Om 2021 års taxor och gjorda webbinarier
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nyhetsbrev flerbostadshus
 
Kretslopp och vatten
 
Så här gör Bostadsbolaget för att förbättra grovavfallshanteringen
 
Bostadsbolaget förbättrar sin avfallshantering genom att göra den mer enhetlig och skapa bra basinformation om avfall som gör att de boende kan känna igen skyltar och språk oavsett var man bor. Det var efter en kartläggning och inventering i bostadsområdena som man såg att man behövde göra ett omtag i avfallsfrågan och man startade därför ett projekt med namnet ”Avfallssatsningen”. 
 
Nytt infomaterial och mer flexibilitet för grovavfall
 
Mötena med er fastighetsägare har gett oss många idéer om hur vi ska förbättra vår verksamhet. Vi börjar nu med att ta fram nytt informationsmaterial om grovavfall, och testa en ny tjänst för att hämta grovavfall i hemmet.
Läs mer här
Sophämtningen inte påverkad av covid-19-pandemin
 

I dagsläget har det inte varit någon påverkan på hämtningen av rest- och matavfall och farligt avfallbilen kör som vanligt. Och återvinningspråmen har kommit igång igen.
Läs mer här 
 
Farligt avfallbilen rullar på i höst
 
Bättre att dina hyresgäster och boende lämnar sitt farliga avfall till farligt avfallbilen än i husets sopor. Här hittar du turschemat - sprid det till de boende!
Återvinningspråmen lägger till!
 
Efter att ha tagit ett uppehåll i våras på grund av pandemin, är pråmen tillbaka vid en kajplats nära dina boende - om ditt hus står nära älven...
Här lägger den till
 
Nya avfallsföreskrifter för Göteborg på gång
 
Nya begrepp för hushållsavfall, nya sorteringskrav för bygg- och rivningsavfall och nya regler för farligt avfall från verksamheter på återvinningscentralerna. Det är några förslag på förändringar i Göteborgs Stads avfallsföreskrifter som enligt planeringen börjar gälla vid årsskiftet.
Om du har synpunkter på förändringarna kan du mejla oss senast 30 september. Här kan du läsa hela förslaget till nya avfallsföreskrifter.
 
Kontakta Kretslopp och vattens kundservice
Öppettider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 7-16
Onsdag 9-16
Stängt på helger och röda dagar

Telefon
031-368 27 00

E-post
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se
Du får det här nyhetsbrevet eftersom du är kund hos Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.
Vill du inte ha fler utskick? Avregistrera dig här