Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om pågående FoU-projekt, inspiration från  medlemmar, information om arrangemang och utbildningar, kort från SKR samt axplock från omvärlden.
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter.

EnOff-projeket - Kvinnorna som leder energiomställningen
EU-finansierade projektet Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff – vill öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringslivet i Östra Mellansverige för att ställa krav på energieffektiviseringar i upphandlingar. SKR och flera av SKR:s medlemmar deltar i projektet och ett delmål är att locka fler till branschen genom att fler anser att energieffektivisering är en attraktiv och innovativ bransch. Andelen kvinnor som arbetar i branschen är låg varför projektet valt att lyfta fram exempel.

Läs intervjun med Emma Ekström som ursprungligen är barnskötare men som efter 13 år utbildade sig till snickare och sedan gått vidare till att arbeta med fastigheter, bl.a. som fastighetstekniker.
Intervju med Emma Ekström
Tre medverkande kommuner i forskningsstudien om funktionella förskolelokaler
Stort tack till Vårgårda kommun, Kungsörs kommun och Burlövs kommun för att ni medverkar i forskningsstudien med målsättning att lyfta fram framgångsfaktorerna i funktionella förskolelokaler!

De tre kommunerna kommer att samarbeta med Högskolan i Gävle under studien. Styrelsen för SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor har tagit beslut om att finansiera delstudie 1, där erfarenheter i befintliga förskolelokaler är i fokus. Delstudie 1 genomförs under perioden hösten 2020 till hösten 2021.

Förslag om finansiering och genomförande av delstudie 2 med fokus på nybyggda förskolelokaler, kommer att presenteras för styrelsen för FoU-fonden under hösten 2021.
Högskolan i Gävle informerar om forskningsstudien
 
Inspiration från medlemmar
 
 
Västfastigheter vinner Glaspriset för Regionens hus i Göteborg
Västfastigheter och White Arkitekter har tilldelats Glaspriset 2020 för den spektakulära byggnaden Regionens hus i Göteborg med dess gröntonade helglasade fasad. Priset delas ut av Glasbranschföreningen för Sveriges bästa glasbyggnad.
Läs mer på Västra Götalandsregionens webbplats

Snabb utveckling av solenergi i VGR
En av Sveriges största elproducerande solcellsanläggningar byggs just nu utanför sjukhuset Näl i Trollhättan. Det innebär att Västra Götalandsregionen (VGR) når miljömålet för solcellsutbyggnad nio år tidigare än planerat.
Västra Götalandsregionens digitala nyhetskanal VGRfokus

Läs gärna även Offentliga fastigheters solcellsrapport där tio inspirerande exempel presenteras varav tre även via korta filmer.
Rapporten och filmerna på Offentliga fastigheters webbplats
 
Arrangemang och utbildning
 
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Kursen kräver inga förkunskaper men lämpar sig även för erfarna upphandlare som vill uppdatera sina kunskaper i juridiken kring offentlig upphandling.
Välkommen den 17 september kl. 9.00-16.00

Tillsammans mot korruption 2020 - Att upphandla rätt i kristider
Efter ett mer än två år långt revideringsarbete är nu en uppdaterad Näringslivskod klar: Kod mot korruption i näringslivet. Välkommen till ett öppet webbinarium i samverkan med IMM (Institutet Mot Mutor).
Webbinarium den 24 september

Mötesplats Agenda 2030, 24 september
En träffpunkt för kommuner och regioner som arbetar med hållbar utveckling och Agenda 2030.

Målgrupp är förtroendevalda och tjänstepersoner som leder arbetet med Agenda 2030 och de globala målen i kommuner och regioner.
Läs mer och anmäl dig här

Klimatets effekter - en del i den översiktliga planeringen, 2 oktober
Välkommen till årets digitala seminarium med fokus på hur klimatets effekter kan hanteras i översiktsplaneringen.

Målgrupp är kommunala tjänstemän som arbetar med klimatanpassning eller översiktsplanefrågor.
Läs mer och anmäl dig här

Metoder och arbetssätt för att bättre kunna analysera bostadsbehov och bostadsefterfrågan, 14 oktober
Välkommen till en dag om hur kommuner kan utveckla sin bostadsförsörjningsplanering.

