Play movie
Att byta yrke mitt i livet
 
Välkommen tillbaka efter semestern! Kanske har du funderat på att byta jobb i sommar? Att ändra inriktning och uppgradera sin kompetens är centrala frågor i dagens arbetsliv. Vi gick ut och efterlyste exempel på människor som bytt yrke mitt i livet. Det var många som hörde av sig, frågan engagerar, och nedan presenteras ett par berättelser om hur det kan gå till. När jag läser om Annika och Sandra noterar jag att yrkesskiftet inte grundar sig på ett felval, utan följer av en ständig utveckling där det kommer en punkt då en större förändring är nödvändig. Det är en del i ett livslångt lärande.
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Tips på konferenser:
 
Folkbildningens forskningsdag, 17 september
Medverkar gör bland annat Samuel Edquist, professor i historia vid Mittuniversitetet, Roberto Scaramuzzino, postdok Socialhögskolan vid Lunds universitet samt högskole- och forskningsminister Matilda Ernkrans. Programmet hålls online.

Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet, 30 september-1 oktober
Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet med övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet. Programmet hålls online. 

Skolchefskonferens, 1-2 oktober
Skolchefsinstitutet vid Högskolan för lärande och kommunikation bjuder in till den årliga skolchefskonferensen. Programmet hålls online. 

Vuxenutbildning i Samverkan, 23-24 november, Stockholm
Presentationer kommer att varvas med reflektion och möjligheten att tillsammans arbeta fram alternativa förslag på hur regler, villkor och förutsättningar borde se ut. Efter konferensen samlar ViS alla tankar och synpunkter i ett större förslagsdokument som kommer att skickas till regering och riksdag, samt användas i ViS fortsatta påverkansarbete.

Ytterligare konferenser finns här.