidor och dokument. Detta för att det ska vara enkelt att lära av varandra.

Materialet har samlats under "Vårdens lokaler" där länkarna sorterats in under ett antal områden. Det saknas fortfarande regionala exempel inom några områden så ett tips om du är ute efter just dessa är att söka på "Regionernas kunskapsnav" i webbplatsens sökfunktion.

Kontakta Saija Thacker, saija.thacker@skr.se, om du har tips på information som vi kan länka till från Regionernas kunskapsnav.
Läs mer på Offentliga fastigheters webbplats
  
 
Arrangemang och utbildning
 
 
Introduktionskurs: BEAst Effektivare granskning 2.0
SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor arrangerar i samverkan med BEAst en 1 timmes webbsänd introduktionskurs: Erfarenheter och nyttor från genomförda projekt med kommuner, grunderna i hur man förbereder och genomför en effektiv granskning av system- och projekteringshandlingar simultant och i realtid.

Kursen är kostnadsfri och vänder sig främst till kommunala fastighetsförvaltnings- respektive projektkontor, fastighetsbolag, projektledare och deltagare som medverkar vid granskning av system- och bygghandlingar. Observera att även externa projekteringsledare, projektörer, konsulter och ombud är välkomna att delta.

Webbsändning 23 oktober kl. 10.00-11.00
Webbsändning 27 november kl. 10.00-11.00
Webbsändning 4 december kl. 10.00-11.00

Tips! Kopiera gärna länken till din kalender och dela till dina kollegor. För frågor och ytterligare information kontakta Bo Baudin, e-post bo.baudin@skr.se .
Save the date – Branschdagarna den 11-12 maj 2021
SKR och SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor arrangerar konferensen Branschdagarna den 11-12 maj 2021 - på plats i Stockholm alternativt som en digital konferens beroende på hur pandemin med covid-19 utvecklar sig efter årsskiftet. Konferensen vänder sig till dig som arbetar strategiskt med fastighetsfrågor inom kommunal verksamhet, inklusive kommunala fastighetsbolag.

Har du uppslag om en viktig fråga att belysa, en intressant föreläsare eller om din kommun har en bra lösning som ni gärna delar med andra kommuner? Då är du välkommen att kontakta Helén Örtegren, e-post helen.ortegren@skr.se.

Konferensprogrammet kommer att presenteras under november/december 2020, då vi även öppnar anmälningslänken.
För att få ett utskick via e-post när konferensprogrammet är klart och vi öppnar anmälningslänken till konferensen klicka på följande länk.
Intresseanmälan

Seminarium Principer för ägarstyrning den 16 november
SKR lanserar uppdaterade Principer för ägarstyrning och erbjuder dig att delta i ett kostnadsfritt halvdagsseminarium för att ta del av det nya materialet.
Medlemmar välkomnas att delta i Stockholm eller via webbsändning 16 november

Toppledarsamtal om innovation i offentlig sektor den 6 oktober
Den 6 oktober direktsänds ett webbinarium där du möter ledarna för SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, i ett samtal om innovation och förnyelse och hur vi kan jobba smartare i en annorlunda tid.
Webbinariet sänds den 6 oktober kl 10.00–11.00 och i panelsamtalet medverkar:
  • Darja Isaksson, generaldirektör för Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova
  • Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten
  • Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
  • Staffan Isling, vd Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar som uppdateras kontinuerligt.
Covid-19 och det nya coronaviruset

Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020
SKR har analyserat hur budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020 påverkar kommuner och regioner.
Ta del av SKR:s analys

Kommunutredningen levererar både bra och mindre bra lösningar
SKR har skickat in remissvaret på Kommunutredningens betänkande ”Starkare kommuner” till Finansdepartementet. I det nästan 800 sidor långa betänkandet ger utredningen olika förslag på hur kommunernas förmåga att hantera välfärdsutmaningar kan stärkas. Vissa lösningar är mycket positiva medan andra känns varken genomtänkta eller effektiva.
Mer information om remissvaret

