Nyheter inom kommunal revision
 
Vi på SKR är tillbaka efter en ovanlig sommar och arbetar nu för fullt för att skapa meningsfulla aktiviteter för revisorer och sakkunniga i kommuner och regioner.
En hälsning från SKR
Revisionskonferenser i höst - anmäl er nu!
 
I november genomför SKR en digital revisionskonferens vid två tillfällen. Teman på årets konferens är kommunikation, dialog och ekonomi. Vi gästas bland annat av Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, som berättar om den senaste ekonomirapporten och det ekonomiska läget för kommuner och regioner i spåren av pandemin.
Anmälan revisionskonferens
 
 
Online-seminarier inom revisionsområdet
 
När det är svårare att träffas fysiskt ställer vi om och erbjuder från och med nu en rad online-seminarier inom revisionsområdet. Seminarierna handlar om olika delar av god revisionssed samt om andra relevanta områden. Vid seminarierna deltar en eller flera föreläsare från SKR. Ni anmäler en region eller kommun. Låter det intressant – kontakta oss så kan vi boka in ett seminarium!
Online-seminarier
 
Kommande
 
 
Filmserie - Hur har revisionen påverkats av pandemin?
I oktober släpper SKR tre filmer om pandemins påverkan på den kommunala revisionen. Filmerna tar bland annat upp påverkan på arbetssätt, granskning och ansvarsutkrävande. Håll utkik på vår webbplats för att se filmerna.
 
 
Mer information
 
 
Tips: Ny skrift om den kommunala självstyrelsen
Rapporten Självstyrelsens potential belyser syftet med och vikten av ett lokalt självstyre samt hur den statliga styrningen över kommuner och regioner ser ut. Den lyfter också argument mot en ökad detaljstyrning och
statligt huvudmannaskap samt hur samspelet mellan stat, kommuner och regioner kan utvecklas för att skapa en likvärdig välfärd av hög kvalitet.

Till skriften
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.
 
Redaktör
Anna Eklöf
anna.eklof@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se