Nyhetsbrev nr.8 år 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Vi fortsätter med våra möten och utbildningar i digital form!
Nyligen hade vi en gemensam träff för våra tre kunskapsnätverk, där lyssnade vi bl.a. på Kultur- och demokratiminister Amanda Lind och SKR:s förste vice orförande Carola Gunnarsson som bägge lyfte fram vikten av lokalt demokratiarbete och utökad dialog med medborgare. Vi fick också en presentation av det arbete kring medborgares delaktighet som görs i Helsingfors stad, bl.a. medborgarbudget.

Vi har hållit vår andra MasterClass för året, denna gång med temat "modellbygge i samhällsplanering" vi fick alla pröva modellbygge med Lego i ett digitalt forum samt höra om spännade arbeten i Härryda och Karlskrona kommuner.

En ny rapport om det lokala självstyret finns nu färdig för läsning, se nedan.

Vi på SKR erbjuder föreläsningar om medborgardialog på distans, g
runden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. se mer info nedan.

Lyssna gärna på vår poddcast Demokratiresan, två nya avsnitt är nu publicerade,  se nedan.


OBS! Våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Main Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Ny rapport " Självstyrelsens potential" belyser vikten av ett lokalt självstyre
I pandemins spår ropar vissa efter mer statlig styrning, fast det snarare behövs mindre detaljstyrning för en effektiv välfärd som fullt ut nyttjar självstyrets potential. SKR har därför tagit fram en rapport om självstyrelsens roll och hur välfärden kan utvecklas utifrån lokala förutsättningar.
– Inte minst pandemin visar att den svenska modellen med ett starkt lokalt självstyre behöver vårdas. Principen ger oss en fungerande välfärd som anpassas till medborgarnas behov och de lokala förutsättningarna. Nu behöver vi sätta ljuset på hur samspelet med staten kan utvecklas för att stärka välfärden utifrån lokala förutsättningar, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

Ladda ned rapporten här

Länk till mer information
 
SKR: Nu finns det fler metoder i Dialogguiden
Vi kompletterar Dialogguiden med fler metoder för dialog. Du kan nu ta del av två nya metoder som är publicerade i Dialogguiden.
Länk till mer info om Dialogguiden
 
Crowdsourcing
Crowdsourcing är en metod för att samla in idéer, kontakter och tjänster från många olika källor. Crowdsourcing sker oftast online. Arbetsuppgifter som tidigare utfördes av en liten grupp kan nu läggas över på en större odefinierad grupp. Länk till Crowdsourcing
Gamification
Gamification (ibland kallat ’Spelifiering’) är ett begrepp som använts mycket de senaste åren. Det beskriver ett arbetssätt där speldesign eller principer för spel används i områden där spel inte traditionellt använts.
Länk till Gamification
Charette
Charette är en medborgardialogsmetod som används inom fysisk planering för att föra en intensiv dialog mellan experter, anställda, medborgare och boende kring hur en plats kan utvecklas.
Länk till Charette
 
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog med teman
SKR erbjuder kommuner och regioner digitala föreläsningar om olika teman inom medborgardialog. Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt. De kan genomföras som:
  • kunskapsseminarier för förtroendevalda,
  • som del i en lokal utbildning, eller
  • som delar i ett lokalt utvecklingsarbete som genomförs
    i er kommun eller region.
Läs mer här

Intresseanmälan
 
 
SKR: Demokrtatiresan
Nu finns två nya avsnitt av vår Podcast, Demokratireasn publicerade.

Avsnitt 26: Om våldsbejakande extremism

Avsnitt 27: Sverigestudien
 
SKR: Den moderna demokratin 100 år
Demokratins genombrott firar 100 år utifrån att besluts togs i riksdagen den 17 december 1918 om allmän rösträtt och allas rätt att vara valbara. Riksdagen uppmärksammar detta genom fler aktiviteter under 2018-2022 att det är 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott.
 
