Play movie
Att lära i samspel med djur
 
Vi är flera på Encell som är förtjusta i djur. Nyligen skaffade jag hundvalp, vilket delvis kan ha inspirerat till temat för detta månadsbrev. En hundvalp innebär mycket jobb, det ska man inte sticka under stol med, men det är också alldeles, alldeles underbart. En spännande sak är den inre påverkan det ger när man bjuder in någon annan i livet, må det vara människa eller djur. Att lära tillsammans med djur är ett växande forskningsområde och nedan kan du läsa om hur djur kan bli en viktig del i ett livslångt lärande. Nyckeln är att lära sig mer om sig själv, för bättre samspel med andra.
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
­
 
Foto: Roland Gudinge, MoodFrames
 
   
Antalet hundar i Sverige närmar sig miljonen. De allra flesta av dem är kära familjemedlemmar och kanske goda jaktkamrater eller väldrillade sporthundar. Men för en del hundar och deras människor så gäller det mer än så, en lyckad inlärning och träning kan förändra vardagen drastiskt för matte eller husse.

Möt Åsa Wallroth och hennes Stina, som är en medicinskt alarmerande hund.
 
   
Antrozoologi handlar om relationer och interaktioner mellan människor och djur. Forskningen kan inkludera etologi, psykologi, veterinärmedicin och antropologi. I praktiken kan antrozoologisk forskning hjälpa oss få bättre relationer med våra sällskapsdjur, bidra till en bättre djurvälfärd och minska risken för olyckor relaterade till djur. Vi har intervjuat Anna Lundberg och Maria Andersson vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Skara, som forskar och undervisar om just detta.

– Djuren kräver att man har kunskap om sig själv men de ger ju också möjlighet att utveckla den här självkännedomen. Genom att läsa signaler, kanske det beror på vad jag gör? Djuren öppnar ju en ytterligare dimension till lärande om oss själva, säger Anna Lundberg.
 
   
 
   
Grattis till vinnarna i vår uppsatstävling! 
 
Först och främst ett stort tack för de välskrivna och kunskapsutvecklande bidrag som inkommit till vår uppsatstävling. Det har varit lärorikt att ta del av innehållet i uppsatserna. Alla alster höll en god kvalitetsnivå. De två vinnande uppsatserna som vardera får ett stipendium på 10 000 kr är:

“How do UX professionals apply UX methods and practice lifelong learning?” av Johannes L. Geiser

“Modersmålets roll i andraspråksinlärning. En kvalitativ studie om åtta SFI-elevers perspektiv” av Mina Aharbil Persson och Lina Banyameen.
 
Läs mer om uppsatserna här:
 
Ett outvecklat modersmål, stora skillnader mellan modersmål och svenskan, samt en överdriven användning av modersmål kan försvåra inlärning.  
 
   
Att vara nyfiken och se saker ur olika perspektiv kan göra dig till en bättre problemlösare. Det innebär att ställa sig undrande till ett fenomen, vilket är ett vetenskapligt förhållningssätt som sociologen Johan Asplund framförde i sin klassiska bok Om undran inför samhället som kom 1970. Budskapet i boken är att istället för att (enbart) söka sanningen, så ska forskare begripliggöra världen genom att hitta betydelsefulla aspekter som fördjupar vår förståelse av ett fenomen. Asplunds idéer har varit betydelsefulla för många forskare, i många discipliner. Inspirerade av Asplunds tankar har Johan Alvehus och Daniel Ericsson samlat ett antal texter i en antologi med namnet Om undran inför företagsekonomi. De menar att vi fortfarande undrar för lite och vill med boken ställa företagsekonomins tankevärld och språk till svars.
 
   
Tips på konferenser:
 
Lärarnas forskningskonferens, 27 oktober, online
Ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.
 
Folkhögskoleforum, 29 oktober, online
För tredje året i rad anordnas i höst Folkhögskoleforum - en heldagskonferens med möjlighet för alla som arbetar på eller för folkhögskolor att träffas, utbyta erfarenheter och delta i seminarier.
 
Vuxenutbildning i Samverkan: Från bra till bättre, 23-24 november
Presentationer kommer att varvas med reflektion och möjligheten att tillsammans arbeta fram alternativa förslag på hur regler, villkor och förutsättningar borde se ut. Efter konferensen samlar ViS alla tankar och synpunkter i ett större förslagsdokument som kommer att skickas till regering och riksdag, samt användas i ViS fortsatta påverkansarbete.

Ytterligare konferenser finns här.