Målgrupp är chefer, strateger, planerare och utredare som är ansvariga för bostadsförsörjningsplaneringen i kommunen samt chefer och planerare som är ansvariga för den regionala utvecklingsplaneringen.
Läs mer och anmäl dig här
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt.
Covid-19 och det nya coronaviruset

Tillfälligt avropsstopp för Erlandsson Bygg på Förskolebyggnader
Inköpscentralen har beslutat införa ett tillfälligt avropsstopp för leverantören Erlandsson Bygg i Stockholm på ramavtalet Förskolebyggnader 2018. Anledningen är att företaget ansökt om och fått beviljat företagsrekonstruktion vid Solna tingsrätt.
Läs mer på SKL Kommentus Inköpscentrals webbplats

Framflyttad tidsplan för Fordonshinder
Tidsplanen för Fordonshinder är framflyttad en månad och planerad avtalsstart är nu i oktober 2020.
Läs mer på SKL Kommentus Inköpscentrals webbplats

Rapport: Den digitala bygglovsprocessen
Samhället ställer allt högre krav på att information ska finnas digitalt tillgänglig för att kunna nyttjas i e-tjänster och andra servicelösningar. Bygglovsprocessen är en av de kommunala processer som nu digitaliseras i många kommuner.

I rapporten Status: Den digitala bygglovsprocessen ges en aktuell lägesbild av hur kommunerna arbetar för att digitalisera sin ärendehantering inom bygglov. Rapporten bygger på intervjuer med kommuner som kommit långt samt på en enkät som SKR skickade till samtliga bygglovsenheter hösten 2019.
Läs mer här

SKR:s ståndpunkter för ett effektivt klimatarbete
SKR har i juni 2020 antagit förnyade ståndpunkter som lyfter möjliga insatser för kommuners och regioners klimatarbete, både i den egna verksamheten och i samspel med andra aktörer. Kommuner och regioner ska vara ledande i arbetet att minska utsläpp av växthusgaser och stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser.

Kraftfulla insatser för Sveriges klimatomställning genomförs redan, inte minst inom fjärrvärme, kollektivtrafik, avfallshantering och utbildning och rådgivning. Vi behöver också planera för och säkra infrastruktur och byggnader mot klimatförändringens effekter. Utifrån en situation med nya behov och ansträngda resurser blir det nödvändigt att prioritera och skapa flera nyttor samtidigt.
Läs mer på SKR:s webbplats
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Webbinarium: Så stoppar vi miljardförluster från byggskador och slöseri!
Byggskador och slöseri kostar omkring 100 miljarder varje år. Vad kan vi tillsammans göra för att öka nytänkande, kvalitet och resurseffektivitet i byggsektorn? Den 23 september arrangerar Boverket, CMB vid Chalmers och IQ Samhällsbyggnad ett webbinarium inom området.
Läs mer på IQ Samhällsbyggnads webbplats

Digital workshop: Hur får vi gröna hyresavtal att hända?
Den 1 oktober genomför Belok en digital workshop kring gröna hyresavtal. Denna är en del i ett pågående projekt för att utveckla en arbetsmetodik för när avtalen tecknas.
Läs mer i inbjudan från Belok

Föreskrifter för lagen om upphandlingsstatistik är publicerade
Upphandlingsmyndigheten har fattat beslut om de föreskrifter som reglerar den kommande insamlingen av annonsuppgifter för statistikändamål. Därmed är regelverket som styr den framtida statistiken för offentliga upphandlingar på plats.
Beslutet om föreskrifter är en milstolpe - Upphandlingsmyndigheten

Rapport: Statens insatser för kommunsektorn under covid-19 – fem goda råd
Kommuninvest har initierat en tillfällig expertgrupp, Välfärdsekonomerna, som har uppdraget att analysera kommuners och regioners ekonomi i coronakrisens spår. Deras första rapport är publicerad.
Rapporten: Statens insatser för kommunsektorn under covid-19 – fem goda råd
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se