Höstens arbete är igång
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Höstens arbete igång, viktiga frågor med Mats Bojestig
 
I en film berättar Majs Bojestig, styrgruppsordförande Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, kort om ett par frågor som blir viktiga i höstens arbete och vad som sas vid senaste styrgruppen den 25 september (cirka 5 minuter).

Film med Mats Bojestig om höstens arbete
 
Tre nya godkända vårdförlopp och tre på remiss
 
De tre nya godkända personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen är kritisk benischemi, KOL och schizofreni förstagångsinsjuknade. Det är regionerna själva som beslutar om hur införandet ska gå till.

Godkända vårdförlopp

De tre vårdförlopp som är ute på remiss är kognitiv svikt vid demenssjukdom, hjärtsvikt och osteoporos – sekundärprevention efter fraktur. Remisserna är öppna, vilket innebär att alla som känner sig berörda kan svara.

Vårdförlopp på remiss
 
Kartlägga behov med få kvalitetsregister
 
Hallå där, Joachim Lundahl, ordförande i Nationellt programområde medicinsk diagnostik. Hur har ni gjort för att kartlägga behov och förbättringsområden i ert programområde?

Intervju med Lundahl om metod och resultat
 
Start för verksamhetsplanering i NPO och NSG för 2021
 
Nationella programområden och nationella samverkansgrupper börjar nu arbetet med att skriva verksamhetsplaner för 2021. I dessa beskrivs bland annat planerade insatser för kommande år med fokus på identifierade behov utifrån dimensionerna i god vård. Det kan till exempel handla om insatser i syfte att minska skillnader i vård och behandling av och resultat för patienten.
 
Nu startar NPO kirurgi och plastikkirurgi upp
 
Nu startar det nya nationella programområdet (NPO) för kirurgi och plastikkirurgi upp sitt arbete. Ledamöter, ordförande och värdskap utsågs vid styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvårds senaste möte den 25 september.

– Det är med stor entusiasm jag ser fram mot detta uppdrag och att förbättra vården för patienter inom området, säger Anna Elander, ordförande i programområdet.
Elander om programområdets arbete
 
Värdskap för NPO psykisk hälsa flyttar till Västra
 
Från och med den 1 januari 2021 övergår värdskapet för Nationellt programområde (NPO) för psykisk hälsa från SKR till Västra sjukvårdsregionen. Samarbetet mellan programområdet och satsningen vid SKR på psykisk hälsa är fortsatt starkt.

Nytt värdskap skapar långsiktighet
 
NPO infektionssjukdomar i nyhetsinslag om sepsis
 
Kristoffer Strålin, ordförande i Nationellt programområde infektionssjukdomar, medverkade i nyhetsinslag den 2 september 2020. Det handlade om sepsis och det nationellt gemensamma förbättringsarbetet som görs inom området.

Se nyhetsinslaget på tv4.se
 
Nulägesrapport för Nationella Kvalitetsregister
 
Rapporten beskriver den utveckling som skett under 2019 inom exempelvis forskning, patientmedverkan och datainsamling. Den lyfter även några av de många goda exempel som finns där Nationella Kvalitetsregister bidrar till förbättringar i hälso- och sjukvård.

Nationella Kvalitetsregisters genomförda aktiviteter 2019
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Kontaktuppgifter sjukvårdsregionala samordnare