Den 1 september försvinner statistik från Skolverket
 
Den 1 september försvinner statistik om skolväsendet på alla nivåer utom riket från Skolverket.se. Kommuner som vill ha kvar information om egna eller andra relevanta verksamheter bör skyndsamt hämta in denna från Skolverket. Förändringen gäller även för uppgifter som rör tidigare läsår. Den 4 september ska Skolverket och SCB redovisa förslag på långsiktiga lösningar som tryggar tillgången till information om skolväsendet. Det finns anledning att tro att sådana lösningar kan ta tid. Läs mer i webbnyheten:
 
 
 
Ansvarig utgivare
Per-Arne Andersson
per-arne.andersson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se