Stort intresse för Agenda 2030 i kommuner och regioner
SKR har publicerat Öppna jämförelser Agenda 2030 med nyckeltal för att följa upp och utveckla det lokala arbetet för att nå målen.
Mer information om SKR:s Öppna jämförelser Agenda 2030
 
Information från SKL Kommentus Inköpscentral

DIS Laddningspunkter görs om
SKL Kommentus Inköpscentral har upptäckt brister i underlaget till Laddningspunkter 2018 DIS som inte har gått att åtgärda utan att bryta mot LOU. Inköpscentralen gör därför ett omtag med Laddningspunkter där de kommer att förenkla processen för leverantörer och kunder ytterligare. Ett nytt DIS beräknas vara på plats strax efter årsskiftet.
Läs mer på SKL Kommentus Inköpscentrals webbplats

Information om ramavtal Ljuskällor
Det nya avtalet för ljuskällor, Ljuskällor 2018, trädde i kraft 2020-04-06. Inköpscentralen och leverantören har uppmärksammat att många kunder fortfarande köper från det gamla avtalet för ljuskällor som har upphört. Det är viktigt att man som beställare ser till att vara avropsanmäld på det nya avtalet och endast handlar ifrån det då det gamla avtalet inte längre gäller.
Läs mer på SKL Kommentus Inköpscentrals webbplats

Ramavtal Bevaknings- och larmtjänster klart för avrop
Ramavtalet är indelat i tre tjänsteområden - larm, bevakning och specialiserad bevakning. Nu är ramavtalet klart för avrop. Missa inte vårt webbinarium där vi går igenom ramavtalet och där du har möjlighet att ställa frågor.
Läs mer på SKL Kommentus Inköpscentrals webbplats

Ramavtal Beläggningsarbeten 2018:3 klart för avrop
Ramavtalet omfattar underhållsbeläggning och nybyggnadsbeläggning som inte upphandlas i särskilda entreprenader samt vägmarkeringar. 2018:3 (Södermanland, Värmland, Örebro och Östergötlands län) är nu klart för avrop.
Läs mer på SKL Kommentus Inköpscentrals webbplats
 
Förstatligandekrav inte seriösa
En av flera debatter som pågår utifrån coronapandemin är den om vem som är bäst att ta ansvar för och driva olika välfärdsverksamheter. Fler röster höjs för att förstatliga kommunala och regionala verksamheter. Det är inte en klok väg framåt för välfärden.
Närhetsprincipen är nyckeln till att utveckla svensk välfärd

Guldlänken 2020 till Skola Hemma
Samarbetsprojektet Skola Hemma är årets vinnare av innovationspriset Guldlänken. Skola Hemma är ett stöd för skolor för att hantera konsekvenserna av Coronapandemin. Följande samarbetspartners ligger bakom satsningen: Skolverket, RISE (Research Institutes of Sweden), SKR, Swedish Edtech Industry, UR, Skolforskningsinstitutet, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Rädda Barnen, Göteborgsregionen, Prinsparets Stiftelse och Myndigheten för yrkeshögskolan.
Mer information om vinnarna av Guldlänken 2020
Webbplatsen Skola Hemma
 
Inspiration från medlemmar
 
 
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) bjuder in till en digital skolprojektkavalkad
SISAB arrangerar en skolprojektpresentation den 9 november kl. 9-11där de bjuder in arkitekt- och skolsveriges alla skolarkitekturintresserade till ett öppet digitalt seminarium.
Information om seminariet den 9 november
Nytt högstadium i Arvika
Arvika kommun bygger en ny högstadieskola med inflyttning i de nya lokalerna inför höstterminen 2021.