Lund: Cykelpanelen
I Lunds cykelpanel finns nästan 300 deltagare! Här kan cyklister vara med och påverka utvecklingen av Lund till en ännu mer cykelvänlig stad. Panelen drog igång under våren 2020 och deltagarna blir inbjudna till fyra olika aktiviteter.

Planen är att genomföra en enkät, en större träff (t.ex. gruppdiskussion, föreläsning), en mindre träff med fokus på specifik cykelfråga samt en cykeltur per år.
Länk till mer information
 
Stockholm: Medborgarpanel
Vill du vara med i utvecklingen av hur Stockholm växer? Gå med i stadens digitala medborgarpanel om stadsutveckling. Som medlem i panelen får du ett antal kortare frågeomgångar via e-post per år. Resultat från varje genomförd frågeomgång till panelen återkopplas här på webben.
Länk till mer information
 
Trelleborg: Medborgarbudget
Södra landsbygdsområdet - nu är röstningen avslutad
Röstningen avslutad, röstningen för södra landsbygdsområdet startade den 1 juni och pågick till den 14 juni.

Åtminstone fem förslag blir verklighet, eftersom den totala medborgarbudgeten är på fem miljoner kronor och inget förslag får kosta mer än en miljon kronor. Därför kan vi räkna med att de fem förslag som fått flest röster med största sannolikhet kommer att bli verklighet.

Länk till mer information
 
Boverket: Medborgardialog vid fysisk planering
Genom att släppa in medborgarna i ett tidigt skede, innan den formella planprocessen börjar, kan kommunen fånga viktiga frågeställningar och öka kvaliteten i planeringen. Här kan du ta del av erfarenheter och exempel från kommuner som arbetar med medborgardialog.

Länk till mer information
 
SKR: Öppna jämförelser - Agenda 2030
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lanserar Öppna jämförelse (ÖJ) för Agenda 2030 i kommuner och regioner den 24 september 2020. ÖJ Agenda 2030 bygger på nyckeltalsurvalet i Kolada och syftet är att stimulera arbetet med Agenda 2030 i kommuner och regioner.
 
I en webbsänd utbildning ges grunderna för hur Agenda 2030 kan implementeras i styrprocessen. Den belyser också samspelet mellan styrning av den egna organisationen och samverkan med andra.
 
Ett seminarium om hur nyckeltal kan användas för att utveckla verksamheten.
Tid: 5 oktober 2020 13.00 - 15.00
Målgrupp: Experter som arbetar med uppföljning av verksamhet, hållbarhetsfrågor, folkhälsofrågor och frågor om mänskliga rättigheter i kommuner och regioner.
Kostnad: 900 kronor plus moms
Länk till mer information om webbsändning

Styra och leda med Agenda 2030
I en webbsänd utbildning ges grunderna för hur Agenda 2030 kan implementeras i styrprocessen. Den belyser också samspelet mellan styrning av den egna organisationen och samverkan med andra.
  • Tid: 29 september 2020 13.30 - 15.30
  • Målgrupp: Utbildningen riktar sig till förtroendevalda i kommunala och regionala styrelser och nämnder samt till tjänstepersoner som arbetar på strategisk nivå med att genomföra Agenda 2030.
  • Kostnad: 835 kronor
 
SKR: Ny skrift - Att hantera komplexa samhällsutmaningar
Organisera, styra och leda i samverkan

Alla kommuner och regioner samverkar med varandra och andra samhällsaktörer kontinuerligt, men på olika sätt och på grund av olika orsaker. Denna skrift fokuserar på samverkan kring komplexa samhällsutmaningar och som bör hanteras tillsammans med andra för att styra utvecklingen i önskvärd riktning. Detta belyses genom åtta regionala och kommunala samverkansprojekt, hur de gjort i praktiken och vilka lärdomar de tagit med sig.

Ladda ned skriften här
 
 
Master uppsats: Promotion of influence and design features of e-petitions: A quantitative study of relationships and digitalization

Av: David Karlström, Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.2020 (Engelska)

Länk till hemsida där resultat presentera på svenska
 
 
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se