SKR lämnar digitaliseringsförslag till Välfärdskommissionen
 
- Regeringens olika förslag ligger väl i linje med SKR:s initiativ att det behövs en Sverigeförhandling” om nationell digital infrastruktur. SKR har också lagt fram förslag om statlig puckelfinansiering för digitalisering, gemensam styrning och uppföljning samt initiativ kring öppen data för Välfärdskommissionen, säger Anders Knape, ordförande för SKR, i en kommenterar till Välfärdskommissionen.
Det här föreslår SKR för Välfärdskommissionen
 
Analys av kommuner och regioner i digital infrastruktur
 
Digg har i uppdrag att stärka välfärdens digitalisering. Nu ska SKR analysera kommuner och regioners förutsättningar för gemensam digital infrastruktur och grunddata.

Kartläggning och analys ska ske i nära samverkan med SKR och ligga till grund för reella förslag till förändringar utifrån de behov som kommuner och regioner har.
"Vi har under många år lyft fram vikten av gemensam och robust digital infrastruktur"
 
Ny EU-dom om överföring och hantering av personuppgifter får stor påverkan
 
EU-domstolen meddelade den 16 juli 2020 dom i mål C-311/18, det så kallade Schrems II-målet. Domen innebär i korthet att det har blivit olagligt att använda it-baserade tjänster som på något sätt för över och behandlar personuppgifter i USA med stöd av regelverket kallat Privacy Shield.

Det innebär att de aktörer inom EU som för över personuppgifter till USA enbart med stöd av Privacy Shield aningen måste upphöra med överföringen eller luta sig mot en annan grund för att överföringen ska vara tillåten enligt GDPR.
Så hanterar SKR den nya domen
 
Mer från SKR
 
 
Ansök om stimulansmedel för utveckling av digitala arbetssätt inom äldreomsorgen
Missa inte chansen att söka medel för att utveckla digitala arbetssätt. Hittills har 200 kommuner rekvirerat medel, och medel planeras även för kommande år.
Sista ansökningsdag 1 december
 
Projektet Säker digital kommunikation siktar på breddinförande 2021
Nu under hösten genomför projektet Säker digital kommunikation, olika tester för att verifiera att konceptet fungerar i skarpt läge. Säkert meddelandeutbyte ska testas mellan piloter i deras produktionsmiljöer. Ska ge Sverige en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation
 
Nytt kompetenscenter ger råd och stöd inom välfärdsteknik
Nu är SKR:s nya kompetenscenter för välfärdsteknik på plats. Centret ger råd, stöd och vägledning till kommuner samt har en helpdesk som du når via webben.
Det här kan kompetenscentret hjälpa till med
 
Utbildningar
 
 
Ta chansen till kompetensutveckling på hög nivå - AI för ledare i offentlig sektor
AI förändrar samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare i kommuner, regioner och myndigheter, som behöver förstå hur AI kan bidra till att möta samhällets utmaningar.
Flera utbildningstillfällen under hösten, boka redan idag!
 
Seminarier och konferenser
 
 
Välkommen till hösten med Offentliga Rummet
På Offentliga Rummet är det hållbarhetstema denna vecka. Ta en titt på två av våra seminarier som handlar om hållbar omställning!
Aktiviteter varje vecka under hösten på Offentliga Rummet Play
 
Webinarier om #skoldigiplan!
SKR genomför med början i september en serie webbinarier. Fokus är huvudmännens arbete för att säkra en likvärdig digital utveckling för alla skolor, och därmed en likvärdig digital kompetens för alla barn och elever.
Om hur du skapar förutsättningar för att nå målen i nationella strategin
 
Missa inte innovationsveckan 2020!
Innovationsveckan är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt. Initiativtagare till veckan är SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG.
Anmäl dig redan idag!
 
Digital@idag: Om lärdomarna efter covid-19-krisen
"Plötsligt förstod vi vad digitaliseringen faktiskt handlar om – så klarade vi oss i krisen". Ingen anmälan behövs!
Webbinarium den 2 oktober
 
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se