Arvika kommun informerar om arbetet med den nya högstadieskolan

Dokumentation om projektet med den nya högstadieskolan
Examensarbete med fokus på skyfallsarbete i Region Uppsala
Skyfallet över Uppsala i juli 2018 orsakade stora skador och slog sterilcentralen vid Akademiska sjukhuset helt ur bruk. Fastighet och service såg ett behov av en kartläggning av riskområdena på sjukhuset. Under våren tog sig en student på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik an uppgiften.
Läs mer på Region Uppsalas webbplats

Fler inspirerande medlemsexempel välkomnas!
Har din kommun eller region ett intressant projekt eller en intressant lösning som skulle kunna inspirera kollegorna som arbetar med fastighetsrelaterade frågor kring verksamhetslokaler och särskilda boenden runt om landet? Välkommen att tipsa SKR:s fastighetsgrupp om detta inför kommande nyhetsbrev via e-post till helen.ortegren@skr.se.
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Forum Vårdbyggnad – Avgiftsfritt webbinarium 18 november 2020
Föreningen Forum Vårdbyggnad arrangerar sin höstkonferens digitalt den 18 november 2020 kl. 9.30-12.00. Arrangemanget kommer att vara avgiftsfritt. Mer information kommer inom kort på föreningens webbplats.
Forum Vårdbyggnads webbplats

Boverket: Fyra lärande exempel om vårdmiljöer
Inom Boverkets regeringsuppdrag Arkitektur och gestaltad livsmiljö presenteras fyra lärande exempel om vårdmiljöer: Angered närsjukhus, Bergsjön vårdcentral, Gustavsbergs vårdcentral och Hälsostaden Ängelholm.
Boverkets webbsidor om vårdens miljöer

MSB: Webbinarier om informationssäkerhet
I oktober arrangerar MSB och polisen för tredje året i rad kampanjen Tänk säkert. Under kampanjen kommer det finnas spännande webbinarier att ta del av samt nyttiga råd om hur du skyddar din verksamhet mot till exempel nätfiske och skadlig kod. Kampanjen drar igång 1 oktober och webbinarierna sänds på tisdagar klockan 12:00, med start 6 oktober.
Mer om webbinarierna och Tänk säkert-kampanjen på MSB:s webbplats

Åtaganden inom sektorsstrategierna
Inom ramen för arbetet med sektorsstrategierna har Energimyndigheten lanserat ett arbete med åtaganden där olika aktörer kan skicka in beskrivningar på vilka åtaganden de gör.
Mer om sektorsstrategierna på Energimyndighetens webbplats
Ta del av pågående åtaganden och/eller anmäl din idé på Energimyndighetens webbplats

UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser – digital filmrelease den 7 oktober
Akademikerförbundet SSR arbetar med lärandeforumet Universell Utformning av Arbetsplatser UUA och arbetet finansieras av Europeiska socialfonden. Den 7 oktober kl. 16.00 -16.45 kommer UUA att presentera filmmaterial om UUA.
Vad är Universell Utformning av Arbetsplatser UUA?
Anmälan till releasen den 7 oktober
UUA:s utbildningsfilmer

Chalmers Centrum för boendets arkitektur: Hållbara hem och bostadsgårdar - 30 september
Med utgångspunkt i de nyutgivna böckerna "Ett hållbart hem? "och "Bostadsgården – territoriell arkitektur" diskuterar Pernilla Hagbert, Eva Minoura, Ola Nylander och Ulrika Signal hur framtidens byggande ska spegla både samhället och den enskildes behov. Arkitekter, byggaktörer och boende kan uppfatta begrepp som hållbarhet och attraktiva miljöer på olika sätt. Boende ska ses som förändringsdrivare snarare än konsumenter. Chalmers bjuder in till ett lunchwebbinarium om framtidens samhällsbyggande!
Information och anmälan till arrangemanget

29 september - Förbättrade skolresultat efter genomgripande förändring
Dansk Center för Undervisningsmiljø DCUM bjuder in till digital inspirationspresentation av hur Søndervangskolen i Århus, Danmark, genom en kombination av genomgripande förändringar av bl.a. organisation, kultur, arbetssätt och fysiska miljöer har lyckats vända en nedåtgående trend till tydliga förbättringar av skolresultat, trygghet m.m.
Information om DCUM:s digitala arrangemang den 29 september
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se